menu
naše obory
menu
Centrum asistované reprodukce Sanus Hradec Králové Sanus Pardubice Sanus Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Centrum prenatální diagnostiky
Lékařská genetika Urologie Ortopedie
Ordinační doba Kariéra

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Centrum vybraných
chirurgických zákroků
Menu

Onemocnění myomy

Děložní myomy jsou nezhoubné nádory vyrůstající z děložní stěny tvořené hladkou svalovinou různé velikosti od několika milimetrů až po několik centimetrů. Myomy se objevují i vícečetné a postihují přibližně 40 procent žen v produktivním věku. Asi u jedné třetiny žen postačí pouze sledování nálezu, bohužel v ostatních případech vyžadují řešení.

Velice podstatné je pro léčbu myomů jejich umístění a jeho vztah ke stěně děložní. Pokud jsou myomy umístěné do dutiny děložní (ovlivňující endometrium) chirurgické řešení spočívá v provedení hysteroskopické resekce ložiska. Pokud se jedná o myomy přímo ve stěně či vně dělohy přístup je přes dutinu břišní klasickým či laparoskopickým přístupem. Zvolení tohoto přístupu záleží na velikosti nálezu, věku klientky (zda plánuje těhotenství či ne) i na anatomických poměrech.

Laparoskopická myomektomie

Je vhodná pro myomy umístěné při zevním povrchu dělohy, stopkaté a pro část myomů uložených v děložní stěně. Limitujícími faktory bývá velikost, počet  a lokalizace. Malými řezy v břišní stěně je zavedeno speciální instrumentarium a optika a za kontroly zraku jsou myomy z dělohy vyjmuty (enukleovány) a odstraněny z dutiny břišní. Důležitým bodem operace je endoskopická sutura (sešití) dělohy v místě odstraněného myomu, na které závisí zastavení krvácení a pevnost děložní stěny při případném těhotenství. Výkon se provádí v celkové narkóze, jeho délka je cca 1-2 hodiny a vyžaduje 3-4 denní hospitalizaci a asi 2-4 týdenní rekonvalescenci.

Otevřená (laparotomická) myomektomie 

Je klasickým chirurgickým výkonem, kterým se odstraňuje myomu z břišního řezu. Je určena zejména pro velké myomy intramurální, zvláště jsou-li mnohočetné nebo špatně přístupné. Cca 60-90 minutová operace se provádí v celkové narkóze, za přibližně týdenní
hospitalizace a vyžaduje asi 4 - 6týdenní rekonvalescenci.

Hysteroskopická myomektomie

Výkon prováděný kanálem hrdla děložního je možný pouze u myomů submukózních, tj. hledících do dutiny děložní.  U myomů, umístěných částečně ve stěně děložní, je často nezbytné operovat ve dvou sezeních v cca 2-3měsíčním odstupu. Výkon je však velmi šetrný a elegantní, není nutný chirurgický řez a někdy ani celková anestézie a trvá 15-30 minut. Hospitalizace i pracovní neschopnost bývají velmi krátké.

nahrávám...