menu
Logo Sanus kontaktujte nás
menu
Centra asistované reprodukce SANUS Hradec Králové SANUS Pardubice SANUS Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie RTG Rehabilitace
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Odstranění varlete pro nádor

ultrazvuk

INFORMACE O ZÁKROKU PRO PACIENTY

Co tento zákrok obnáší?

Podstatou tohoto zákroku je odstranění varlete řezem v třísle. Zákrok se provádí při klinicky odůvodnitelném podezření na probíhající zhoubné bujení ve varleti.
Většinu typů rakoviny varlat lze prokázat vyšetřením ultrazvukem a doplnit  krevními testy, ve kterých se hodnotí hladina nádorových markerů. Ke stanovení rozsahu, resp. rozsevu se doplňuje další vyšetření (RTG plic, CT).
Odstranění jednoho varlete by nemělo nijak negativně ovlivnit váš život. Zůstávající varle převezme funkci odstraněného varlete, takže vaše schopnost sexuálního života a plození dětí by měla zůstat nenarušena. Rakovina varlete a její léčba (zejména chemoterapie) však může změnit množství a kvalitu produkovaných spermií. Je možné zajistit kryokonzervaci (uskladnění)  semene. Tyto vzorky je možné v budoucnu použít k metodám asistovaného oplodnění v případě klinicky významné poruchy plodnosti po skončení léčby.
Pokud máte problémy s kosmetickým výsledkem po odebrání varlete, je možné po ukončení onkologické léčby vložit do šourku silikonovou protézu. Ve výjimečných případech je možné silikonový implantát vložit do šourku ihned. Toto je ale limitováno jednak předpokládanou nutností následného ozáření a často i časovou tísní. V každém případě je nutné tento zákrok předem dohodnout.

Jaké jsou alternativy tohoto zákroku?

Neexistují žádné adekvátní alternativy.

 • Výjimečně lze před vlastním odstraněním varlete uvažovat v průběhu operace o biopsii (za přesně stanovených podmínek)
 • Zcela výjimečně lze indikovat odstranění jenom části varlete s nádorem

Co bych měl před tímto zákrokem očekávat?

Pokud pravidelně užíváte Anopyrin, Clopidogrel, Warfarin apod., musíte o tom informovat ošetřujícího lékaře. Tyto léky mohou způsobit zvýšené krvácení během operace i po operaci, pokud nejsou včas vysazeny. V některých případech je nutné tyto léky nahradit injekčními preparáty. O této eventualitě je nutné se poradit s vaším praktickým lékařem či kardiologem.
Obvykle si předem, na žádost objednávajícího lékaře, zajistíte předoperační vyšetření, na kterém je zhodnocen váš celkový stav, provedena laboratorní a přístrojová vyšetření. Souhlasný závěr zprávy s provedením indikovaného výkonu je nezbytnou podmínkou pro přijetí k hospitalizaci. Chybějící či neúplné předoperační vyšetření bude důvodem k odmítnutí  provedení operace v objednaném termínu. Po přijetí sestrou vás navštíví člen lékařského týmu, který dokončí vaše vyšetření a zhodnotí vaši způsobilost k operačnímu výkonu. 
Budete požádáni, abyste minimálně 6 hodin před operací nejedli a nepili!
Večer před operací dostanete léky od anesteziologa, které vás zklidní a příjemně uspí.

Nezapomeňte svého lékaře před operací informovat o možných následujících faktech:

 • umělá srdeční chlopeň
 • stent koronární arterie
 • kardiostimulátor
 • umělý kloub
 • umělý cévní štěp
 • neurochirurgický by-pass
 • jiné implantované cizí těleso
 • užívání následujících léků na předpis: Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Clopidogrel, Plavix, Kardegic, Aspegic, Micristin, Ibustrin,Ticlid, Tagren, Ipaton  Apo-Tic, Plavix, Persantin, Curantyl, Anturan, Aggrenox, Vessel due F.
 • alergie lékové i jiné
 • jakékoliv abnormality či eventuality

O užívání léků ovlivňujících srážlivost krve je NUTNÉ informovat lékaře ještě před příjmem k zákroku.

Co se bude v průběhu operačního zákroku dít?

Před zákrokem běžně dostanete injekční či tabletová antibiotika, nejdřív se však musí ověřit případné alergie.
Zákrok je prováděn v celkové narkóze (v průběhu zákroku budete uspáni). Varle se odstraní  řezem v oblasti třísla (podobně jako při operaci kýly). Výjimečně může být potřeba odebrat vzorky i z druhého varlete. Po zákroku je někdy nutné vložit do operační rány drén (silikonová hadička), který zajistí odvod případné krve nebo tělní tekutiny.
Operace trvá přibližně 30-45 minut.

Co se bude dít bezprostředně po zákroku?

Probudíte se na jednotce intenzivní péče, která je zaměřená na setrvalé sledování pacientů těsně po zákroku. Bude vás kontaktovat operatér, abyste se dozvěděli, jak celý zákrok probíhal. Touto dobou budete mít ještě vysokou hladinu anestetik v krvi, je proto možné, že si tento rozhovor nebudete pamatovat.
Jakmile to váš zdravotní stav dovolí, bude vám umožněno se posazovat a následně se i postavit a přijímat tekutiny i potravu. Poté již budete moci pomalu a opatrně přecházet po pokoji, zpočátku s doprovodem zdravotnického personálu. Věnujte zvýšenou pozornost tomu, zda se vám netočí hlava, zda nemáte pocit nezvladatelné slabosti a zda je vaše chůze jistá. Pokud tomu tak není, informujte neprodleně zdravotní personál či kohokoliv v okolí.  
Drén se odstraní 1. - 2. pooperační den. Celková doba hospitalizace je 2 až 5 dní, doba pracovní neschopnosti 2 až 3 týdny, resp. dle rozsahu onemocnění a nutné další léčby.

Poté, co se proberete již k plnému vědomí, měli byste:

 • se zeptat, zda se podařilo to, co bylo v plánu
 • informovat lékařský personál o případných potížích
 • zeptat se, co můžete a nemůžete dělat
 • položit všechny otázky, které máte na srdci a na cokoli se zeptat zdravotnických pracovníků a členů lékařského týmu
 • zapamatovat si (a porozumět), proč byla operace provedena, jak dopadla a co bude následovat

Jaká jsou pooperační rizika či komplikace?

Běžné (> 10% zákroků tohoto typu)

 • Pokud se prokáže přítomnost zhoubné tkáně, v závislosti na charakteru a rozsahu postižení mohou následovat další léčebné kroky (ozáření, chemoterapie).
 • Nutnost biopsie z druhého varlete (např. pokud je malé, abnormální nebo je v anamnéze porucha sestupu varlat) 

Výjimečné (2-10% zákroků tohoto typu)

 • Odstranění varlete s následným histologicky negativním závěrem ohledně výskytu rakoviny
 • Infekce místa řezu vyžadující další léčbu (a možné odstranění implantátu)
 • Krvácení vyžadující si další operaci (a možné odstranění implantátu)
 • Přechodná či trvalá ztráta plodnosti

Vzácné (mohou nastat při <2 % zákroků tohoto typu)

 • Bolest, infekce nebo reakce na cizí těleso vyžadující si odstranění implantátu (pokud byl vložen)
 • Kosmetické očekávání pacienta, které implantát ne vždy splní
 • Implantát se může nacházet výše v šourku, než bývá běžné u normálního varlete
 • Hmatatelný steh na jednom konci implantátu, který můžete cítit
 • Dlouhodobá rizika vyplývající z používání silikonových produktů nejsou známá

Nemocniční infekce

 • Kolonizace s MRSA (0,9 % - 1 ze 110)
 • Střevní infekce clostridium difficile (0,01 % - 1 z 10 000)
 • Krevní infekce MRSA (0,02 % - 1 z 5 000)

Míry infekce z nemocnice můžou být vyšší u vysoce rizikových pacientu, například s dlouhodobými drenážemi, po předcházející infekci, po delší hospitalizaci nebo po četných hospitalizacích.

Co bych měl po návratu domů očekávat?

Při propuštěním z nemocnice byste měli:

 • Dostat doporučení ohledně domácí rekonvalescence
 • Zeptat se, kdy se můžete vrátit k běžné aktivitě, jako je práce, cvičení, jízda v autě, domácí práce
 • Obdržet kontaktní číslo, pokud byste měli nějaké dotazy po návratu domů či potíže
 • Zeptat se na termín a místo následující kontroly (nemocnice nebo váš ošetřující lékař)
 • Ujistit se, že máte povědomí o důvodu, průběhu a výsledku operace, o výsledcích vyšetření či o odběru tkání nebo orgánů

Při odchodu z nemocnice (někdy až s odstupem několika dní) dostanete zprávu o proběhlé hospitalizaci. Dokument obsahuje důležité informace o vašem pobytu v nemocnici, vaší operaci a doporučeném následném postupu. Pokud potřebujete z nějakého důvodu zavolat svému ošetřujícímu lékaři nebo navštívit nemocnici, vezměte si tento dokument s sebou, aby si mohl lékař prostudovat podrobnosti o vaší léčbě. Toto je obzvlášť důležité, pokud se potřebujete poradit s jiným lékařem či již déle po propuštění.

Na co ještě bych si měl dávat pozor?

Pokud se vyskytují četnější problémy, máte neobvyklé krvácení, navštivte svého ošetřujícího lékaře. Jeden až dva týdny můžete cítit nepohodlí v tříslech a šourku. Toto nepohodlí obyčejně zmírní běžně dostupné léky na bolest. Často se v tříslech a šourku vyskytují malé podlitiny. Možná se budete pohodlněji cítit ve zpevňujícím spodním prádle (místo boxerek) – při zavedeném implantátu je naopak vhodnější volnější spodní prádlo. Sprchovat se můžete 24 hodin po zákroku, oblast si však jemně prohmatejte a ujistěte se, že je důkladně suchá. Do práce se můžete vrátit asi 2 týdny po zákroku, je však vhodné minimálně 6 týdnů se vyhýbat silovým cvičením.
Sexuální aktivitu můžete provozovat již po 2 týdnech, u některých mužů může operace dočasně snížit chuť na sex. Rakovina varlete se nedá při sexu přenést na partnerku.
Kožní stehy se odstraňují cca 9. den po operaci.

Je potřeba něco zdůraznit?

Výsledky histologického rozboru budou běžně dostupné po 7-21 dnech. Je běžné, že budou výsledky konzultovány na multidisciplinární vizitě předtím, než se rozhodne o další léčbě. Vy a váš ošetřující lékař budete po této diskuzi informováni o výsledcích.
Další léčba, pokud je indikována, je běžně vedena pracovištěm klinické onkologie. Onemocnění vyžaduje i dlouhodobé sledování po ukončení vlastní léčby.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii.

Spolupracujeme s pojišťovnami

pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
nahrávám...