menu
Logo Sanus kontaktujte nás
menu
Centra asistované reprodukce SANUS Hradec Králové SANUS Pardubice SANUS Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie RTG Rehabilitace
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Plastika ledvinné pánvičky klasicky

ultrazvuk

INFORMACE O ZÁKROKU PRO PACIENTY

Co tento zákrok obnáší?

Tento postup zahrnuje korekci zúžení nebo zjizvení na spojení močovodu a ledvinné pánvičky a zavedení dočasného stentu nebo drenážní hadičky do ledviny pro lepší hojení po operaci.Zúžení bývá buď vrozené, nebo vzniká při hojení poškozené tkáně jizvou (ledvinné kameny, záněty). V důsledku tohoto zúžení dochází k městnání moči v kalichopánvičkovém systému ledviny (vývodný močový systém ledviny), což při dlouhodobém působení vede postupně k poklesu funkce až nevratnému poškození tkáně ledviny.

Jaké jsou alternativy tohoto zákroku?

 • Laparoskopická operace
 • Endoskopická discize (přístupem přes ledvinu nebo přes močový měchýř)
 • Zavedení stentu (dočasně zavedená plastová hadička překlenující zúžené místo)
 • Dilatace stenozy
 • Sledování

Co bych měl před tímto zákrokem očekávat?

Pokud pravidelně užíváte Anopyrin, Clopidogrel, Warfarin apod., musíte o tom informovat ošetřujícího lékaře. Tyto léky mohou způsobit zvýšené krvácení během operace i po operaci, pokud nejsou včas vysazeny. V některých případech je nutné tyto léky nahradit injekčními preparáty. O této eventualitě je nutné se poradit s vaším praktickým lékařem či kardiologem.
Obvykle si předem, na žádost objednávajícího lékaře, zajistíte předoperační vyšetření, na kterém je zhodnocen váš celkový stav, provedená laboratorní a přístrojová vyšetření. Souhlasný závěr zprávy s provedením indikovaného výkonu je nezbytnou podmínkou pro přijetí k hospitalizaci. Chybějící či neúplné předoperační vyšetření bude důvodem k odmítnutí  provedení operace v objednaném termínu. Po přijetí sestrou vás navštíví člen lékařského týmu, který dokončí vaše vyšetření a zhodnotí vaši způsobilost k operačnímu výkonu. 
Budete požádáni, abyste minimálně 6 hodin před operací nejedli a nepili!
Večer před operací dostanete léky od anesteziologa, které vás zklidní a příjemně uspí.
Nezapomeňte svého lékaře před operací informovat o možných následujících faktech:

 • umělá srdeční chlopeň
 • stent koronární arterie
 • kardiostimulátor
 • umělý kloub
 • umělý cévní štěp
 • neurochirurgický by-pass
 • jiné implantované cizí těleso
 • užívání následujících léků na předpis: Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Clopidogrel, Plavix, Kardegic, Aspegic, Micristin, Ibustrin,Ticlid, Tagren, Ipaton  Apo-Tic, Plavix, Persantin, Curantyl, Anturan, Aggrenox, Vessel due F.
 • alergie lékové i jiné
 • jakékoliv abnormality či eventuality

O užívání léků ovlivňujících srážlivost krve je NUTNÉ informovat lékaře ještě před příjmem k zákroku.

Co se bude v průběhu operačního zákroku dít?

Celý zákrok je standardně prováděn v celkové narkóze. Operace probíhá z řezu v bederní oblasti – vlastní výkon zahrnuje vytvoření nového napojení močovodu na ledvinnou pánvičku (+ event. její zmenšení). Při operaci se za normálních okolností zavede katétr do močového měchýře (zajistí volný odtok moči z měchýře) a běžně se zavede ještě přes kůži drenážní hadička do samotné ledviny (nefrostomie) nebo uretrální stent, resp. ureterální cévka do močovodu, aby se usnadnilo hojení. Do místa operace se přes kůži zavádí ještě odvodňovací trubička (dren).

Co se bude dít bezprostředně po zákroku?

Probudíte se na jednotce intenzivní péče, která je zaměřená na setrvalé sledování pacientů těsně po zákroku. Bude vás kontaktovat operatér, abyste se dozvěděli, jak celý zákrok probíhal. Touto dobou budete mít ještě vysokou hladinu anestetik v krvi, je proto možné, že si tento rozhovor nebudete pamatovat.
Běžně má pacient zavedenou infuzi do žíly na paži v případě nutnosti může být zaveden monitorovací / infuzní port (hadička zavedená do žíly umožňující sledovat krevní tlak či podávat léčiva a výživu) do žíly (v. jugularis) v oblasti nadklíčkové krajiny (oblast mezi klíční kostí a krkem).
Bezprostředně po operaci vám bude výživa podávána nitrožilně. Následující 2 až 3 dny budete dostávat tekutou a kašovitou stravu. Tento postup je nezbytný pro správné obnovení funkce trávicího traktu. Případné porušení tohoto postupu pacientem bývá spojeno s krutými bolestmi břicha, zvracením s rizikem udušení a může být příčinou operační revize (další operační zákrok při výskytu komplikací).
Při prevenci komplikací v pooperačním období je velmi důležitá pohybová rehabilitace. Cviky budete nejdříve provádět na lůžku. Jakmile to váš zdravotní stav dovolí, bude vám umožněno se posazovat a následně se i postavit. Poté již budete moci pomalu a opatrně přecházet po pokoji, zpočátku s doprovodem zdravotnického personálu. Věnujte zvýšenou pozornost tomu, zda se vám netočí hlava, zda nemáte pocit nezvladatelné slabosti a zda je vaše chůze jistá. Pokud tomu tak není, informujte neprodleně zdravotní personál či kohokoliv v okolí.  
Po zákroku je nutné někdy dočasně zajistit odtok moče z  ledviny ureterální cévkou (plastová hadička založená v močovodu). V  tomto případě nesmíte do jejího odstranění v  žádném případě vstávat z  lůžka ani se posazovat na lůžku. Místo cévky v močovodu bývá častěji použit stent (viz výše), který díky své struktuře umožňuje mobilizaci a polohování. Po zákroku budete mít v boku zavedený drén (plastová hadička odvádějící tkáňovou tekutinu, krev a zpočátku někdy i prosakující moč z oblasti operace) na 2-4 dny a do močového měchýře cévku na 4-5 dní. Pokud byla do ledviny přes kůži založena nefrostomie, odstraňuje se zhruba po 7-8 dnech po předchozím uzavření a ověření dostatečné průchodnosti nového spojení pánvičky a močovodu (někdy i za pomoci rentgenového zobrazení). Kožní stehy se odstraňují zhruba 9. den po operaci (před propuštěním z nemocnice).   

Poté, co se proberete již k plnému vědomí, měli byste:

 • se zeptat, zda se podařilo to, co bylo v plánu
 • informovat lékařský personál o případných potížích
 • zeptat se co můžete a nemůžete dělat
 • položit všechny otázky, které máte na srdci a na cokoli se zeptat zdravotnických pracovníků a členů lékařského týmu
 • zapamatovat si (a porozumět) proč byla operace provedena, jak dopadla a co bude následovat

Jaká jsou pooperační rizika či komplikace?

Běžné (> 10% zákroků tohoto typu)

 • Zavedení měchýřového katétru a drénu v ráně
 • Zavedení stentu / nefrostomického drénu a jejich následné odstranění
 • Při stentu se může vyskytovat častější nucení na močení, pocit dyskomfortu až lehké bolesti v oblasti měchýře (zvláště při domočování), někdy se v moči může objevit příměs krve
 • Vyklenování v místě řezu v důsledku poškození nervů břišní stěny (přerušení svalové inervace při přístupu k ledvině/močovodu)

Výjimečné (2- 10% zákroků tohoto typu)

 • Krvácení vyžadující si další operaci nebo transfuze
 • Poranění plic vyžadující dočasnou drenáž plynu z hrudní dutiny

Vzácné (mohou nastat při <2 % zákroků tohoto typu)

 • Opakované záněty ledviny nebo močového měchýře
 • Návrat obtíží a nálezu vyžadující další léčbu / operaci
 • Komplikace kardiovaskulární či související s anestezií, které mohou vyžadovat delší pobyt na jednotce intenzivní péče (plicní infekce, plicní embolie, srdeční infarkt, trombóza hluboké žíly, apod.)
 • Selhání metody s rozvojem městnání v ledvině s ev. potřebou pozdějšího odstranění celé ledviny
 • Poranění blízkých okolních struktur (cévy, slezina, játra, plíce, pankreas a střeva) či samotné ledviny vyžadující si rozsáhlejší operaci či plánovanou reoperaci event. i s odstraněním ledviny
 • Infekce, bolest nebo kýla v místě rány vyžadující si další léčbu

Nemocniční infekce

 • Kolonizace s MRSA (0,9 % - 1 ze 110)
 • Střevní infekce clostridium difficile (0,01 % - 1 z 10 000)
 • Krevní infekce MRSA (0,02 % - 1 z 5 000)

Míry infekce z nemocnice můžou být vyšší u vysoce rizikových pacientu, například s dlouhodobými drenážemi, po předcházející infekci, po delší hospitalizaci nebo po četných hospitalizacích.

Co bych měl po návratu domů očekávat?

Při propuštění z nemocnice byste měli:

 • Dostat doporučení ohledně domácí rekonvalescence
 • Zeptat se, kdy se můžete vrátit k běžné aktivitě, jako je práce, cvičení, jízda v autě, domácí práce
 • Obdržet kontaktní číslo, pokud byste měli nějaké dotazy po návratu domů či potíže
 • Zeptat se na datum následující kontroly a na místo, kam se máte dostavit (nemocnice nebo váš ošetřující lékař), event. na termín odstranění stentu
 • Ujistit se, že máte povědomí o důvodu, průběhu a výsledku operace, o výsledcích vyšetření či o odběru tkání nebo orgánů

Při odchodu z nemocnice (někdy až s odstupem několika dní) dostanete zprávu o proběhlé hospitalizaci. Dokument obsahuje důležité informace o vašem pobytu v nemocnici, vaší operaci a doporučeném následném postupu. Pokud potřebujete z nějakého důvodu zavolat svému ošetřujícímu lékaři nebo navštívit nemocnici, vezměte si tento dokument s sebou, aby si mohl lékař prostudovat podrobnosti o vaší léčbě. Toto je obzvlášť důležité, pokud se potřebujete poradit s jiným lékařem či již déle po propuštění.

Na co ještě bych si měl dávat pozor?

Doporučuje se pokračovat v nošení elastických punčoch ještě 2-3 týdny po propuštění z nemocnice.
Nekomplikovaný kožní řez se zacelí zhruba po 14 dnech, poté se již budete běžně sprchovat. Hojení vnitřních struktur trvá 6 až 12 týdnů, proto je nezbytné dodržovat klidový režim i po propuštění z nemocnice.  Návrat do plného pracovního režimu běžně trvá 8 až 16 týdnů. Je vhodné tento fakt konzultovat s lékařem, který vás léčil v nemocnici, či alespoň s praktickým lékařem.
Mnoho pacientů si stěžuje na přetrvávající ataky bolesti (tahání, tlak, pulzování) v bederní oblasti, které mohou trvat i několik měsíců. Pokud byl řez k ledvině/močovodu veden v bederní oblasti, je běžné vyklenutí v ráně v důsledku přerušení nervů zásobujících břišní svaly - nejedná se o kýlu. Tento stav se dá vyřešit posílením svalů břišní stěny cvičením (po úplném zhojení!). 

Je potřeba něco zdůraznit?

Pokud se vyskytne horečka, zarudnutí, pulzování nebo sekrece v místě operační rány, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Jakékoliv jiné problémy související s prodělaným zákrokem sdělte svému ošetřujícímu lékaři.
Termín a místo vaší kontroly na ambulantním urologickém pracovišti, resp. u praktického lékaře bude určen při propuštění (většinou 6-8 týdnů od operace). Stejně bude domluveno odstranění stentu, pokud byl zaveden.
Běžné bývá další sledování na ambulantním urologickém pracovišti.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.

Spolupracujeme s pojišťovnami

pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
nahrávám...