menu
Logo Sanus kontaktujte nás
menu
Centra asistované reprodukce SANUS Hradec Králové SANUS Pardubice SANUS Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie RTG Rehabilitace
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Operace křečových žil mikrochirurgicky

ultrazvuk

INFORMACE O ZÁKROKU PRO PACIENTY

Co tento zákrok obnáší?

Podstatou tohoto zákroku je mikroskopicky vedené přerušení drobných cév (o průměru 1-3 mm) řezem do podkoží v oblasti třísla. Tyto velmi jemné žíly odvádějí krev z oblasti varlete. Případné městnání krve v těchto cévách se nejčastěji projevuje tupou bolestí v oblasti šourku, déle trvající nález může vést k poruchám plodnosti. Použití mikroskopu během operace umožňuje rozlišit žíly abnormální od ostatních struktur, které je žádoucí ponechat (tepny, mízní cévy). Tento zákrok v porovnání s ostatními metodami je pro pacienta nejšetrnější při požadovaném efektu.

Jaké jsou alternativy tohoto zákroku?

 • Sledování
 • Konzervativní léčba za použití doplňků stravy s obsahem rutosidu, léků; pokrmy s pohankou.
 • Extraperitoneální či laparoskopický přístup - je spojen s větší operační zátěží pacienta i s častějšími recidivami (návrat potíží) a komplikacemi.
 • Embolizační a sklerotizační metody - uzávěr žíly vpichem speciální látky.

Co bych měl před tímto zákrokem očekávat?

Pokud pravidelně užíváte Anopyrin, Clopidogrel, Warfarin apod., musíte o tom informovat ošetřujícího lékaře. Tyto léky mohou způsobit zvýšené krvácení během operace i po operaci, pokud nejsou včas vysazeny. V některých případech je nutné tyto léky nahradit injekčními preparáty. O této eventualitě je nutné se poradit s vaším praktickým lékařem či kardiologem.
Obvykle si předem, na žádost objednávajícího lékaře, zajistíte předoperační vyšetření, na kterém je zhodnocen váš celkový stav, provedená laboratorní a přístrojová vyšetření. Souhlasný závěr zprávy s provedením indikovaného výkonu je nezbytnou podmínkou pro přijetí k hospitalizaci. Chybějící či neúplné předoperační vyšetření bude důvodem k odmítnutí provedení operace v objednaném termínu. Po přijetí sestrou vás navštíví člen lékařského týmu, který dokončí vaše vyšetření a zhodnotí vaši způsobilost k operačnímu výkonu. 
Budete požádáni, abyste minimálně 6 hodin před operací nejedli a nepili!
Večer před operací dostanete léky od anesteziologa, které vás zklidní a příjemně uspí.

Nezapomeňte svého lékaře před operací informovat o možných následujících faktech:

 • umělá srdeční chlopeň
 • stent koronární arterie
 • kardiostimulátor
 • umělý kloub
 • umělý cévní štěp
 • neurochirurgický by-pass
 • jiné implantované cizí těleso
 • užívání následujících léků na předpis: Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Clopidogrel, Plavix, Kardegic, Aspegic, Micristin, Ibustrin,Ticlid, Tagren, Ipaton  Apo-Tic, Plavix, Persantin, Curantyl, Anturan, Aggrenox, Vessel due F.
 • alergie lékové i jiné
 • jakékoliv abnormality či eventuality

O užívání léků ovlivňujících srážlivost krve je NUTNÉ informovat lékaře ještě před příjmem k zákroku.

Co se bude v průběhu operačního zákroku dít?

Před zákrokem běžně dostanete injekční či tabletová antibiotika, nejdřív se však musí ověřit případné alergie.
Zákrok je prováděn v celkové narkóze (po dobu zákroku budete uspáni). Operace začíná řezem v podbřišku na postižené straně Operační pole je zobrazeno mikroskopem, jelikož preparované struktury mají rozměry v řádu milimetrů. Postupně jsou přerušeny veškeré abnormálně rozšířené žíly, ponechává se tepna a pochopitelně chámovod. Do rány je vložen drén (plastová drenážní hadička). Operace trvá přibližně 45 až 60 minut.

Co se bude dít bezprostředně po zákroku?

Probudíte se na jednotce intenzivní péče, která je zaměřená na setrvalé sledování pacientů těsně po zákroku. Bude vás kontaktovat operatér, abyste se dozvěděli, jak celý zákrok probíhal. Touto dobou budete mít ještě vysokou hladinu anestetik v krvi, je proto možné, že si tento rozhovor nebudete pamatovat.
Po úplném odeznění účinků anestetika budete moci normálně jíst, pít a pohybovat se - zpočátku s doprovodem zdravotnického personálu. Věnujte zvýšenou pozornost tomu, zda se vám netočí hlava, zda nemáte pocit nezvladatelné slabosti a zda je vaše chůze jistá. Pokud tomu tak není, informujte neprodleně zdravotní personál či kohokoliv v okolí.  
Rána je šita nevstřebatelnými stehy - bude nutné je cca 9. den po operaci odstranit. Drén se odstraní 1. -2. pooperační den. Celková doba hospitalizace je 2 až 3 dny. Doba pracovní neschopnosti 2 až 3 týdny.  V pooperačním průběhu je zcela běžný otok měkkých tkání šourku, který postupně během několika dnů vymizí.

Poté, co se proberete již k plnému vědomí, měli byste:

 • se zeptat, zda se podařilo to, co bylo v plánu
 • informovat lékařský personál o případných potížích
 • zeptat se co můžete a nemůžete dělat
 • položit všechny otázky, které máte na srdci a na cokoli se zeptat zdravotnických pracovníků a členů lékařského týmu
 • zapamatovat si (a porozumět) proč byla operace provedena, jak dopadla a co bude následovat

Jaká jsou pooperační rizika či komplikace?

Běžné (> 10% zákroků tohoto typu)

 • Otok šourku, který může trvat několik dní
 • Serózní (ranná) sekrece až několik dní po operaci
 • Recidiva varikokély (přibližně u 14 % pacientů)
 • Vytvoření tekutiny v okolí varlat (hydrokéla) několik měsíců po zákroku (15 až 30 %)

Výjimečné (2- 10% zákroků tohoto typu)

 • Infekce místa řezu vyžadující další operační či antibiotickou léčbu
 • Krvácení vyžadující si další operaci

Vzácné (mohou nastat při <2 % zákroků tohoto typu)

 • Chronická bolest šourku
 • Poškození arterie a následná atrofie (zmenšení) varlete

Nemocniční infekce

 • Kolonizace s MRSA (0,9 % - 1 ze 110)
 • Střevní infekce clostridium difficile (0,01 % - 1 z 10 000)
 • Krevní infekce MRSA (0,02 % - 1 z 5 000)

Míry infekce z nemocnice můžou být vyšší u vysoce rizikových pacientů, například s dlouhodobými drenážemi, po předcházející infekci, po delší hospitalizaci nebo po četných hospitalizacích.

Co bych měl po návratu domů očekávat?

Při propuštěním z nemocnice byste měli:

 • Dostat doporučení ohledně domácí rekonvalescence
 • Zeptat se, kdy se můžete vrátit k běžné aktivitě, jako je práce, cvičení, jízda v autě, domácí práce
 • Obdržet kontaktní číslo, pokud byste měli nějaké dotazy po návratu domů či potíže
 • Zeptat se na termín a místo odstranění stehů a následující kontroly (nemocnice nebo váš ošetřující lékař)

Ujistit se, že máte povědomí o důvodu, průběhu a výsledku operace, o výsledcích vyšetření či o odběru tkání nebo orgánů.
Při odchodu z nemocnice (někdy až s odstupem několika dní) dostanete zprávu o proběhlé hospitalizaci. Dokument obsahuje důležité informace o vašem pobytu v nemocnici, vaší operaci a doporučeném následném postupu. Pokud potřebujete z nějakého důvodu zavolat svému ošetřujícímu lékaři nebo navštívit nemocnici, vezměte si tento dokument s sebou, aby si mohl lékař prostudovat podrobnosti o vaší léčbě. Toto je obzvlášť důležité, pokud se potřebujete poradit s jiným lékařem či již déle po propuštění.

Na co ještě bych si měl dávat pozor?

Rána by měla být čistá a suchá po celých 24 hodin. Pokud se na ní pak nalepí oblečení, dá se odstranit po krátké koupeli nebo sprše. Dokud se tato oblast nezhojí, neměli byste se koupat (pouze sprchovat).
Doporučuje se nosit zpevňující spodní prádlo nebo suspenzor, dokud se nevyléčí otok nebo dokud nezmizí jakékoli problémy.
Měli byste zůstat 10-14 dní doma a měli byste se vyhýbat jakémukoli silovému cvičení nebo zvedání těžkých břemen, aby se rána zahojila. Asi 14 dní, nebo dokud nezmizí jakékoli problémy, byste se měli vyhýbat sexuálnímu styku.

Je potřeba něco zdůraznit?

Pokud se vyskytne horečka, zarudnutí, pulzování nebo sekrece v místě operační rány, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře. Jakékoliv jiné problémy související s prodělaným zákrokem sdělte svému ošetřujícímu lékaři.
Termín a místo vaší kontroly na ambulantním urologickém pracovišti, resp. u praktického lékaře bude určen při propuštění (většinou 6-8 týdnů od operace, odstranění stehů cca 9 dnů od operace).
Běžné bývá další sledování na ambulantním urologickém pracovišti.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii.

Spolupracujeme s pojišťovnami

pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
nahrávám...