menu
Logo Sanus kontaktujte nás
menu
Centra asistované reprodukce SANUS Hradec Králové SANUS Pardubice SANUS Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie RTG Rehabilitace
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Amputace částečná, úplná

ultrazvuk

INFORMACE O ZÁKROKU PRO PACIENTY

Co tento zákrok obnáší?

Jedná se o odstranění části nebo celého penisu - ve většině případů pro jeho postižení zhoubným nádorem. Méně často je tento výkon prováděn pro nezhoubná onemocnění/ nádory – například pro jejich velikost, nemožnost močení, ale někdy i pro možnost zhoubné přeměny těchto onemocnění. Je-li to možné, je část penisu ponechána a překryta okolní kůží s novým vyústěním močové trubice. Pokud musí být penis odstraněn celý, vytvoří se většinou nové vyústění močové trubice na hrázi (mezi šourkem a konečníkem) – močení vsedě. Pokud ani toto není možné, zavádí se do močového měchýře katétr přes kůži podbřišku.

Jaké jsou alternativy tohoto zákroku?

Jelikož jsou tyto nálezy většinou zhoubné, nebo potenciálně zhoubné je alternativou

 • u malých a povrchních ložisek
  •  Ozáření
  •  Léčba laserem
  •  Lokální aplikace masti
 • u většího postižení
  •  Ozáření
  •  Chirurgické léčba - odstranění

Co bych měl před tímto zákrokem očekávat?

Pokud pravidelně užíváte Anopyrin, Clopidogrel, Warfarin apod., musíte o tom informovat ošetřujícího lékaře. Tyto léky mohou způsobit zvýšené krvácení během operace i po operaci, pokud nejsou včas vysazeny. V některých případech je nutné tyto léky nahradit injekčními preparáty. O této eventualitě je nutné se poradit s vaším praktickým lékařem či kardiologem.
Obvykle si předem, na žádost objednávajícího lékaře, zajistíte předoperační vyšetření, na kterém je zhodnocen váš celkový stav, provedená laboratorní a přístrojová vyšetření. Souhlasný závěr zprávy s provedením indikovaného výkonu je nezbytnou podmínkou pro přijetí k hospitalizaci. Chybějící či neúplné předoperační vyšetření bude důvodem k odmítnutí  provedení operace v objednaném termínu. Po přijetí sestrou vás navštíví člen lékařského týmu, který dokončí vaše vyšetření a zhodnotí vaši způsobilost k operačnímu výkonu. 
Budete požádáni, abyste minimálně 6 hodin před operací nejedli a nepili!
Večer před operací dostanete léky od anesteziologa, které vás zklidní a příjemně uspí.

Nezapomeňte svého lékaře před operací informovat o možných následujících faktech:

 • umělá srdeční chlopeň
 • stent koronární arterie
 • kardiostimulátor
 • umělý kloub
 • umělý cévní štěp
 • neurochirurgický by-pass
 • jiné implantované cizí těleso
 • užívání následujících léků na předpis: Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Clopidogrel, Plavix, Kardegic, Aspegic, Micristin, Ibustrin,Ticlid, Tagren, Ipaton  Apo-Tic, Plavix, Persantin, Curantyl, Anturan, Aggrenox, Vessel due F.
 • alergie lékové i jiné
 • jakékoliv abnormality či eventuality

O užívání léků ovlivňujících srážlivost krve je NUTNÉ informovat lékaře ještě před příjmem k zákroku.

Co se bude v průběhu operačního zákroku dít?

Před zákrokem běžně dostanete injekční či tabletová antibiotika, nejdřív se však musí ověřit případné alergie. Zákrok je prováděn v celkové narkóze.
Je snahou vždy zachovat alespoň část penisu – kvůli možnosti močení ve stoje, někdy i sex.funkci. Na kořen penisu je v úvodu operace naloženo škrtidlo kvůli krvácení v této fázi operace. Po odstranění postižené tkáně, je pahýl penisu překryt okolní kůží a vytvořeno nové ústí močové trubice. Do močového měchýře se močovou trubicí před koncem operace zavádí balónkový katétr. Pokud nelze zachovat dostatečnou část penisu, je penis odstraněn celý a močová trubice je vyústěna na hrázi (mezi šourkem a konečníkem). Pokud není možná ani tato varianta vyústění močové trubice, je zaveden katétr do močového měchýře přes kůži podbřišku jak trvalé řešení.
Operace trvá přibližně 60 - 90 minut.

Co se bude dít bezprostředně po zákroku?

Probudíte se na jednotce intenzivní péče, která je zaměřená na setrvalé sledování pacientů těsně po zákroku. Bude vás kontaktovat operatér, abyste se dozvěděli, jak celý zákrok probíhal. Touto dobou budete mít ještě vysokou hladinu anestetik v krvi, je proto možné, že si tento rozhovor nebudete pamatovat.
Jakmile to váš zdravotní stav dovolí, bude vám umožněno se posazovat a následně se i postavit. Poté již budete moci pomalu a opatrně přecházet po pokoji, zpočátku s doprovodem zdravotnického personálu. Věnujte zvýšenou pozornost tomu, zda se vám netočí hlava, zda nemáte pocit nezvladatelné slabosti a zda je vaše chůze jistá. Pokud tomu tak není, informujte neprodleně zdravotní personál či kohokoliv v okolí.  
Kolem penisu budete mít kompresivní obvaz a moč bude odvádět katétr. Můžete pociťovat lehkou bolest nebo diskomfort v této oblasti, což je podle potřeby řešitelné léky proti bolesti. Rána je šita vstřebatelnými stehy, není proto potřeba stehy odstraňovat. Katétr bývá ponechán na 1-2 týdny po operaci, aby se předešlo problémům s močením. Celková doba hospitalizace je 7 až 9 dnů. Doba pracovní neschopnosti je obvykle 2 až 3 týdny (eventuelně déle dle charakteru zaměstnání).  

Poté, co se proberete již k plnému vědomí, byste měli:

 • se zeptat, zda se podařilo to, co bylo v plánu
 • informovat lékařský personál o případných potížích
 • zeptat se, co můžete a nemůžete dělat
 • položit všechny otázky, které máte na srdci a na cokoli se zeptat zdravotnických pracovníků a členů lékařského týmu
 • zapamatovat si (a porozumět) proč byla operace provedena, jak dopadla a co bude následovat

Jaká jsou pooperační rizika či komplikace?

Běžné (> 10% zákroků tohoto typu)

 • Zkrácení penisu o odstraněnou část
 • Otok a krevní výrony v místě operace – většinou trvají několik dnů
 • Stehy pod kůží, které můžete cítit
 • Zavedení měchýřového katétru je obvykle nezbytné

Výjimečné (2-10% zákroků tohoto typu)

 • Residuální nádor nebo recidiva nádoru, které si vyžádají novou operaci
 • Významné krvácení nebo infekce vyžadující si další léčbu
 • Zajizvení a zúžení nového ústí močové trubice – obvykle se řeší rozšiřováním nebo operační revizí
 • Problém s přihojením  kůže na pahýlu penisu vyžadující si někdy re-operaci
 • Možná nespokojenost s kosmetickým a funkčním efektem

Vzácné (mohou nastat při <2 % zákroků tohoto typu)

 • Nejsou

Nemocniční infekce

 • Kolonizace s MRSA (0,9 % - 1 ze 110)
 • Střevní infekce clostridium difficile (0,01 % - 1 z 10 000)
 • Krevní infekce MRSA (0,02 % - 1 z 5 000)

Míry infekce z nemocnice mohou být vyšší u vysoce rizikových pacientů, například s dlouhodobými drenážemi, po předcházející infekci, po delší hospitalizaci nebo po četných hospitalizacích.

Co bych měl po návratu domů očekávat?

Při propuštění z nemocnice byste měli:

 • Dostat doporučení ohledně domácí rekonvalescence
 • Zeptat se, kdy se můžete vrátit k běžné aktivitě, jako je práce, cvičení, jízda v autě, domácí práce
 • Obdržet kontaktní číslo, pokud byste měli nějaké dotazy po návratu domů či potíže
 • Zeptat se na termín a místo následující kontroly (nemocnice nebo váš ošetřující lékař)
 • Ujistit se, že máte povědomí o důvodu, průběhu a výsledku operace, o výsledcích vyšetření či o odběru tkání nebo orgánů

Při odchodu z nemocnice (někdy až s odstupem několika dní) dostanete zprávu o proběhlé hospitalizaci. Dokument obsahuje důležité informace o vašem pobytu v nemocnici, vaší operaci a doporučeném následném postupu. Pokud potřebujete z nějakého důvodu zavolat svému ošetřujícímu lékaři nebo navštívit nemocnici, vezměte si tento dokument s sebou, aby si mohl lékař prostudovat podrobnosti o vaší léčbě. Toto je obzvlášť důležité, pokud se potřebujete poradit s jiným lékařem či již déle po propuštění.
Rána by měla být čistá a suchá po celých 24 hodin. Pokud se na ni pak nalepí oblečení, dá se odstranit po krátké koupeli nebo sprše. Dokud se tato oblast nezahojí, neměli byste se dlouho koupat nebo sprchovat, stehy by se tím příliš rychle rozpustily a mohlo by to vyvolat infekci. Někdy je doporučeno okolí močové trubice promazávat mastí s antibiotikem.
Měli byste zůstat 10-14 dní doma a měli byste se vyhýbat jakémukoli silovému cvičení, aby se rána zahojila. Asi 6 týdnů, nebo dokud nezmizí jakékoli problémy, byste se měli vyhýbat sexuálnímu styku.

Na co ještě bych si měl dávat pozor?

Po operaci může být v okolí rány otok, který bude ustupovat po 10dnech – nemusíte se tím znepokojovat, protože je to stav očekávaný.
Pokud se vyskytují četnější problémy, horečka, zarudnutí, pulzace či sekrece z rány, navštivte svého ošetřujícího lékaře. Může selhat přihojení kůže na pahýlu penisu (bezprostředně nebo i několik dnů po operaci) – kůže může být zarudlá nebo načernalá a může se v rámci hojení objevit strup. Někdy ale, při větším rozsahu, je nutná chirurgická úprava a překrytí novým kožním štěpem. 

Je potřeba něco zdůraznit?

Termín a místo ambulantní kontroly vám budou stanoveny před propuštěním z nemocnice - většinou tak, aby byl k dispozici výsledek histologického vyšetření.  Při této kontrole potom bude domluven další postup – sledování, resp. další léčba.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.

Spolupracujeme s pojišťovnami

pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
nahrávám...