menu
Logo Sanus kontaktujte nás
menu
Centra asistované reprodukce SANUS Hradec Králové SANUS Pardubice SANUS Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie RTG Rehabilitace
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Operace nosu

Zákrok je vhodný pro ty, kteří si přejí vytvarovat nos tak, aby více odpovídal jejich ideálu krásy. Estetická, ale i funkční plastika nosu bývá vhodná nejen při vrozených nerovnostech, ale i po úrazu nosu. Cílem operace nosu bývá zmenšení nebo zvětšení nosu případně vyrovnání jeho vrozených nebo poúrazových nerovností, dále pak snesení hrbolu, úprava špičky, zlepšení průchodnosti apod.

Zákrok z pohledu medicíny

Výsledný vzhled nosu je dán souhrou mnoha faktorů. Nejen vlastním tvarem nosu, určeným velikostí a tvarem kostí, chrupavek, nosní přepážky a kvalitou kůže, ale i souladem s proporcemi ostatních částí obličeje, hlavně brady a čela. Požadavky na úpravu nosu je pak potřeba posuzovat s ohledem na vzhled celého obličeje. Co je „velké“ pro jednoho, může být „malé“ pro druhého. Operace také může řešit poruchy funkční průchodnosti nosu (např. po úrazech či při vrozené deformaci).

Forma zákroku

Zákrok je prováděn v celkové, výjimečně v místní anestezii. Doba hospitalizace se pohybuje kolem 2–3 dnů.

Plastika nosu trvá obvykle asi 1–3 hodiny.

Způsob a průběh operace

Plastika nosu se provádí buď z řezů uložených jen uvnitř nosu, nebo se přidává kožní řez na nosní přepážce. Různými způsoby se upravuje, posouvá, odstraňuje nebo modeluje kost či chrupavka nosu. Na závěr operace je ve většině případů přiložena na nos sádrová dlaha a do nozder zavedeny ucpávky – nosní tamponáda.

Pooperační průběh a doporučení

V pooperačním období jsou při bolesti podávána analgetika. Doporučuje se poloha vleže se zvýšenou horní polovinou těla. Důležité je ledování obličeje. Nosní dírky jsou ucpány tamponádou, která se většinou odstraňuje poslední den hospitalizace. Po dobu ponechání tamponády může proto pacient dýchat pouze ústy. Sádrová dlaha se ponechává po dobu jednoho až dvou týdnů. Stehy jsou odstraňovány přibližně 7.-14. pooperační den. Průměrná doba rekonvalescence po tomto zákroku je asi 4–8 týdnů, po tuto dobu se nedoporučuje sportovat. Pooperační období je provázeno otoky a krevními výrony (modřinami) v okolí nosu a očí. Doba jejich vstřebávání je individuální. K výraznému ústupu dochází ve většině případů během 2 až 4 týdnů, mírný otok nosu může trvat až půl roku.

Kalkulace ceny

Operace z estetických důvodů není hrazena ze zdravotního pojištění. Celková cena zákroku je dána součtem ceny za vlastní výkon, ceny za celkovou/místní anestezii a ceny za hospitalizaci dle její délky, viz ceník. Výkon je hrazen zdravotní pojišťovnou pouze u poúrazových stavů a operace musí být doporučen ORL lékařem.

nahrávám...