menu
naše obory
menu
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Centrum asistované reprodukce CAR Hradec Králové CAR Pardubice CAR Jihlava
Gynekologie Centrum prenatální diagnostiky Ultrazvukové vyšetření
Genetika Urologie Anesteziologie Ortopedie Všechny obory
Ordinační doba

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Centrum vybraných
chirurgických zákroků
Hlavní informace

Určení otcovství v těhotenství z krve matky

Průkaz otcovství a jiných příbuzenských vztahů se provádí porovnáním genových znaků uložených v DNA matky, domnělého otce a potomka. Používají se metody běžné v kriminalistice.

Pokud se u potomka prokáže genový znak, který nemá ani matka, ani domnělý otec, je možno otcovství stoprocentně vyloučit. Naopak potvrdit otcovství je možné s více než 99% pravděpodobností.

Vyšetření otcovství se provádí jednak po osobní dohodě matky a domnělého otce a jednak z nařízení soudu jako znalecký úkon.

Kromě obvyklých testů otcovství jsme začali provádět vyšetření otcovství v průběhu těhotenství novou metodou bez nutnosti odběru plodové vody – postačí pouze odběr krve matky a domnělého otce.

Vyšetření touto metodou se provádí od 11. týdne těhotenství. 

Informace:

 • Postačí pouze odběr krve matky a pravděpodobného otce
 • Otcovství je prokázáno s přesností více než 99.9 %
 • Otcovství je vyloučeno se 100% pravděpodobností (jistotou)
 • Cena testu je 1500 USD a náklady na transport

K průkazu otcovství se používá srovnání známých genových znaků (markerů) uložených v neměnné struktuře kyseliny deoxyribonukleová (DNA) pravděpodobného otce — označovaných jako nukleotidové polymorfismy (SNP) — s markery, které nese DNA plodu, kolujícím volně v krevním oběhu matky.

Ke srovnání je použita metoda SNP mikroarraye zjišťující podobnost v celkem 317 000 SNP markerech. Originální vyhodnocovací metoda (Parental Support ™) firmy NATERA umožňuje porovnání SNP markerů matky, plodu a pravděpodobného otce.

Lze očekávat čtyři typy výsledků:

 1. Pravděpodobný otec není vyloučen jako možný otec plodu. Pravděpodobnost, že je otcem plodu je ale více než 99.9 %, jak vyplývá z rozboru výsledků 317 000 SNP markerů. 
 2. Otcovství pravděpodobného otce je vyloučeno. U pravděpodobného otce nebyly zjištěny znaky, které plod s jistotou získal od svého biologického otce. Tento závěr vyplývá z rozboru výsledků 317 000 SNP markerů. 
 3. Test není možno uzavřít pro malé množství DNA plodu kolujícího v oběhu matky. Tato situace může nastat a vyžaduje opakovaný odběr krve matky.
 4. Otcovství není možno ani prokázat ani vyloučit. Tento případ může nastat z různých důvodů — nejčastěji pro vyšší míru genetické příbuznosti mezi matkou a pravděpodobným a skutečným otcem plodu. 

Vyšetření mnohočetných těhotenství: Tento test otcovství byl vyzkoušen pouze u jednočetných těhotenství.

Tento test se provádí v USA a za dodržení všech nezbytných podmínek při:

 • identifikaci matky a potenciálního otce (otců)
 • řádného označení vzorků
 • sledování vzorků v průběhu vyšetření
 • publikaci výsledků vyšetření

Je přijatelný pro místní (americké) soudy.

Principy tohoto testu jsou nám známy a v GENNETu máme s metodou SNP mikroarrayí zkušenosti při vyšetřování pacientů s vrozenými vadami.

Test je proveden v laboratořích firmy NATERA, 2686 Middlefield Rd, Suite C, Redwood City, CA 94063, která je pro toto vyšetření certifikována podle US normy (CLIA– Clinical Laboratory Improvement Amendments).

nahrávám...