menu
Logo Sanus naše obory
menu
Centrum asistované reprodukce Sanus Hradec Králové Sanus Pardubice Sanus Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Sanus Jihlava

Diagnostické metody - Péče lékaře

První návštěva páru, který se rozhodl podstoupit vyšetření odhalující příčiny případné neplodnosti, začíná odebráním podrobné anamnézy a návrhem na nezbytná diagnostická vyšetření u ženy i muže. Na základě vyšetření je poté doporučen nejvhodnější léčebný postup.

Diagnostika nejčastěji zahrnuje: 

  • podrobnou anamnézu s cílem odhalit případné nepříznivé faktory ovlivňující vznik gravidity
  • nezbytná hormonální vyšetření
  • gynekologické a ultrasonografické vyšetření
  • spermiogram případně urologické vyšetření
  • další vyšetření nezbytná pro rozhodnutí o způsobu vedení léčby, která se můžou dotýkat anatomie pohlavních orgánů / hysteroskopie, laparoskopie, HyCoSy / , nebo jiná obecná vyšetření / imunologické  , genetické  , hematologické / .

Na základě zjištěných nálezů gynekolog navrhuje léčenému páru nejvhodnější způsob léčby, přičemž je snaha postupovat o metod méně náročných k těm náročnějším.

Možnosti léčby 

Základním postupem je monitorování cyklu asistované reprodukce v průběhu stimulace vaječníků gonadotropiny k nitroděložní inseminaci či k cyklu mimotělního oplození. Kontroly se provádí vaginálním ultrazvukovým vyšetřením. Při vyšetření se měří výška sliznice v dutině děložní. Stanovuje se počet a velikost folikulů ve vaječnících.

 Monitorování cyklu je důležité z následujících důvodů:

1) sledování odpovědi vaječníků na dávku gonadotropinů a úprava jejich dávky v dalším průběhu stimulace

 2) časování indukce ovulace a aspirace vajíček či provedení intrauterinní inseminace

Inseminace (IUI)

Jednou ze základních metod asistované reprodukce je intrauterinní inseminace. Tato metoda je jednoduchá, bezbolestná. Provádí se v období ovulace ženy, kdy je vajíčko připraveno k oplození. V den provedení inseminace se dostaví partner pacientky na odběr ejakulátu. Ejakulát je  zbaven nepohyblivých spermií. Výkon se provádí přibližně dvě hodiny po získání ejakulátu. Samotné zavedení inseminační dávky se provádí v gynekologické poloze speciálním katetrem. Výkon provádí lékař, který za pomoci gynekologických zrcadel zavede do dutiny děložní katetr a aplikuje připravený vzorek do dělohy. Pacientka po výkonu odpočívá přibližně 20 minut vleže. Tato metoda se používá v případě, kdy má pacientka přirozenou ovulaci, nebo ovulaci vyvolanou stimulujícími léky a má předpokládanou, nebo potvrzenou průchodnost vejcovodů.

In vitro fertilizace (IVF)

Tento proces začíná hormonální stimulací ženy za účelem vyvolání dozrání několika vajíček (oocytů) najednou. Během něj se za pomoci ultrazvukového přístroje sleduje růst a počet folikulů (drobný váček ve vaječníku obsahující vajíčko). Když jsou folikuly připravené, následuje odběr vajíček přes poševní stěnu pomocí tenké jehly v krátkodobé narkóze. Tento výkon trvá asi 20 minut. Získaná vajíčka jsou pečlivě prohlédnuta (nejčastěji to bývá 5–15 vajíček) a z nich jsou vybrána pouze ta, která jsou vhodná k oplození, to znamená ta, u nichž proběhlo 1. meiotické dělení (mají vyloučené 1. polární tělísko). Ejakulát partnera se získává ve stejný den, kdy probíhá odběr vajíček. Spermie partnera jsou promyty a pročištěny pomocí některé z mnoha purifikačních metod. Po přípravě spermatu je prakticky ve všech případech oplodnění vajíček provedeno některou z mikromanipulačních metod / ICSI , PICSI /.

V případě, že je potvrzena nepřítomnost spermií v ejakulátu je nejčastěji po nezbytném genetickém a urologickém vyšetření indikována některá z metod určených k zisku spermií chirurgickou cestou / TESE , MESA/. Tento postup realizujeme v den zisku vajíček ve spolupráci s urologem specialistou.

nahrávám...