menu
Logo Sanus kontaktujte nás
menu
Centra asistované reprodukce SANUS Hradec Králové SANUS Pardubice SANUS Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie RTG Ortopedie Rehabilitace
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Dren ledviny (zavedení, výměna)

ultrazvuk

INFORMACE O ZÁKROKU PRO PACIENTY

Co tento zákrok obnáší?

Jedná se o zavedení tenké plastové hadičky přes kůži do ledviny (většinou v místním umrtvení). Hadička poté zajišťuje odtok moči z ledviny do sběrného močového sáčku.

Jaké jsou alternativy tohoto zákroku?

 • Observace – sledování
 • Zavedení  (pokud je to reálné) vnitřní drenáže (stentu) v celkové narkóze
 • Otevřená operace - přístup k ledvině řezem přes břišní stěnu

Co bych měl před tímto zákrokem očekávat?

Pokud pravidelně užíváte Anopyrin, Clopidogrel, Warfarin apod. musíte o tom informovat ošetřujícího lékaře. Tyto léky mohou způsobit zvýšené krvácení během operace i po operaci, pokud nejsou včas vysazeny. V některých případech je nutné tyto léky nahradit injekčními preparáty. O této eventualitě je nutné se poradit s vaším praktickým lékařem či kardiologem.
Po přijetí sestrou vás navštíví člen lékařského týmu, který dokončí vaše vyšetření a zhodnotí vaši způsobilost k operačnímu výkonu.
Nezapomeňte svého lékaře před operací informovat o možných následujících faktech:

 • umělá srdeční chlopeň
 • stent koronární arterie
 • kardiostimulátor
 • umělý kloub
 • umělý cévní štěp
 • neurochirurgický by-pass
 • jiné implantované cizí těleso
 • užívání následujících léků na předpis: Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Clopidogrel, Plavix, Kardegic, Aspegic, Micristin, Ibustrin,Ticlid, Tagren, Ipaton  Apo-Tic, Plavix, Persantin, Curantyl, Anturan, Aggrenox, Vessel due F.
 • alergie lékové i jiné, zvláště na kontrastní látky používané při RTG vyšetření
 • jakékoliv abnormality či eventuality

O užívání léků ovlivňujících srážlivost krve je NUTNÉ informovat lékaře ještě před příjmem k zákroku.

Co se bude v průběhu operačního zákroku dít?

Před zákrokem běžně dostanete injekční či tabletová antibiotika, nejdřív se však musí ověřit případné alergie.
Zákrok je prováděn většinou v místním umrtvení, někdy se podávají do žíly léky proti bolesti.
Budete ležet na břiše s mírným zalomením do předklonu. Zákrok se provádí pod kontrolou RTG a k přesnému zaměření vhodného vpichu slouží ultrazvuková sonda. Po umrtvení kůže a zavedení jehly do ledviny se jehlou zavede vodič a na něm po rozšíření kanálu se zavede tenká plastová hadička, jejíž správná poloha v ledvině se zajistí vytvořením a zafixováním smyčky na jejím konci – někdy se hadička fixuje stehy ke kůži. Samotný zákrok trvá většinou 20 - 30 minut(může být ale – hlavně v závislosti na místních podmínkách - i delší).
V případě výměny je většinou výkon jednodušší a spočívá v zavedení vodiče do stávajícího drenu (s RTG kontrolou) a po odstranění tohoto drenu je na vodiči zaveden dren nový.

Co se bude dít bezprostředně po zákroku? 

Zůstanete několik hodin ležet v posteli, dokud se nebudete cítit dobře, a budete sledováni sestrou (sledování množství moči – eventuelně včasné vyprázdnění sběrného sáčku, krevní tlak, puls apod.) Je třeba se vyvarovat prudkých pohybů, kterými by mohlo dojít k vytažení drenu.

Měli byste:

 • se zeptat, zda se podařilo to, co bylo v plánu
 • informovat lékařský personál o případných potížích
 • zeptat se co můžete a nemůžete dělat
 • položit všechny otázky, které máte na srdci a na cokoli se zeptat zdravotnických pracovníků a členů lékařského týmu
 • zapamatovat si (a porozumět) proč byla operace provedena, jak dopadla a co bude následovat 

Jaká jsou pooperační rizika či komplikace?

Běžné (> 10% zákroků tohoto typu)

 • Mírné krvácení z ledviny (viditelné ve sběrném močovém sáčku)

 • Krátkodobý pocit dyskomfortu v oblasti ledviny a kožního vpichu

Výjimečné (2 - 10% zákroků tohoto typu)

 • únik/prosakování moči kolem katetru do břicha
 • ucpání katetru
 • celková infekce (septikemie - „otrava krve“) po zavedení hadičky
 • uvýměny katetru, může být problémem usazení močových solí a ucpání drenu nebo vytvoření těchto usazenin ve formě kamene na smyčce v ledvině a tím zkomplikování otevření této smyčky

Vzácné (<2 % zákroků tohoto typu)

 • významné krvácení do břicha vyžadující intenzivní léčbu / chirurgickou revizi
 • změna umístění hadičky
 • delhání / nemožnost úspěšného zavedení hadičky do ledviny vyžadující jiné řešení (např.operační zavedení)
 • nechtěné poranění sousedních orgánů (např.žaludek, střevo)

Nemocniční infekce

 • kolonizace s MRSA (0,9 % - 1 ze 110)
 • střevní infekce clostridium difficile (0,01 % - 1 z 10 000)
 • krevní infekce MRSA (0,02 % - 1 z 5 000)
 • míry infekce z nemocnice mohou být vyšší u vysoce rizikových pacientů, například s dlouhodobými drenážemi, po předcházející infekci, po delší hospitalizaci nebo po četných hospitalizacích

Co bych měl po návratu domů očekávat?

Při propuštění z nemocnice byste měli:

 • dostat doporučení ohledně domácí rekonvalescence
 • zeptat se, kdy se můžete vrátit k běžné aktivitě, jako je práce, cvičení, jízda v autě, domácí práce
 • obdržet kontaktní číslo, pokud byste měli nějaké dotazy po návratu domů či potíže
 • zeptat se na datum následující kontroly a na místo, kam se máte dostavit (nemocnice nebo váš ošetřující lékař)
 • ujistit se, že máte povědomí o důvodu, průběhu a výsledku operace, o výsledcích vyšetření či o odběru tkání nebo orgánů

Při odchodu z nemocnice (někdy až s odstupem několika dní) dostanete zprávu o proběhlé hospitalizaci. Dokument obsahuje důležité informace o vašem pobytu v nemocnici, vaší operaci a doporučeném následném postupu. Pokud potřebujete z nějakého důvodu zavolat svému ošetřujícímu lékaři nebo navštívit nemocnici, vezměte si tento dokument s sebou, aby si mohl lékař prostudovat podrobnosti o vaší léčbě. Toto je obzvlášť důležité, pokud se potřebujete poradit s jiným lékařem či již déle po propuštění.
Drenážní hadička může zůstat zavedena po určitý čas, který vám sdělí váš urolog.
Udržujte kůži v okolí hadičky čistou a minimálně do zahojení místa vpichu používejte sterilní obvaz (nutno měnit minimálně 2x týdně, nebo když je vlhký).
Koupat nebo sprchovat se můžete 48 hodin po výkonu, snažte se ale udržet místo kolem vpichu suché. Po 14dnech se můžete již sprchovat bez omezení.

Na co ještě bych si měl dávat pozor?
Pokud se u vás objeví vysoká teplota, bolest v boku, zarudnutí nebo otok kolem hadičky, únik moči kolem hadičky, malý nebo žádný přítok moči do sběrného sáčku, nebo pokud hadička vypadne, musíte ihned kontaktovat svého lékaře / urologa.

Je potřebné něco zdůraznit?
Po dobu zavedení hadičky je nutné sledování urologem, který vám sdělí i potřebné informace ohledně dalšího postupu.

Jak bych měl tyto informace využít?
Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.

Spolupracujeme s pojišťovnami

pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
nahrávám...