menu
Logo Sanus kontaktujte nás
menu
Centra asistované reprodukce SANUS Hradec Králové SANUS Pardubice SANUS Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie RTG Rehabilitace
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Cystoskopie pevným cystoskopem (+ ev.přidružený výkon)

ultrazvuk

INFORMACE O ZÁKROKU PRO PACIENTY

Co tento zákrok obnáší?

Účelem tohoto zdravotního výkonu je prohlédnutí  a posouzení stavu sliznice a nitra močového měchýře, ústí močovodů i vnitřního ústí močové trubice, jakož i močové trubice samotné - u mužů i oblasti prostaty. Nejčastějším důvodem tohoto vyšetření je pátrání po zdroji přítomnosti krve v moči  (možnost nádoru močového měchýře), po příčině nejasných poruch močení či poruch držení moči, opakovaných zánětů, apod.  Při tomto výkonu je dle nálezu možno odebrat vzorek ze stěny měchýře a močové trubice, ošetřit krvácející místo  elektrokoagulací (ELCO – popálení vysokofrekvenčním proudem). Podobně lze cystoskopem odstranit i cizí těleso, menší kámen, stent z močového měchýře. Výkon se u mužů provádí v celkové anestezii, u žen (díky krátké a široké močové trubici) je možné jej většinou provést i bez celkové narkózy. Zákrok je možné provést ambulantně, nebo při krátkodobé hospitalizaci.

Jaké jsou alternativy tohoto zákroku?

Observace (sledování), eventuálně cystoskopie flexibilní (některou zdravotní pojišťovnou je tento výkon u ženy ale hrazen pouze ve zvláštních případech – například při výrazně omezené hybnosti kyčelních kloubů).

Co bych měl před tímto zákrokem očekávat?

Pokud pravidelně užíváte Anopyrin, Clopidogrel, Warfarin apod., musíte o tom informovat ošetřujícího lékaře. Tyto léky mohou způsobit zvýšené krvácení během operace i po operaci, pokud nejsou včas vysazeny. V některých případech je nutné tyto léky nahradit injekčními preparáty. O této eventualitě je nutné se poradit s vašim praktickým lékařem či kardiologem.
Obvykle si předem (pokud je plánováno provedení v celkové anestezii), na žádost objednávajícího lékaře, zajistíte předoperační vyšetření, na kterém je zhodnocen váš celkový stav, provedená laboratorní a přístrojová vyšetření. Souhlasný závěr zprávy s provedením indikovaného výkonu je nezbytnou podmínkou pro přijetí k hospitalizaci. Chybějící či neúplné předoperační vyšetření bude důvodem k odmítnutí  provedení operace v objednaném termínu. Po přijetí sestrou vás navštíví člen lékařského týmu, který dokončí vaše vyšetření a zhodnotí vaši způsobilost k operačnímu výkonu. 
Budete požádáni, abyste minimálně 6 hodin před operací nejedli a nepili!

Nezapomeňte svého lékaře před operací informovat o možných následujících faktech:

 • umělá srdeční chlopeň
 • stent koronární arterie
 • kardiostimulátor
 • umělý kloub
 • umělý cévní štěp
 • neurochirurgický by-pass
 • jiné implantované cizí těleso
 • užívání následujících léků na předpis: Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Clopidogrel, Plavix, Kardegic, Aspegic, Micristin, Ibustrin,Ticlid, Tagren, Ipaton  Apo-Tic, Plavix, Persantin, Curantyl, Anturan, Aggrenox, Vessel due F.
 • alergie lékové i jiné
 • jakékoliv abnormality či eventuality

O užívání léků ovlivňujících srážlivost krve je NUTNÉ informovat lékaře ještě před příjmem k zákroku.

Co se bude v průběhu operačního zákroku dít?

Před zákrokem většinou dostanete injekční či tabletová antibiotika, nejdřív se však musí ověřit případné alergie.
Používá se teleskopický nástroj, který je zaváděn močovou trubicí - někdy je třeba pro zavedení nástroje rozšířit zevní ústí močové trubice. Samotný zákrok trvá většinou 10-15 minut.

Co se bude dít bezprostředně po zákroku?

Pokud byl výkon proveden v celkové narkóze, probudíte se na dospávací jednotce, která je zaměřená na setrvalé sledování pacientů těsně po zákroku. Bude vás kontaktovat operatér, abyste se dozvěděli, jak celý zákrok probíhal. Touto dobou budete mít ještě vysokou hladinu anestetik v krvi, je proto možné, že si tento rozhovor nebudete pamatovat.

Poté, co bude výkon ukončen, resp.až se proberete již k plnému vědomí, byste měli:

 • se zeptat, zda se podařilo to, co bylo v plánu
 • informovat lékařský personál o případných potížích
 • zeptat se, co můžete a nemůžete dělat
 • položit všechny otázky, které máte na srdci a na cokoli se zeptat zdravotnických pracovníků a členů lékařského týmu
 • zapamatovat si (a porozumět) proč byla operace provedena, jak dopadla a co bude následovat

Po úplném probrání z narkózy budete vyšetřeni službu konajícím anesteziologem, v případě souhlasného stanoviska můžete být propuštěn. Budete předán plnoletému doprovodu, který se zaručí, že vám neumožní řízení motorových prostředků a obsluhu strojů.

Jaká jsou pooperační rizika či komplikace?

Běžné (> 10% zákroků tohoto typu)

 • Lehké pálení nebo krvácení při močení po krátkou dobu po operaci

 • Dočasná nutnost krátkodobého zavedení katétru do močového měchýře

Výjimečné (2-10% zákroků tohoto typu)

 • Zánět močového měchýře vyžadující léčbu antibiotiky
 • Nutnost dalšího řešení v případě nálezu, který to vyžaduje (např.větší kámen, podezření na rakovinu, apod.)

Vzácné (mohou nastat při <2 % zákroků tohoto typu)

 • Pozdější krvácení vyžadující odstranění sraženin nebo operační revizi
 • Poranění močové trubice, které způsobí pozdější vznik jizevnaté zúženiny
 • Velmi vzácně poranění močového měchýře vyžadující přechodné zavedení močového katetru nebo chirurgickou revizi

Nemocniční infekce

 • Kolonizace s MRSA (0,9 % - 1 ze 110)
 • Střevní infekce clostridium difficile (0,01 % - 1 z 10 000)
 • Krevní infekce MRSA (0,02 % - 1 z 5 000)

Míry infekce z nemocnice mohou být vyšší u vysoce rizikových pacientů, například s dlouhodobými drenážemi, po předcházející infekci, po delší hospitalizaci nebo po četných hospitalizacích.

Co bych měl po návratu domů očekávat?

Při propuštění z nemocnice byste měli:

 • Dostat doporučení ohledně domácí rekonvalescence
 • Zeptat se, kdy se můžete vrátit k běžné aktivitě, jako je práce, cvičení, jízda v autě, domácí práce
 • Obdržet kontaktní číslo, pokud byste měli nějaké dotazy po návratu domů či potíže
 • Zeptat se na termín a místo následující kontroly (nemocnice nebo váš ošetřující lékař)
 • Ujistit se, že máte povědomí o důvodu, průběhu a výsledku operace, o výsledcích vyšetření či o odběru tkání nebo orgánů

Při odchodu z nemocnice (někdy až s odstupem několika dní) dostanete zprávu o proběhlé hospitalizaci / prodělaném zákroku. Dokument obsahuje důležité informace o vašem pobytu v nemocnici, vaší operaci a doporučeném následném postupu. Pokud potřebujete z nějakého důvodu zavolat svému ošetřujícímu lékaři nebo navštívit nemocnici, vezměte si tento dokument s sebou, aby si mohl lékař prostudovat podrobnosti o vaší léčbě. Toto je obzvlášť důležité, pokud se potřebujete poradit s jiným lékařem či již déle po propuštění.
Po návratu domů byste měl příštích 24-48 hodin pít 2x více tekutin než jste pil normálně. Při močení můžete zpočátku pociťovat pal a řezání až bolest a v moči se může objevovat příměs krve. Při udržování vysokého příjmu tekutin tyto problémy rychle vymizí.

Na co ještě bych si měl dávat pozor?

Pokud se objeví horečka, prudké bolesti při močení, nemožnost se vymočit nebo se zhorší krvácení, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

Je potřeba něco zdůraznit?

Pokud byly odebrány vzorky na histologické vyšetření, bude vám sdělen výsledek při následující kontrole u svého ošetřujícího lékaře/urologa.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.

Spolupracujeme s pojišťovnami

pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
nahrávám...