menu
Logo Sanus kontaktujte nás
menu
Centra asistované reprodukce SANUS Hradec Králové SANUS Pardubice SANUS Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie RTG Ortopedie Rehabilitace
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Odstranění ledviny a močovodu laparoskopicky

ultrazvuk

INFORMACE O ZÁKROKU PRO PACIENTY

Co tento zákrok obnáší?

Jedná o odstranění ledviny, která je méně funkční, resp. nefunkční a je zdrojem různých komplikací (záněty, bolesti, hypertenze, krvácení do močových cest), které mohou pacienta nejen obtěžovat, ale i ohrozit na zdraví či životě, nebo může jít o postižení ledviny zhoubným nádorem.  Laparoskopická metoda méně zatěžuje pacienta během operace a následná kratší rekonvalescence umožní časný návrat k běžným aktivitám.
V některých případech je indikováno i odstranění celého močovodu včetně ústí do močového měchýře (kombinace s endoskopickým přístupem přes močový měchýř).

Jaké jsou alternativy tohoto zákroku?

 • Otevřená (laparotomická) operace
 • Observace - sledování, možné pouze pokud lze očekávat, že onemocnění ledviny neovlivní dožití pacienta či zdravotní stav pacienta neumožňuje žádnou léčebnou možnost
 • U nádorového postižení navíc odstranění části ledviny s nádorem
 •  Lokální léčba samotného nádoru (např. radiofrekvenční ablace)
 • Systémová chemoterapie, biologická léčba - v případě generalizace a metastázování (rozšíření do vzdálených částí těla krevní cestou)
 • Radioterapie - lokálně pokročilý nález, stav rizikový pro operaci (jenom některé typy nádorů)

Co bych měl před tímto zákrokem očekávat?

Pokud pravidelně užíváte Anopyrin, Clopidogrel, Warfarin apod. musíte o tom informovat ošetřujícího lékaře. Tyto léky mohou způsobit zvýšené krvácení během operace i po operaci, pokud nejsou včas vysazeny. V některých případech je nutné tyto léky nahradit injekčními preparáty. O této eventualitě je nutné se poradit s vaším praktickým lékařem či kardiologem.
Obvykle si předem, na žádost objednávajícího lékaře, zajistíte předoperační vyšetření, na kterém je zhodnocen váš celkový stav, provedeny laboratorní a přístrojová vyšetření. Souhlasný závěr zprávy s provedením indikovaného výkonu je nezbytnou podmínkou pro přijetí k hospitalizaci. Chybějící či neúplné předoperační vyšetření bude důvodem k odmítnutí  provedení operace v objednaném termínu. Po přijetí sestrou vás navštíví člen lékařského týmu, který dokončí vaše vyšetření a zhodnotí vaši způsobilost k operačnímu výkonu. 
Budete požádáni, abyste minimálně 6 hodin před operací nejedli a nepili!
Večer před operací dostanete léky od anesteziologa, které vás zklidní a příjemně uspí.

Nezapomeňte svého lékaře před operací informovat o možných následujících faktech:

 • umělá srdeční chlopeň
 • stent koronární arterie
 • kardiostimulátor
 • umělý kloub
 • umělý cévní štěp
 • neurochirurgický by-pass
 • jiné implantované cizí těleso
 • užívání následujících léků na předpis: Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Clopidogrel, Plavix, Kardegic, Aspegic, Micristin, Ibustrin,Ticlid, Tagren, Ipaton  Apo-Tic, Plavix, Persantin, Curantyl, Anturan, Aggrenox, Vessel due F.
 • alergie lékové i jiné
 • jakékoliv abnormality či eventuality

O užívání léků ovlivňujících srážlivost krve je NUTNÉ informovat lékaře ještě před příjmem k zákroku. 

Co se bude v průběhu operačního zákroku dít?

Před zákrokem běžně dostanete injekční či tabletová antibiotika, nejdřív se však musí ověřit případné alergie.
Zákrok je prováděn výhradně v celkové narkóze.
Operace je zahájena založením laparoskopického přístupu (přístup do břišní dutiny drobnými kožními řezy s použitím teleskopických nástrojů). Po předchozí preparaci a oddělení od cév a po přerušení močovodu je následně odstraněna celá ledvina i s okolními strukturami (vazivové obaly, tuk). Před operaci je do měchýře zaveden močový katétr (slouží ke sběru moči) a vpichem či řezem přes kůži do lůžka ledviny vložen drén (odvádí krev a tkáňový sekret z místa, odkud se odstranila ledvina).
V případě nutnosti odstranění ledviny s celým močovodem se výkon kombinuje s oddělením močovodu od stěny měchýře a jeho zaslepením/uzavřením. Tato část operace se provádí teleskopickým nástrojem přes močovou trubici a v měchýři se ponechává katétr v tomto případě 7 dnů (pro samovolné zahojení místa po močovodu). Močovod se odstraňuje následně v celku s ledvinou. Operace trvá 60-120 minut.

Co se bude dít bezprostředně po zákroku?

Probudíte se na jednotce intenzivní péče, která je zaměřená na setrvalé sledování pacientů těsně po operaci. Bude vás kontaktovat operatér, abyste se dozvěděli, jak celý zákrok probíhal. Touto dobou budete mít ještě vysokou hladinu anestetik v krvi, je proto možné, že si tento rozhovor nebudete pamatovat.
Běžně má pacient zavedenou infuzi do žíly na paži (většinou pravá paže) v případě nutnosti může být zaveden monitorovací / infuzní port (hadička zavedená do žíly umožňující sledovat krevní tlak či podávat léčiva a výživu) do žíly (v. jugularis) v oblasti nadklíčkové krajiny (oblast mezi klíční kostí a krkem).
Bezprostředně po operaci vám bude výživa podávána nitrožilně. Následující 2 až 3 dny budete dostávat tekutou a kašovitou stravu. Tento postup je nezbytný pro správné obnovení funkce trávicího traktu. Případné porušení tohoto postupu pacientem bývá spojeno s krutými bolestmi břicha, zvracením s rizikem udušení a může být příčinou operační revize (další operační zákrok při výskytu komplikací).
Při prevenci komplikací v pooperačním období je velmi důležitá pohybová rehabilitace. Cviky budete nejdříve provádět na lůžku. Jakmile to váš zdravotní stav dovolí, bude vám umožněno se posazovat a následně se i postavit. Poté již budete moci pomalu a opatrně přecházet po pokoji, zpočátku s doprovodem zdravotnického personálu. Věnujte zvýšenou pozornost tomu, jak se vám dýchá, zda se vám netočí hlava, zda nemáte pocit nezvladatelné slabosti a zda je vaše chůze jistá. Pokud tomu tak není, informujte neprodleně zdravotní personál či kohokoliv v okolí.  
Stehy vám budou odstraněny ambulantně, nebo ještě před propuštěním z hospitalizace. Průměrná délka pobytu v nemocnici je 4-9 dní.

Poté, co se proberete již k plnému vědomí, měli byste:

 • se zeptat, zda se podařilo to, co bylo v plánu
 • informovat lékařský personál o případných potížích
 • zeptat se, co můžete a nemůžete dělat
 • položit všechny otázky, které máte na srdci a na cokoli se zeptat zdravotnických pracovníků a členů lékařského týmu
 • zapamatovat si (a porozumět) proč byla operace provedena, jak dopadla a co bude následovat

Jaká jsou pooperační rizika či komplikace?

Běžné (> 10% zákroků tohoto typu)

 • Nutné zavedení katétru do močového měchýře a vložení drenáže do rány

 • Dočasná bolest v bedrech
 • Pravidelné vyšetřování močového měchýře (cystoskopie) při následných kontrolách (jen v určitých indikacích)
 • Porucha střevní aktivity se spontánní úpravou

Výjimečné (2- 10% zákroků tohoto typu)

 • Krvácení vyžadující si další operaci nebo transfuze

 • Poranění plic vyžadující dočasnou drenáž plynu z hrudní dutiny
 • Potřeba další léčby zhoubného onemocnění po operaci
 • Infekce, bolest nebo vydouvání v místě řezu, které si vyžadují další léčbu

Vzácné (mohou nastat při <2 % zákroků tohoto typu)

 • Komplikace kardiovaskulární či související s anestezií, které mohou vyžadovat delší pobyt na jednotce intenzivní péče (plicní infekce, plicní embolie, srdeční infarkt, trombóza hluboké žíly, apod.)

 • Poranění blízkých okolních struktur (cévy, slezina, játra, plíce, pankreas a střeva) vyžadující si rozsáhlejší operaci či plánovanou reoperaci.
 • Histologický závěr s jiným nálezem – např. vyoperovaný nádor nebyl zhoubný, nebo byl jiného typu.
 • Píštěl močového měchýře s únikem moči vyžadující si prodlouženou katetrizaci nebo další operaci.

Nemocniční infekce

 • Kolonizace s MRSA (0,9 % - 1 ze 110)

 • Střevní infekce clostridium difficile (0,01 % - 1 z 10 000)
 • Krevní infekce MRSA (0,02 % - 1 z 5 000)

Míry infekce z nemocnice mohou být vyšší u vysoce rizikových pacientů, například s dlouhodobými drenážemi, po předcházející infekci, po delší hospitalizaci nebo po četných hospitalizacích.

Co bych měl po návratu domů očekávat?

Při propuštění z nemocnice byste měli:

 • dostat doporučení ohledně domácí rekonvalescence
 • zeptat se, kdy se můžete vrátit k běžné aktivitě, jako je práce, cvičení, jízda v autě, domácí práce
 • obdržet kontaktní číslo, pokud byste měli nějaké dotazy po návratu domů či potíže
 • zeptat se na datum následující kontroly a na místo kam se máte dostavit (nemocnice nebo váš ošetřující lékař)
 • ujistit se, že máte povědomí o důvodu, průběhu a výsledku operace,  o výsledcích vyšetření či o odběru tkání nebo orgánů.

Při odchodu z nemocnice (někdy až s odstupem několika dní) dostanete zprávu o proběhlé hospitalizaci. Dokument obsahuje důležité informace o vašem pobytu v nemocnici, vaší operaci a doporučeném následném postupu. Pokud potřebujete z nějakého důvodu zavolat svému ošetřujícímu lékaři nebo navštívit nemocnici, vezměte si tento dokument s sebou, aby si mohl lékař prostudovat podrobnosti o vaší léčbě. Toto je obzvlášť důležité, pokud se potřebujete poradit s jiným lékařem či již déle po propuštění.

Na co ještě bych si měl dávat pozor?

Doporučuje se pokračovat v nošení elastických punčoch ještě 2-3 týdny po propuštění z nemocnice. Pokud se vyskytují četnější problémy, pálení nebo potíže při močení nebo máte neobvyklé krvácení, navštivte svého ošetřujícího lékaře.
Postupná rekonvalescence po tomto zákroku bude trvat 10-14 dní a většina lidí se vrátí ke své běžné činnosti po 3-4 týdnech.

Je potřeba něco zdůraznit?

Pokud se vyskytne horečka, zarudnutí, pulzování nebo sekrece v místě operační rány, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Jakékoliv jiné problémy související s prodělaným zákrokem sdělte svému ošetřujícímu lékaři, nepodceňujte dechové obtíže.
Výsledky histologického vyšetření bývají k dispozici do 2-3 týdnů od operace, je možné, že nález bude určující pro vaši další léčbu. Termín a místo vaší pooperační kontroly vám bude určen při propuštění s ohledem na průběh operace i pooperační péče - většinou 6-8 týdnů od operace.
Při nádorovém postižení vývodných močových cest bývá nutné další sledování na ambulantním urologickém pracovišti, případně i na onkologii (prevence, resp. včasné odhalení recidivy nádoru).

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.

Spolupracujeme s pojišťovnami

pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
nahrávám...