menu
Logo Sanus naše obory
menu
Centrum asistované reprodukce Sanus Hradec Králové Sanus Pardubice Sanus Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Sanus Jihlava

Metody léčby - Péče embryologa

Konvenční in vitro fertilizace (IVF)

U mladých párů, kde má muž v pořádku spermiogram, žena dostatek kvalitních vajíček a nejsou u nich předpokládané jiné faktory neplodnosti, je možné nechat odebraná vajíčka kultivovat společně se spermiemi, a tím umožnit proces samovolného oplození.

Konvenční IVF metoda je původní metodou mimotělního oplození. Při přítomnosti imunologického faktoru neplodnosti se tato metoda nedoporučuje.

U této metody nemůže embryolog do tohoto procesu nikterak zasáhnout. V současné době je tato metoda stále častěji nahrazována metodou následující.

 

Intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka (ICSI, resp. PICSI)

Při této metodě je pod mikroskopem pečlivě vybrána spermie (nejčastěji na základě její morfologické charakteristiky a pohyblivosti) a pomocí speciálního zařízení (mikromanipulátoru) je injikována do vajíčka, čímž se zajistí oplození, a to obecně s vyšší pravděpodobností, než je tomu u konvenční IVF.

Při modifikací této metody (metoda PICSI) se navíc spermie vybírá na základě schopnosti vázat se na vajíčko (tento proces lze uměle simulovat). Jen zralá spermie (častěji s neporušenými geny) produkuje na svém povrchu receptory, které to umožňují. Po injekci takto selektovaných spermií do vajíčka je dosaženo u konkrétních párů (v následných cyklech, při genetickém faktoru ze strany muže, u párů s aborty v anamnéze, apod.) vyšší pravděpodobnosti oplození, lepší embryonální vývoj a nižší frekvence abortů než u standardní ICSI.

Indikacemi k ICSI je kromě nevyhovujícího spermiogramu také vysoký věk partnerů, neúspěšné oplození v předchozích cyklech s použitím konvenční IVF nebo nízký počet získaných vajíček. Nicméně metoda ICSI je často používaná z důvodu obecně vyšší úspěšnosti oplození vajíček.

Prodloužená kultivace

Prodlouženou kultivací embryí se rozumí kultivace embryí od oplození vajíček až po transfer embrya ve stadiu tzv. blastocysty do dělohy (5. resp. 6. den kultivace). Prodloužená kultivace napodobuje průběh přirozeného těhotenství, kdy první dny po oplození se embryo pohybuje ve vejcovodu a do dělohy se dostává pátý nebo šestý den. Prodloužená kultivace se používá jako metoda výběru nejkvalitnějších embryí, protože do konce kultivace in vitro dorostou embrya obecně s vyšší prognózou úspěchu IVF.

Elektivní single embryo transfer (e-SET)

Současným trendem asistované reprodukce v České republice je transfer jednoho kvalitního embrya, čemuž v současné době přispívá i úhradová politika zdravotních pojišťoven. Léčba neplodnosti cestou transferu jednoho kvalitního embrya vede k výraznému snížení mnohočetných gravidit oproti donedávna běžnému transferu dvou embryí. Výběru toho nejkvalitnějšího embrya k transferu pomáhají nejmodernější embryologické postupy včetně kvalitního programu kryokonzervace embryí, který je v tomto případě velmi důležitý. Přenos jednoho pečlivě vybraného embrya na konci kultivace nesnižuje pravděpodobnost úspěchu v porovnání s dříve běžným přenosem embryí dvou.

Asistovaný hatching

Asistovaným hatchingem se rozumí narušení zevního obalu embrya, které se provádí za účelem usnadnění uchycení embrya v děloze po jeho zavedení. Současné laserové technologie dokáží šetrně ztenčit obal embrya, popřípadě zcela narušit. Provádí se jednak u embryí, která mají zevní obal zesílený, nicméně velké uplatnění má tento přístup u rozmražených embryí, kdy obal embrya procesem kryokonzervace může změnit svou strukturu a znesnadnit embryu hatching přirozený.

Kryokonzervace (zamražení) pohlavních buněk a embryí

Standardně se zmrazují embrya po umělém oplození na konci jejich vývoje v laboratoři (5. resp. 6. den kultivace). Dále se mohou zamrazit spermie a to nejčastěji z důvodu nepřítomnosti partnera během cyklu umělého oplodnění, kolísání kvality ejakulátu v čase nebo také ze zdravotních důvodů. Takto zamražené buňky a embrya mohou být skladována po mnoho let.

 

Kryoembryotransfer

Embrya, která jsou zmražena, se mohou znovu rozmrazit a použít k přenosu do dělohy. Pravděpodobnost přežití embrya po procesu zamražení a rozmražení je vysoká (přes 90 %). Úspěšnost po transferu rozmraženého embrya je stejná jako u cyklů s přenosem čerstvého embrya.

Vyšetření integrity chromatinu spermií

Jednou ze skrytých příčin snížené plodnosti muže je porušená tzv. integrita chromatinu spermií (jednoduše řečeno je genetická informace obsažená ve spermii porušená). V okamžiku oplození nese spermie do vajíčka geny, které jsou nezbytné pro další vývoj embrya. Poruchy těchto genů výrazně ovlivňují reprodukci mužů tím, že snižují pravděpodobnost oplodnění vajíčka a zvyšují pravděpodobnost abortů.

CAR Sanus Jihlava zajišťuje vyšetření integrity chromatinu metodou Sperm chromatin structure assay (SCSA), která je nejpřesnější, celosvětově uznávanou metodou se silným diagnostickým a prognostickým významem.

 

Kontinuální sledování vývoje embryí během kultivace (PrimoVisiontm)

V průběhu kultivace jsou k přenosu vybírána embrya, která v určitých kritických okamžicích kultivace splňují vývojové předpoklady (standardní kultivace). Ukazuje se, že se mezi těmito okamžiky vyskytují odchylky od „ideálního“ vývoje, které mohou mít negativní dopad na úspěšnost otěhotnění a porod zdravého dítěte. Týká se to především okamžiku formování prvojader po oplození vajíček, rychlosti, pravidelnosti dělení buněk v embryu, osy dělení těchto buněk, tvorby resp. vstřebávání buněčných bezjaderných fragmentů v embryu a dalších faktorů. Při kontinuálním sledování embryonálního vývoje jsou embrya sledována speciální kamerou s vysokým rozlišením, která komunikuje s řídící počítačovou jednotkou. Celý vývoj je zaznamenáván, a to bez narušování stability prostředí během kultivace embryí.

Tento přístup předpovídá další prosperitu embryí a má prognostický význam z hlediska pravděpodobnosti donošení zdravého dítěte. Metoda je obzvláště vhodná v programech s transferem pouze jednoho embrya (e-SET).

Centrum asistované reprodukce SANUS Jihlava nabízí tuto unikátní metodu pro výběr nejkvalitnějšího embrya v programu léčby neplodnosti.

Preimplantační genetická vyšetření 

V současné době se asistovaná reprodukce potýká s trvalým nárůstem věku párů, které zatouží po prvním potomkovi. Tato skutečnost se podstatně odráží v kvalitě genetického základu embrya a prognóza úspěchu IVF je obvykle nižší než je tomu u párů s dobrou prognózou.

Takovým párům a obecně párům, kterým se opakovaně nedaří otěhotnět, opakovaně potrácejí, jsou nositeli chromosomálních abnormit, mají těžké poškození spermiogramu partnera a mnoho dalších indikací, je k dispozici tzv. Preimplantační genetický skríning (PGS). U Embrya takového páru je v takovém případě vyšetřen počet a struktura všech chromosomů a přenášeno je pouze embryo se správnou genetickou výbavou. Takový přístup pomáhá těmto párům dosáhnout stejně dobrých výsledků jako u párů s dobrou prognózou.

CAR Sanus Jihlava vám nabízí tyto nejmodernější postupy. Ve výše popsaných případech je PGS hrazen ze zdravotního pojištění.

V některých případech neplodnosti párů jde o genetickou příčinu, skrytou v zárodečných buňkách. Nejčastěji jde o poruchy ve struktuře a počtu chromosomů, poruchy jednotlivých nebo celých skupin genů způsobující vážná genetická onemocnění. V těchto konkrétních případech je důležité cíleně navrhnout vhodnost vyšetření, které by umožnilo vybrat k transferu embrya bez daného genetického poškození.

Centrum asistované reprodukce Sanus Jihlava nabízí odbornou konzultaci a následnou preimplantační genetickou diagnostiku párům s genetickou příčinou neplodnosti.

nahrávám...