menu
Logo Sanus kontaktujte nás
menu
Centra asistované reprodukce SANUS Hradec Králové SANUS Pardubice SANUS Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie RTG Rehabilitace
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Odstranění zhoubných kožních útvarů

Zhoubné kožní nádory nemelanomového typu se většinou projevují jako nehojící se ložiska na kůži, která při dotyku krvácejí, jsou kryty stroupky nebo mají tvar vředu s navalitými okraji. Rostou velmi pomalu jen výjimečně se šíří do jiných míst na těle.

Indikace operace nebo procedury

Každé několik měsíců se nehojící ložisko by mělo být vyšetřeno kožním lékařem a případně odstraněno. Malé ložisko je možno odstranit jednoduše, zatímco u velkých nebo nevhodně uložených ložisek je nutno provádět velké tkáňové přesuny.

Forma zákroku

Menší výkony lze provést ambulantně. Výkon se provádí v místní nebo celkové anestezii podle rozsahu a uložení ložiska.

Způsob a průběh operace či zákroku

Kožní ložisko je odstraněno s lemem pohledově zdravé tkáně. Vzniklý defekt je pak dál uzavřen způsobem závislým na jeho velikosti a lokalitě. Menší defekt lze jednoduše sešít. Větší defekt je nutno krýt buď kožním transplantátem anebo uzavřít lalokem. Někdy je nutno použít lalok ve dvou dobách (čelní lalok, cross-finger lalok). V první době se přesune lalok do místa defektu, kam se nechá přihojit. Po několika týdnech je nepoužitý zbytek laloku a jeho stopky odříznut a vrácen zpět do dárcovského místa. Klientovi vždy vysvětlíme aktuální stav a seznámíme ho s vhodným dalším postupem léčby.

Pooperační průběh a doporučení

V pooperačním období jsou nutné převazy a doporučuje se klidový režim, stehy se odstraňují za 7–14 dnů. Další postup je dán výsledkem mikroskopického vyšetření podezřelého ložiska. Většinou je nutno pouze pooperační sledování bez další léčby.

Způsob úhrady

Operace je plně hrazena ze zdravotního pojištění.

Tyto operační výkony provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

nahrávám...