menu
Logo Sanus naše obory
menu
Centrum asistované reprodukce Sanus Hradec Králové Sanus Pardubice Sanus Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Sanus Jihlava

Prenatální diagnostika

Pokud je v těhotenství zjištěno riziko postižení plodu vrozenou vadou, je možno se pokusit tuto vadu skutečně prokázat nebo vyloučit. Podle způsobu vyšetřování rozlišujeme metody neinvazivní (ultrazvuk, krevní testy) a invazivní, kdy jsou přímo vyšetřovány tkáně plodu získané proniknutím (invazí) odběrového nástroje k plodu.

Neinvazivní metody

PRENASCAN — nein­va­zívní pre­na­tální test chro­mo­zo­mál­ních vad plodu — hlavně tri­zo­mie chro­mo­zomů č. 21 – Dow­nova syn­dromu, č. 18 – Edward­sova syn­dromu a č. 13 – Patau­ova syn­dromu.
www.prenascan.eu

Invazivní metody

Nejčastěji se provádí odběr a vyšetření tkáně placenty (CVS) a plodové vody (AMC). CVS – odběr choriových klků (tkáně ze které vzniká placenta) se provádí mezi 10 a 13. týdnem těhotenství vpichem jehly přes stěnu břišní pod ultrazvukovou kontrolou. Kůže se před odběrem se znecitliví. Cílem je základ placenty. Plodu a plodové vodě se odběrová jehla vyhne. Odebírá se cca 15 – 20mg tkáně. AMC – odběr plodové vody se provádí nejčastěji kolem 16. týdne těhotenství.
Plodová voda (VP) je čirá tekutina obsahující jak volné biochemické látky tak živé buňky plodu. Odběr se provádí pod kontrolou ultrazvuku přes stěnu břišní velmi tenkou jehlou (kolem 0,5 mm v průměru). Lékař po celou dobu odběru jasně vidí hrot jehly, poranění plodu je proto velmi nepravděpodobné. Těhotné udávají bolestivost asi jako při odběru krve, nebo při aplikaci běžné injekce. Odebírá se cca 15-20ml VP. Toto malé množství se během několika následujících hodin po odběru doplní. Riziko komplikací odběru tkáně plodu Nejzávažnější komplikací těhotenství spojenou s odběry je samovolný potrat. Riziko udávané v odborné literatuře je asi 0,5% (1/200) nad základní riziko potratu pro každé těhotenství. Skutečné riziko odběru tkání plodu je ale obtížné zjistit. Základní riziko samovolného potratu v období mezi 16. a 20. týdnem je kolem 1–2% podle věku matky bez ohledu na to, zda byl proveden odběr nebo ne. Také není možno vytvořit kontrolní skupinu těhotných, u kterých je riziko postižení plodu, ale které byly náhodně vylosovány do kontrolní skupiny bez možnosti diagnostického vyšetření. Riziko komplikací je tak pouze nepřesně odhadováno s různými výsledky.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18310360
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17766619
Při vyšetření choriových klků nebo buněk plodové vody metodou AmnioPCR je výsledek chromozomální analýzy znám do 24 hodin od odběru. Výsledek kompletního chromozomálního vyšetření (karyotyp) trvá asi 2 týdny.

nahrávám...