menu
Logo Sanus naše obory
menu
Centrum asistované reprodukce Sanus Hradec Králové Sanus Pardubice Sanus Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Sanus Hradec Králové

Metody léčby neplodnosti

Na základě zjištěných nálezů z vyšetření lékař navrhuje léčenému páru nejvhodnější způsob léčby, přičemž je snaha postupovat od metod méně náročných k těm náročnějším.

K léčbě neplodnosti mohou být navrženy následující metody :

Indukce ovulace a monitorování cyklu

Jedná se o sledování vývoje vajíčka pomocí ultrazvukového vyšetření ženy a následné podání léku, který zajistí uvolnění vajíčka z vaječníku.

Inseminace manželská/partnerská (IUI)

V období ovulace ženy se spermie partnera získané zpracováním ejakulátu zavedou speciálním katetrem do dělohy ženy; v případě potřeby se používají spermie dárce.

In vitro fertilizace konvenční (IVF)

V případě, kde je u muže zachován fertilizační potenciál spermií (normální spermiogram), je možno v rámci mimotělního oplodnění odebraná vajíčka kultivovat společně se spermiemi a tím dosáhnout oplození.

Konvenční IVF metoda je původní metodou mimotělního oplození před zavedením ICSI do klinické praxe. Tato metoda se nedoporučuje v případě snížených parametrů spermiogramu a v případě neplodnosti způsobené imunologickými faktory. 

V současné době se konvenční oplození v rámci mimotělního oplození provádí minimálně. Tato metoda  je v podstatě zcela nahrazena metodou ICSI.

Intracytoplazmatická injekce spermie (ICSI)

Při této metodě je pod mikroskopem vybrána spermie na základě její morfologické charakteristiky a pohyblivosti. Tato spermie je následně pomocí mikromanipulačních pipet zavedena do vajíčka,

čímž se s výrazně vyšší pravděpodobností, než je tomu u konvenčního  IVF, dosáhne oplození vajíčka. Indikací k ICSI obecně jsou snížené hodnoty spermiogramu, nicméně v současné době je ICSI v rámci

mimotělního oplození dominantní metodou a prakticky zcela nahradila konvenční in vitro fertilizaci.

Preselekční intracytoplasmatická injekce spermie (PICSI)

PICSI je modifikace metody ICSI, kdy je před fertilizací vybrána zralá spermie na základě vazby na hyaluronan. Tento proces simuluje vazbu spermie na vajíčko, ke které dochází během spontánní koncepce v těle ženy (in vivo). Nezralé spermie tuto schopnost nemají.

Magneticky aktivované třídění buněk (MACS)

Nová neinvazivní metoda výběru spermií podle jejich funkčního stavu. Metoda MACS umožňuje upravit vzorek spermií tak, aby se zvýšila šance úspěšného umělého oplodnění. Spermie s poškozenou DNA se pomocí této metody zachytí a odstraní.

 

Čipy pro selekci spermií (Fertile Plus)

Čipy pro selekci spermií nabízí alternativní šetrnější metodu zpracování spermií pro jejich další použití v metodách asistované reprodukce IUI, IVF a ICSI. Takto vybrané spermie vykazují lepší pohyblivost, morfologii a jsou vystaveny menšímu působení negativních volných radikálů. Především ale díky této metodě dokážeme vybrat spermie s nejméně narušenou DNA. Při použití takto zpracovaných spermií pro oplození vajíčka vzrůstá šance na vznik zdravého embrya bez genetických abnormalit.

 

Prodloužená kultivace

Prodlouženou kultivací embryí se rozumí kultivace embryí od 8 buněčného stadia až do stadia blastocysty, kterého embryo dosáhne 5. den kultivace.

Prodloužená kultivace napodobuje průběh přirozeného těhotenství, kdy je první dny po oplození embryo dopraveno řasinkovým epitelem sliznice vejcovodu do dutiny děložní, kam se dostává pátý nebo šestý den. Prodloužená kultivace se může použít  jako metoda výběru nejkvalitnějšího embrya. Embrya ve stadiu blastocysty mají vyšší pravděpodobnost implantace (uhnízdění) ve sliznici dutiny děložní.

Elektivní single embryo transfer (e-SET)

Transfer jednoho vybraného embrya je v současné době stále více se prosazujícím trendem, který  podporuje i úhradová politika zdravotních pojišťoven.

Důvodem je rizikovost vícečetného těhotenství pro matku a znatelně vyšší nemocnost novorozenců z vícečetných těhotenství. V naprosté většině je v případě e-SET do dělohy zavedena 1 blastocysta 5. den kultivace.  Výběr nejkvalitnější blastocysty je možné provést pomocí monitorovacího systému PrimoVision/Geri, který umožňuje kontinuální sledování vývoje jednotlivých embryí.

Asistovaný hatching (AH)

Před implantací (uhnízděním) musí blastocysta opustit ochranný obal. Tento přirozený proces se nazývá hatchingem (líhnutím). V některých případech je tento přirozený mechanismus narušen a v tomto případě je přínosem provést asistovaný hatching. Asistovaným hatchingem rozumíme umělé narušení zevního obalu embrya. Současná laserová technologie dokáže šetrně ztenčit obal embrya, popřípadě ho zcela narušit. Provádí se u embryí, která mají zesílený zevní obal (zona pellucida hardening).

Mikrochirurgická aspirace spermií z nadvarlete (MESA)  a  extrakce spermií z tkáně varlete (TESE )

MESA či TESE je indikováno v případě, kdy v ejakulátu nejsou opakovaně nalezeny žádné spermie. Příčinou může být překážka ve vývodných kanálcích spermií na úrovni nadvarlat

nebo snížená tvorba spermií ve varlatech. Porucha může být buď vrozená, nebo získaná během života. Během chirurgického výkonu MESA je provedena punkce obsahu kanálků nadvarlete.

Jestliže nejsou spermie v kanálcích nadvarlete nalezeny, přistoupí se k odběru vzorků tkáně varlete a následně k extrakci spermií z tkáně varlete metodou TESE.

Kryokonzervace (zamražení) pohlavních buněk a embryí

Mrazit můžeme pohlavní buňky (oocyty, spermie) nebo embrya, která vznikla oplodněním vajíček spermiemi. Ženské a mužské pohlavní buňky mrazíme před léčbou, během níž hrozí poškození pohlavních buněk účinky léků či ozáření, z důvodu zachování plodnosti. Je možné si nechat zamrazit pohlavní buňky i z osobních důvodů, například z důvodu nepřítomnosti partnera v době léčby ženy. V rámci mimotělního oplodnění, po zavedení embrya do dělohy, se mrazí všechna zbylá perspektivní embrya. Embrya je možné mrazit ve všech stádiích

vývoje, nejčastěji však mrazíme embrya ve stadiu blastocysty. Metodou mražení je proces, který se nazývá vitrifikace. Takto zamražené buňky a embrya mohou být skladována po mnoho let.

Kryoembryotransfer

Embrya, která jsou zmražena, se mohou znovu rozmrazit a použít k přenosu do dělohy.

Test fragmentace DNA spermií (Halosperm G2)

K tomu, aby spermie mohla správně oplodnit vajíčko, je důležité, aby byla v pořádku DNA obsažená v její hlavičce. Spermie s poškozenou DNA je sice schopna oplodnit vajíčko, ale důsledkem může být neschopnost embrya uhnízdit se v děloze, nebo spontánní potrat. Mezi příčiny porušené integrity DNA patří zvýšená teplota varlete při varikokéle nebo horečkách, působení volných kyslíkových radikálů, metabolické důsledky nadváhy či cukrovky, kouření, užívání některých léků a věk. Zvýšený výskyt spemií s fragmentovanou DNA má přibližně 25 % neplodných mužů, přestože řada z nich může mít normální základní parametry spermiogramu. Vyšetření je tedy vhodné pro všechny muže, kteří se již s partnerkou snaží delší dobu o početí, hlavně v případech s nevyjasněnou příčinou neplodnosti. 

 

Kontinuální sledování vývoje embryí během kultivace (PrimoVision)

Standardně je vývoj jednotlivých embryí průběžně sledován a zaznamenáván. Během klasické kultivace je každé embryo po vyjmutí z kultivačního boxu hodnoceno minimálně 1x denně pod mikroskopem. Během buněčného dělení však mohou nastat kritické okamžiky, kdy se ve vývoji embrya objeví určité odchylky, které mohou značit abnormalitu embrya. Tyto momenty nám však během klasické kultivace mohou uniknout u jednotlivých embryí a má prognostický význam z hlediska pravděpodobnosti donošení zdravého dítěte. Metoda je obzvláště vhodná v programech s transferem pouze jednoho embrya (e-SET).

Kontinuální sledování vývoje embryí během kultivace v inkubátoru Geri

Embryo Time Lapse Incubator Geri umožňuje kultivaci a zároveň monitoring embryí. Pomocí tohoto revolučního přístroje jsme schopni sledovat embryonální vývoj 24 hodin denně a pořizovat z toho videozáznam tak, aniž by bylo narušeno optimální prostředí. Kontinuální snímání umožní embryologovi dostatečně posoudit celý vývoj a poskytuje mu dostatek informací, na základě kterých vybere k použití to nejvhodnější embryo. Inkubátory s možností monitorování vývoje embryí se používají v embryologických laboratořích již delší dobu, dosavadní kamerové systémy však neumožňovaly kultivace v miniinkubátorech-komůrkách s kultivační miskou a kamerou pro embrya každé pacientky zvlášť. Mezinárodní studie potvrzují, že časosběrné sledování vývoje embryí může pomoci lépe porovnat embrya, která na první pohled vypadají stejně. Taková embrya mohla vyrůst docela odlišně – jedno z nich mohlo mít rovnoměrný buněčný vývoj a druhé ne, což naznačuje jejich zcela odlišné šance na uhnízdění a budoucí těhotenství.

Preimplantační genetická vyšetření

V současné době se asistovaná reprodukce potýká s trvalým nárůstem věku párů, které zatouží po prvním potomkovi. Tato skutečnost se podstatně odráží v kvalitě genetického základu embrya a prognóza úspěchu IVF je obvykle nižší, než je tomu u mladších párů. Takovým párům a obecně párům, kterým se opakovaně nedaří otěhotnět, opakovaně potrácejí, mají abnormální parametry spermiogramu u partnera apod., je k dispozici tzv. preimplantační genetický skríning. Pomocí této metody je určena genetická informace embrya ještě před zavedením do dělohy. Vlastnímu genetickému vyšetření předchází odběr hrazený ze zdravotního pojištění.

V některých případech je neplodnost páru způsobena konkrétním genetickým onemocněním či chromozomální abnormalitou. V těchto případech je důležité cíleně navrhnout vhodnost preimplantačního genetického vyšetření embryí, které umožní vybrat k transferu pouze zdravé embryo, které si toto genetické onemocnění nenese.

Program darovaného vajíčka (program donor eggs)

V souvislosti s nepříznivým demografickým vývojem v evropských zemích, kdy stále více žen odsouvá těhotenství do vyššího věku,  vzrůstá prudce počet žen, které díky svému vyššímu  věku mají  velmi omezenou možnost otěhotnět ze svých vajíček.

Program darovaného vajíčka je  pro ně díky vysoké úspěšnosti  dobrou léčebnou alternativou.

Léčba metodou darovaného vajíčka je vhodná i pro ženy po  onkologické léčbě, ženy s genetickým onemocněním nebo pro případy opakovaných  neúspěšných pokusů mimotělního oplodnění s vlastními vajíčky (IVF cykly).

Princip metody spočívá v synchronizaci cyklů dárkyně i příjemkyně. Dárkyně vajíček  podstupuje ovariální, příjemkyně pak endometriální stimulaci.

Centrum asistované reprodukce Sanatorium Sanus v Hradci Králové a Pardubice dosáhlo na tomto poli značného věhlasu  v tuzemsku i v zahraničí  a řadí se v tomto ohledu  k  významným  poskytovatelům péče.

Ženy, které darují vajíčka pro účely léčby jiného neplodného páru, musí splňovat tato kritéria:

  • věk do 35 let
  • dobrý zdravotní stav
  • dobrý zdravotní stav blízkých rodinných příslušníků
  • bez genetické zátěže v rodině
  • vyloučené užívání návykových látek
  • všechny výsledky prodělaných vyšetření v pořádku - negativní (genetické vyšetření, vyšetření na sexuálně přenosné choroby typu HIV, žloutenky typu B a C, syfilis)

Žena, která žádá o léčbu pomocí darovaných vajíček, si může zvolit vhodnou dárkyni podle fenotypových vlastností (barva očí, vlasů, výška, hmotnost). Dále je možné poskytnout informace o krevní skupině dárkyně.

Naše výsledky (PDF soubor)

Víme, že se nám svěřujete s velmi intimní starostí, proto vždy respektujeme nejen soukromí, ale i individualitu páru. Jsme připraveni pro Vás použít nejmodernější technologie umělého oplodnění při léčbě neplodnosti včetně IVF, protože naši specialisté aktivně sledují dění v oblasti moderních trendů asistované reprodukce.

Spolupracujeme se zdravotními pojišťovnami ČR.

nahrávám...