cs fr

Gynekologie

Gynekologie je nedílnou součástí života každé ženy. Hlavním zájmem oboru udržení ženských pohlavních orgánů ve zdravém stavu. Pravidelné preventivní prohlídky se doporučují všem ženám, které plánují nebo již zahájily pohlavní styk. V případě komplikací či onemocnění je poskytnuta konzultace s možností zákroku. Díky vyvinuté technice a inovativním postupům je zaručen komfort a individuální přístup ke každé pacientce.

Mimo klasická vyšetření nabízí naše centra i prenatální diagnostiku, ultrazvuk, zmražení či darování vajíček a možnost asistované reprodukce IVF (in-vitro fertility). Je již notoricky známo, že v rámci IVF zákroků patří Česká republika mezi nejlepší v Evropě. SANUS není výjimkou a nabízí ty nejkvalitnější služby odborníků a moderní technologie.

MUDr. Jiří ŠTĚPÁN, MBA

Vedoucí lékař

Vážené klientky, 
Gynekologické oddělení Sanatoria SANUS je vybaveno kvalitní technikou, která nám pomáhá při diagnostice Vašeho onemocnění, tak i dále v navržení optimálního postupu dle nejnovějších trendů. Díky novým investicím do přístrojového vybavení operačního sálu jsme schopni většinu onemocnění, které byly dříve řešeny otevřenou cestou, řešit endoskopicky, tedy méně invazivně. Pro Vás pro klienty tímto přinášíme méně diskomfortu a rychlejší rekonvalescenci po proběhlé operaci. Zakládáme si na individuálním přístupu každého problému a pochopení klientky všech aspektů a rizik navržených postupů.