menu
menu
Centra asistované reprodukce SANUS Hradec Králové SANUS Pardubice SANUS Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie RTG Rehabilitace
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Ceník asistované reprodukce

Zdravotní pojišťovny hradí pacientce IVF cyklus až 4x za život.  Horní věková hranice pacientky pro úhradu pojišťovnou je den dovršení 40. narozenin.

Do limitu opakování cyklu se nezapočítává pouhé zavedení spermií do pohlavních orgánů ženy, tzv. intrauterinní inseminace (IUI), která je rovněž hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Léky, kterými se pacientka musí hormonálně stimulovat, jsou hrazeny pojišťovnami jen částečně (resp. do určitého množství).
Výše doplňkových plateb, které hradí pacientka, se odvíjí od zvolených modernějších, složitějších metod či technologií, které vedou k vyšší efektivitě léčby, tedy k vyšší pravděpodobnosti, že pacientka otěhotní. Více viz ceník.  

stáhnout v pdf
Obrazek

samoplátce
pojištěnec ZP

IVF cyklus s přenosem embryí

Konzultace, léčebný plán včetně stimulačního protokolu, ultrazvukové kontroly, odběr oocytů v celkové anestezii, SPG a příprava spermií, embryotransfer. Cena nezahrnuje ICSI/PICSI, prodlouženou kultivaci, kryokonzervaci embryí, cenu/doplatek léků za stimulaci a případné další doplňkové metody.

38 000 Kč
0 Kč

IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů

2 500 Kč
0 Kč

IVF cyklus s odběrem oocytů, ale bez přenosu embryí

19 000 Kč
0 Kč

Intracytoplasmatická injekce spermie - ICSI

10 500 Kč
10 500 Kč

Intracytoplasmatická injekce selektovanou spermií - PICSI

14 000 Kč
14 000 Kč

Prodloužená kultivace embryí/nad 48 hod.

6 000 Kč
6 000 Kč

Kryokonzervace do počtu 3 pejet a jejich skladování 1 rok

6 500 Kč
6 500 Kč

Monitorování embryí time-lapse systémem

5 500 Kč
5 500 Kč

Videozáznam vývoje embryí time-lapse systémem

2 000 Kč
2 000 Kč

Asistovaný hatching do počtu 3 embryí   

3 900 Kč
3 900 Kč

EmbryoGlue

3 900 Kč
3 900 Kč

Kryoembryotransfer (KET)

11 000 Kč
11 000 Kč

Zpětné domražení embryí  po KETu

2 500 Kč
2 500 Kč

samoplátce
pojištěnec ZP

Kompletní IVF cyklus s darovanými oocyty

Konzultace, léčebný plán, SPG a příprava spermií, ICSI, prodloužená kultivace, embryotransfer, kompenzace dárkyně. Cena nezahrnuje kryokonzervaci embryí, cenu/doplatek léků za stimulaci dárkyně a případné další doplňkové metody.

105 000 Kč 
68 000 Kč

Kryoembryotransfer (KET) darovaného embrya  (1 embryo)

32 000 Kč
32 000 Kč

Kryoembryotransfer (KET) darovaných embryí  (2 embrya)

48 000 Kč 
48 000 Kč 

Použití  dávky spermatu dárce

6 000 Kč
6 000 Kč

samoplátce
pojištěnec ZP

Nativní cyklus IVF (bez ICSI) 

19 500 Kč
19 500 Kč

Minimální stimulace IVF (bez ICSI)

27 500 Kč
27 500 Kč

ICSI pro 1 oocyt při minimální stimulaci/nativním cyklu

1 500 Kč 
1 500 Kč 

Náklady spojené s nativním cyklem bez zisku oocytů

3 000 Kč 
3 000 Kč 

samoplátce
pojištěnec ZP

Vyšetření spermiogramu (SPG)

1 100 Kč
0

Vyšetření kvality DNA spermií

3 500 Kč
3 500 Kč

HBA - test přirozené fertilizační schopnosti spermií

2 000 Kč 
2 000 Kč 

Microfluid sperm sorting chips

4 500 Kč 
4 500 Kč 

Mikrochirurgická metoda získání spermií (MESA/TESE)    

14 000 Kč
14 000 Kč

Preparace tkáně k extrakci spermií 

3 500 Kč
3 500 Kč

Anestezie při operačním zákroku u muže (MESA/TESE)

5 000 Kč  
5 000 Kč  

Kryokonzervace spermií a jejich skladování 1 rok

5 000 Kč
3 200 Kč

samoplátce
pojištěnec ZP

Inseminace - ani jeden z páru není pojištěn

5 500 Kč 
0 Kč

Inseminace - jeden  z páru není  zdravotně pojištěn

3 500 Kč
0 Kč

Souprava k provedení intrauterinní inseminace 

1 100 Kč
1 100 Kč

samoplátce
pojištěnec ZP

Testování funkční rezervy ovarií AMH 

900 Kč
900 Kč

Vyšetření sexuálně přenosných nemocí (STD)

2 300 Kč
0 Kč

Kryokonzervace embryí (cena za pejetu) na  1 rok

1 200 Kč
1 200 Kč

Skladování kryokonzervovaného materiálu

3 200 Kč
3 200 Kč

Skladování kryokonzervovaného materiálu s pozitivním STD

4 000 Kč 
4 000 Kč

Manipulační poplatek při vydání kryokonzerv. vzorku

2 500 Kč 
2 500 Kč 

Převoz kryokonzervovaných vzorků z jiného centra 

3 000 Kč
3 000 Kč

Social freezing

33 000 Kč  
15 000 Kč

HyCoSy

3 500 Kč
3 500 Kč

Provedení biopsie embryí k preimplantační diagnostice

5 000 Kč 
5 000 Kč

Rozmražení embryí - 1. ET v rámci freeze all cyklu

5 000 Kč 
5 000 Kč

Spolupracujeme s pojišťovnami

pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
nahrávám...