menu
Logo Sanus kontaktujte nás
menu
Centra asistované reprodukce SANUS Hradec Králové SANUS Pardubice SANUS Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie RTG Rehabilitace
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Endoskopická operace ledviny

ultrazvuk

NFORMACE O ZÁKROKU PRO PACIENTY

Co tento zákrok obnáší?

Jedná se o operaci ledviny cestou uměle vytvořeného kanálu v bederní krajině.

Jaké jsou alternativy tohoto zákroku?

 • Observace - sledování, vhodné pokud lze očekávat spontánní úpravu stavu, nebo z různých důvodů nelze stav řešit
 • Neinvazivní léčba močových konkrementů mimotělní rázovou vlnou
 • Otevřená operace - přístup k  močovodu či ledvině řezem přes břišní stěnu
 • Ozáření či chemoterapie, resp.kombinace obou metod u nádoru pánvičky
 • V určitých případech odstranění celé ledviny, resp. i močovodu

Co bych měl před tímto zákrokem očekávat?

Pokud pravidelně užíváte Anopyrin, Clopidogrel, Warfarin apod. musíte o tom informovat ošetřujícího lékaře. Tyto léky mohou způsobit zvýšené krvácení během operace i po operaci, pokud nejsou včas vysazeny. V některých případech je nutné tyto léky nahradit injekčními preparáty. O této eventualitě je nutné se poradit s vaším praktickým lékařem či kardiologem.
Obvykle si předem, na žádost objednávajícího lékaře, zajistíte předoperační vyšetření, na kterém je zhodnocen váš celkový stav, provedeny laboratorní a přístrojová vyšetření. Souhlasný závěr zprávy s provedením indikovaného výkonu je nezbytnou podmínkou pro přijetí k hospitalizaci. Chybějící či neúplné předoperační vyšetření bude důvodem k odmítnutí  provedení operace v objednaném termínu. Po přijetí sestrou vás navštíví člen lékařského týmu, který dokončí vaše vyšetření a zhodnotí vaši způsobilost k operačnímu výkonu.
Budete požádáni, abyste minimálně 6 hodin před operací nejedli a nepili!
Večer před operací dostanete léky od anesteziologa, které vás zklidní a příjemně uspí.

Nezapomeňte svého lékaře před operací informovat o možných následujících faktech:

 • umělá srdeční chlopeň
 • stent koronární arterie
 • kardiostimulátor
 • umělý kloub
 • umělý cévní štěp
 • neurochirurgický by-pass
 • jiné implantované cizí těleso
 • užívání následujících léků na předpis: Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Clopidogrel, Plavix, Kardegic, Aspegic, Micristin, Ibustrin,Ticlid, Tagren, Ipaton  Apo-Tic, Plavix, Persantin, Curantyl, Anturan, Aggrenox, Vessel due F.
 • alergie lékové i jiné
 • jakékoliv abnormality či eventuality

O užívání léků ovlivňujících srážlivost krve je NUTNÉ informovat lékaře ještě před příjmem k zákroku.

Co se bude v průběhu operačního zákroku dít?

Před zákrokem běžně dostanete injekční či tabletová antibiotika, nejdřív se však musí ověřit případné alergie.
Zákrok je prováděn výhradně v celkové narkóze.
Operace je zahájena cystoskopií (vyšetření močového měchýře teleskopickým nástrojem zavedeným přes močovou trubici), touto cestou je zavedena ureterální cévka (hadička) do ledviny. Tato cévka umožňuje do ledviny vstříknout kontrastní látku, která slouží orientaci operatéra při vytváření přístupového traktu. Vlastní zákrok je většinou prováděn v poloze pacienta na břiše, kdy je uměle vytvořeným otvorem v bederní části zaveden teleskopický nástroj (nefroskop). K  ledvině se přistupuje vpichem v  bederní krajině, který je poté tupě rozšířen tak, aby umožnil zavedení nástroje a současně i optickou kontrolu:
Nalezené konkrementy jsou odstraněny vcelku, nebo po předchozím rozdrcení ultrazvukovou vlnou, medicinálním pneumatickým kladivem či laserem.
Nádor vycházející ze stěny pánvičky se odstraňuje za pomoci specielní elektrody seříznutím.
Zúžení přechodu pánvičky a močovodu se protíná nožíkem nebo specielní elektrodou.
Součástí výkonu je použití rentgenového zářiče - skiaskopie. Po zákroku budete mít v boku zavedený nefrostomický drén (plastová hadička vložená do ledviny) a cévku do močového měchýře. Někdy je nutné dočasně, po dobu 24-48 hodin, zajistit odtok moče z ledviny ještě ureterální cévkou (plastová hadička založená v močovodu). V  tomto případě nesmíte do jejího odstranění v žádném případě vstávat z lůžka ani se posazovat na lůžku. Po protnutí přechodu pánvičky a močovodu se většinou zavádí i speciální stent (hadička mezi ledvinou a močovým měchýřem s větším průměrem v místě zákroku) na dobu 6-8 týdnů – odstraňuje se poté za pomoci cystoskopu přes močový měchýř.
Celý zákrok na ledvině trvá běžně 45-60 minut (může být ale – hlavně v závislosti na místních podmínkách - i delší).

Co se bude dít bezprostředně po zákroku?

Probudíte se na jednotce intenzivní péče, která je zaměřená na setrvalé sledování pacientů těsně po zákroku. Bude vás kontaktovat operatér, abyste se dozvěděli, jak celý zákrok probíhal. Touto dobou budete mít ještě vysokou hladinu anestetik v krvi, je proto možné, že si tento rozhovor nebudete pamatovat.
Po operaci dochází ke krvácení z oblasti ledviny. Moč se obyčejně vyčistí do 48 -72 hodin. Pokud je ztráta krve významnější, bude vám podána krevní transfuze. V případě masivního či neustávajícího krvácení může být rozhodnuto o revizi (operační kontrola).
Pokud byla do ledviny zavedena ureterální cévka (plastová hadička založená v močovodu), nesmíte do jejího odstranění v  žádném případě vstávat z lůžka ani se posazovat na lůžku. Po zákroku budete mít v boku zavedený nefrostomický drén (plastová hadička vložená do ledviny) na 3-4 dny a cévku do močového měchýře na 3-5 dní.
Průměrná délka běžného pobytu v nemocnici je 4-6 dní.

Poté, co se proberete již k plnému vědomí, měli byste:

 • se zeptat, zda se podařilo to, co bylo v plánu
 • informovat lékařský personál o případných potížích
 • zeptat se co můžete a nemůžete dělat
 • položit všechny otázky, které máte na srdci a na cokoli se zeptat zdravotnických pracovníků a členů lékařského týmu
 • zapamatovat si (a porozumět) proč byla operace provedena, jak dopadla a co bude následovat 

Jaká jsou pooperační rizika či komplikace?

Běžné (> 10% zákroků tohoto typu)

 • Mírné pálení při močení či přítomnost krve v moči krátce po operaci (hodiny)
 • Přechodné zvýšení teploty
 • Zavedení stentu místo ureterální cévky (pokud se očekává nutnost delší drenáže ledviny). V  takovém případě bude nutný další zákrok  k  odstranění stentu
 • Vyřešení nálezu a odstranění stentu (někdy nutné či možné až při dalším, třetím, zákroku)

Výjimečné (2- 10% zákroků tohoto typu)

 • Neodstranění všech konkrementů s nutností další operace

 • Opakovaná tvorba konkrementů
 • Neodstranění nebo nekompletní odstranění nádoru s nutností dalšího řešení

Vzácné (<2 % zákroků tohoto typu)

 • Významné krvácení vyžadující krevní transfúze a intenzivní léčbu
 • Infekce ledviny s následným zhoršením celkového zdravotního stavu, ojediněle s  rozvojem sepse („otrava krve“) a nutností intenzivní léčby s prodloužením hospitalizace
 • Jizvení močovodu se vznikem striktur (zúžená místa močovodu, která brání volnému odtoku moče z ledviny), vyžadující další zákrok
 • TUR syndrom způsobený vstřebáním většího množství proplachové tekutiny do krevního oběhu. Projevuje se zvýšením krevního tlaku a tepu, dušností, bolestí hlavy s  nevolností či zvracením. Závažný průběh může vést k  bezvědomí či selhání ledvin s nutností dialýzy
 • Významné poranění močovodu, ledviny, či jiných vnitřních orgánů vyžadující revizi (kontrolní otevřená operace) - zcela ojediněle s nutností odstranění poraněného orgánu

Nemocniční infekce

 • Kolonizace s MRSA (0,9 % - 1 ze 110)
 • Střevní infekce clostridium difficile (0,01 % - 1 z 10 000)
 • Krevní infekce MRSA (0,02 % - 1 z 5 000)

Míry infekce z nemocnice můžou být vyšší u vysoce rizikových pacientu, například s dlouhodobými drenážemi, po předcházející infekci, po delší hospitalizaci nebo po četných hospitalizacích.

Co bych měl po návratu domů očekávat?

Při propuštění z nemocnice byste měli:

 • dostat doporučení ohledně domácí rekonvalescence
 • zeptat se, kdy se můžete vrátit k běžné aktivitě, jako je práce, cvičení, jízda v autě, domácí práce
 • obdržet kontaktní číslo, pokud byste měli nějaké dotazy po návratu domů či potíže
 • zeptat se na datum následující kontroly a na místo, kam se máte dostavit (nemocnice nebo váš ošetřující lékař)
 • ujistit se, že máte povědomí o důvodu, průběhu a výsledku operace, o výsledcích vyšetření či o odběru tkání nebo orgánů.

Při odchodu z nemocnice (někdy až s odstupem několika dní) dostanete zprávu o proběhlé hospitalizaci. Dokument obsahuje důležité informace o vašem pobytu v nemocnici, vaší operaci a doporučeném následném postupu. Pokud potřebujete z nějakého důvodu zavolat svému ošetřujícímu lékaři nebo navštívit nemocnici, vezměte si tento dokument s sebou, aby si mohl lékař prostudovat podrobnosti o vaší léčbě. Toto je obzvlášť důležité, pokud se potřebujete poradit s jiným lékařem či již déle po propuštění.

Na co ještě bych si měl dávat pozor?
Pokud se vyskytují četnější problémy, pálení nebo potíže při močení nebo máte neobvyklé krvácení, navštivte svého ošetřujícího lékaře.

Je potřebné něco zdůraznit?
Většina pacientů potřebuje 2-4 týdny domácího klidu, než budou připraveni na plnou pracovní zátěž. Před návratem do práce doporučujeme 3-4 týdenní odpočinek, zejména pokud máte fyzicky namáhavou práci. V tomto čase byste se měli vyhýbat zvedání těžkých břemen.

Jak bych měl tyto informace využít?
Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.

Spolupracujeme s pojišťovnami

pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
nahrávám...