menu
Logo Sanus kontaktujte nás
menu
Centra asistované reprodukce SANUS Hradec Králové SANUS Pardubice SANUS Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie RTG Rehabilitace
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Instilace BCG vakcíny

ultrazvuk

INFORMACE O ZÁKROKU PRO PACIENTY

Co tento postup obnáší?

Jedná se o instilaci BCG vakcíny (podání do močového měchýře) vzhledem k prokázanému povrchnímu, ale agresivnímu nádoru sliznice močového měchýře nebo při opakovaných recidivách povrchních nádorů močového měchýře.

Jaké jsou alternativy tohoto postupu?

Místo shora uvedeného lékařem doporučeného výkonu lze provést i aplikaci jiných léků se stejným cílem (například léky s protinádorovým - cytostatickým účinkem), opakovaně provádět cystoskopické vyšetření s ošetřením opakujících se nádorů, močový měchýř ozářit či podat protinádorové léky systémově (do žíly). Provedené studie prokazují u mého typu onemocnění lepší výsledky při použití BCG vakcíny. V určitých případech je alternativou i odstranění celého močového měchýře a jeho náhrada střevem (v různých variantách)

Co bych měl před tímto postupem očekávat?

BCG vakcína: Jedná se o speciálně upravené, živé, ale oslabené mikroorganismy tuberkulózy (Mycobacterium bovis). Tuberkulózní mikroorganismy po aplikaci do močového měchýře vyvolávají mohutnou imunitní reakci, která je příčinou zlepšení obranyschopnosti sliznice močového měchýře proti onemocnění nádorem močového měchýře.
Účelem tohoto zdravotního výkonu  je zabránit opětovnému výskytu nádoru sliznice močového měchýře, nebo jej alespoň oddálit. Podmínkou pro využití této metody je stanovení nejenom samotné diagnózy povrchového nádoru močového měchýře, ale též jeho typu, rozsahu a pod. Ne u všech nádorů močového měchýře je tato metoda vhodná a účinná.
Je třeba upozornit, že některé preparáty BCG mohou reagovat s vakcínou proti chřipce a neměly by se tedy do 6 týdnů po očkování podat.

Nezapomeňte svého lékaře před podáním informovat o možných následujících faktech:

 • umělá srdeční chlopeň
 • stent koronární arterie
 • kardiostimulátor
 • umělý kloub
 • umělý cévní štěp
 • neurochirurgický by-pass
 • jiné implantované cizí těleso
 • užívání následujících léků na předpis: Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Clopidogrel, Plavix, Kardegic, Aspegic, Micristin, Ibustrin,Ticlid, Tagren, Ipaton  Apo-Tic, Plavix, Persantin, Curantyl, Anturan, Aggrenox, Vessel due F.
 • alergie lékové i jiné
 • jakékoliv abnormality či eventuality

Co se bude v průběhu podávání BCG vakcíny dít?

Aby byla léčba dostatečně účinná, doporučuje se její podávání dlouhodobě podle schématu - prvních šest týdnů se provádí každý týden jedna aplikace. Následně v 3., 6. a 12. měsíci se provádí jedna aplikace týdně po dobu dvou-třech týdnů. Celá procedura může trvat až 3 roky. Efekt léčby (stav onemocnění) bude sledován pravidelnými cystoskopickými kontrolami. Hlavním důvodem k přerušení, resp.předčasnému ukončení léčby bývá progrese onemocnění, nebo nežádoucí účinky léčby (viz dále).
V den podání BCG vakcíny je doporučeno omezit příjem tekutin - je třeba snížit potřebu se po aplikaci vakcíny vymočit  (k optimálnímu účinku je třeba udržet účinnou látku v močovém měchýři alespoň 1 hodinu (lépe 2 hodiny), nebo dle doporučení lékaře.).
Před každým podáním vakcíny bude vyšetřena vaše moč k vyloučení eventuálního zánětu – při pozitivním nálezu infekce bude podání odloženo po přeléčení antibiotiky.
Samotná aplikace spočívá v šetrném zavedení tenkého katetru do močového měchýře, vypuštění zbytku moče a podání účinné látky rozpuštěné v cca 50 ml tekutiny. Po odstranění katetru můžete setrvat na lůžku po dobu 60 minut a otáčíte se, aby se účinná látka dostala do kontaktu s celým močovým měchýřem. Někdy lékař na tomto doporučení netrvá.

Co se bude dít bezprostředně po tomto výkonu?

Poté, co bude zákrok ukončen, měli byste:

 • se zeptat, zda se podařilo to, co bylo v plánu
 • informovat lékařský personál o případných potížích
 • zeptat se, co můžete a nemůžete dělat
 • položit všechny otázky, které máte na srdci a na cokoli se zeptat zdravotnických pracovníků a členů lékařského týmu
 • zapamatovat si (a porozumět), proč byl zákrok proveden, jak dopadl a co bude následovat

Jakmile je výkon ukončen, budete schopni odejít domů.
Po opuštění ordinace se snažte co nejvíce oddálit močení (ještě alespoň 1 hodinu). Po vymočení si pečlivě omyjte ruce (moč obsahuje živé mikroorganismy).
Z důvodu hygienické bezpečnosti pro vaše okolí dbejte v prvních šesti hodinách po aplikaci BCG vakcíny na to, abyste při každém močení seděli. Dezinfikujte moč v toaletě po každém jejím použití dezinfekčním přípravkem účinným na Mycobacterium bovis, resp. BCG (např.Chloramin B, Chloramix DT, New Cidex apod.) v množství a koncentraci dle příslušného návodu k použití. Nechte jej působit po dobu stanovenou v tomto návodu, potom spláchněte. Pokaždé si umyjte ruce mýdlem a vodou.
Jeden až dva dny po aplikaci nedoporučujeme větší fyzickou zátěž, snažte se o dostatečný příjem tekutin (2-3 litry).

Jsou možné nějaké vedlejší účinky?

Většina léčebných / diagnostických postupů má potenciální vedlejší účinky.

Běžné (> 10% zákroků tohoto typu)

 • Krev v moči, eventuálně i kousky tkáně v moči
 • Nepohodlí při močení
 • Infekce v moči, která může znamenat odsunutí další dávky až po přeléčení antibiotiky
 • Chřipkové příznaky, které mohou trvat 2-3 dny
 • Časté a neodkladné močení – může trvat 2-3 dny
 • Nedokončení celé kúry pro problémy při močení

Výjimečné (2- 10% zákroků tohoto typu)

 • Zúžení močové trubice následkem opakovaného zavádění cévky
 • Četnější zánětlivé reakce, které mohou postihnout různé části těla (např. játra, klouby, oční pozadí)

Vzácné (mohou nastat při <2 % zákroků tohoto typu)

 • Trvalé nebo intenzivní bolesti po léčbě, které si mohou vyžádat až odstranění měchýře
 • Celková a potenciálně závažná infekce BCG bakterií, která vyžaduje nemocniční antibiotickou léčbu. Nejedná se o klasickou TBC a nehrozí získání TBC z léčby.

Infekce z nemocnice

 • Kolonizace s MRSA (0,9 % - 1 ze 110)
 • Střevní infekce clostridium difficile (0,01 % - 1 z 10 000)
 • Krevní infekce MRSA (0,02 % - 1 z 5 000)

Míry infekce z nemocnice mohou být vyšší u vysoko rizikových pacientů, například s dlouhodobými drenážemi, po předcházející infekci, po delší hospitalizaci nebo po vícerých hospitalizacích.

Co byste měli po návratu domů očekávat?

Při propuštění z ambulance byste měli:

 • dostat doporučení ohledně domácí rekonvalescence
 • zeptat se, kdy se můžete vrátit k běžné aktivitě, jako je práce, cvičení, jízda v autě, na kole, domácí práce a sexuální aktivity
 • obdržet kontaktní číslo, pokud byste měli nějaké dotazy po návratu domů či potíže
 • zeptat se na datum následující kontroly a na místo, kam se máte dostavit (nemocnice nebo váš ošetřující lékař)

Pokud byste měli pocit infekce močových cest (bolest při močení, časté močení, nezvyklý zápach moči), nebo by se objevila vysoká teplota s bolestmi v zádech, měli byste kontaktovat svého ošetřujícího lékaře, protože váš stav si může vyžadovat léčbu antibiotiky. Stejně tak, pokud se nedokážete vymočit, měli byste okamžitě kontaktovat svého ošetřujícího lékaře nebo urologa.

Na co ještě bych si měl/a dávat pozor?

Jelikož jsou léky v tomto případě podávány přímo do močového měchýře a nikoliv do krevního oběhu, nebudete mít nežádoucí účinky, které jsou spojeny s jinými pocedurami protinádorové léčby

Je potřebné něco zdůraznit?

Měli byste si omýt ruce i genitál po vymočení.
Muži by měli cca 6 hodin po proceduře močit vsedě, následně mohou močit vestoje.
Je doporučeno nemít pohlavní styk alespoň po dobu 24 hodin – mohl by způsobit nepříjemné pocity.
V průběhu každé léčebné kúry a týden po jejím ukončení byste měli používat kondom při pohlavním styku.
Pokud jste kuřáci, měli byste si uvědomit, že kouření napomáhá vzniku recidiv nádoru močového měchýře.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, bude nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který se uloží v nemocnici. Pokud chcete, dostanete kopii tohoto informovaného souhlasu.

Spolupracujeme s pojišťovnami

pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
nahrávám...