menu
Logo Sanus kontaktujte nás
menu
Centra asistované reprodukce SANUS Hradec Králové SANUS Pardubice SANUS Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie RTG Rehabilitace
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Vazektomie

ultrazvuk

Co tento zákrok obnáší?Princip tohoto zákroku spočívá v přerušení obou chámovodů, nejčastěji v oblasti šourku. Tímto zákrokem je trvale znemožněno, aby se spermie po zhojení dostaly do ejakulátu. Jedná se o efektivní a trvalou formu mužské „antikoncepce“. Ve srovnání s operační sterilizací ženy se jedná o rychlejší, jednodušší a především bezpečnější metodu. Vazektomie je vhodná pouze pro muže, kteří děti nyní či v budoucnosti již nechtějí. Hlavním důvodem je fakt, že se jedná o metodu trvalé kontracepce (opětovné spojení chámovodů je komplikované a většinou neúspěšné).


Je vazektomie spolehlivá?


Jedná se o téměř stoprocentní metodu - k selhání dochází v 0,1 % případů.  Pro srovnání, při každodenním užívání antikoncepčních tablet dochází k selhání až v 8% (za selhání je považováno otěhotnění v prvním roce aplikace příslušné antikoncepční metody), bariérová ochrana selhává až v 15% případů. Spermicidní přípravky nedokáží zabránit až 30 % nechtěných početí.


Jaké jsou alternativy tohoto zákroku?


Jiné formy antikoncepce.


Co bych měl před tímto zákrokem očekávat?


Pokud pravidelně užíváte Anopyrin, Clopidogrel, Warfarin apod., musíte o tom informovat ošetřujícího lékaře. Tyto léky mohou způsobit zvýšené krvácení během operace i po operaci, pokud nejsou včas vysazeny. V některých případech je nutné tyto léky nahradit injekčními preparáty. O této eventualitě je nutné se poradit s vašim praktickým lékařem či kardiologem.
Obvykle si předem, na žádost objednávajícího lékaře, zajistíte předoperační vyšetření, na kterém jsou vyhodnocena eventuálně požadovaná laboratorní vyšetření.
Nezapomeňte svého lékaře před operací informovat o možných následujících faktech:
•    umělá srdeční chlopeň
•    stent koronární arterie
•    kardiostimulátor
•    umělý kloub
•    umělý cévní štěp
•    neurochirurgický by-pass
•    jiné implantované cizí těleso
•    užívání následujících léků na předpis: Acylpyrin, Anopyrin, Aspirin, Godasal, Clopidogrel, Plavix, Kardegic, Aspegic, Micristin, Ibustrin,Ticlid, Tagren, Ipaton  Apo-Tic, Plavix, Persantin, Curantyl, Anturan, Aggrenox, Vessel due F.
•    alergie lékové i jiné
•    jakékoliv abnormality či eventuality


O užívání léků ovlivňujících srážlivost krve je NUTNÉ informovat lékaře ještě před objednáním k zákroku.


Před zákrokem je provedeno základní urologické vyšetření s posouzením možnosti provedení zákroku po medicínsko-chirurgické stránce. Při tomto vyšetření a pohovoru jsou zodpovězeny eventuální dotazy klienta a probrány i podrobnosti týkající se samotného zákroku, včetně dohody termínu operace. Dále je vydán požadavek na předoperační vyšetření praktickým lékařem/internistou pro výkon v celkové anestezii. Klient při této návštěvě předá lékaři podepsanou „Žádost o provedení vazektomie“ a obdrží „Informovaný souhlas s výkonem – vazektomie“, který podepsaný odevzdá až před samotným výkonem. 
Vstupní vyšetření je možné provést minimálně 14 dnů před zákrokem a je třeba se na ně objednat telefonicky (ambulance – 495 757 118, recepce – 495 757 111) či osobně na urologické ambulanci.


Co se bude dít bezprostředně po zákroku?


V následujících dnech se v oblasti šourku a třísla může objevit zvýšená citlivost, nebo drobný hematom (podlitina) či otok. Tomuto jevu se dá velmi úspěšně zabránit nošením pevného spodního prádla po dobu alespoň jednoho týdne od zákroku. Pacientům je doporučeno, aby se alespoň týden vyhýbali zvýšené fyzické námaze.
Abyste vy i ošetřující personál byli správně informováni, měli byste:
•    se zeptat, zda se podařilo to, co bylo v plánu
•    informovat lékařský personál o případných potížích
•    zeptat se co můžete a nemůžete dělat
•    položit všechny otázky, které máte na srdci a na cokoli se zeptat zdravotnických pracovníků a členů lékařského týmu
•    zapamatovat si (a porozumět) proč byla operace provedena, jak dopadla a co bude následovat
Jaká jsou pooperační rizika či komplikace?


Běžné (> 10% zákroků tohoto typu)


•    Malý krevní výron v podkoží, otok šourku - mohou trvat několik dnů
•    Malý žlutavý výtok z rány – může trvat několik dnů
•    Krev ve spermatu po několik prvních ejakulací
•    Zákrok je nutno považovat za nezvratný – i když by se podařila obnovit průchodnost chámovodu, není to vždy efektivní k dosažení plodnosti, zvláště pokud od vazektomie uplyne doba delší než 7 let
•    Po operaci musí být dostatečné množství ejakulací, dokud se ve dvou po sobě následujících vzorcích již neprokážou pohyblivé spermie
•    Do této doby je nutno používat antikoncepci
•    Chronická bolest v šourku (10-30%) nebo spermatický granulom (měkký uzlík v místě operace)


Výjimečné (2-10% zákroků tohoto typu)


•    Významné krvácení nebo krevní výron vyžadující operační revizi
•    Zanícení rány nebo zánět varlete, nadvarlete vyžadující léčbu antibiotiky


Vzácné (mohou nastat při <2 % zákroků tohoto typu)


•    Časné selhání metody v dosažení sterility (1 případ z 250-500)
•    Znovuspojení obou konců chámovodu po již negativním průkazu spermií, s následkem oplodnění/těhotenství v pozdějším období (1 případ ze 4000)
•    Není prokázáno, že by vazektomie byla jakýmkoliv dlouhodobým zdravotním rizikem (např. pro vznik rakoviny varlete nebo prostaty)
•    Infekce nebo krvácení v místě operace vyžadující operační revizi


Nemocniční infekce


•    Kolonizace s MRSA (0,9 % - 1 ze 110)
•    Střevní infekce clostridium difficile (0,01 % - 1 z 10 000)
•    Krevní infekce MRSA (0,02 % - 1 z 5 000)


Míry infekce z nemocnice můžou být vyšší u vysoce rizikových pacientu, například s dlouhodobými drenážemi, po předcházející infekci, po delší hospitalizaci nebo po četných hospitalizacích.


Co bych měl po návratu domů očekávat?


Při odchodem z nemocnice byste měli:
•    Dostat doporučení ohledně domácí rekonvalescence
•    Zeptat se, kdy se můžete vrátit k běžné aktivitě, jako je práce, cvičení, jízda v autě, domácí práce
•    Obdržet kontaktní číslo, pokud byste měli nějaké dotazy po návratu domů či potíže
•    Zeptat se na termín a místo následující kontroly (nemocnice nebo váš ošetřující lékař)
•    Ujistit se, že máte povědomí o důvodu, průběhu a výsledku operace, o výsledcích vyšetření či o odběru tkání nebo orgánů
•    Rána by měla být čistá a suchá po celých 24 hodin. Pokud se na ní pak nalepí oblečení, dá se odstranit po krátké koupeli nebo sprše. Dokud se tato oblast nezahojí, neměli byste se dlouho koupat nebo sprchovat, stehy by se tím příliš rychle rozpustily a mohlo by to vyvolat infekci a špatné hojení. Po několik prvních dnů může být šourek a tříslo lehce necitelné a oteklé, nebo naopak se v oblasti šourku a třísla může objevit zvýšená citlivost, nebo drobný hematom (podlitina) či otok. Tomuto jevu se dá velmi úspěšně zabránit nošením pevného spodního prádla po dobu alespoň jednoho týdne od zákroku. Pacientům je doporučeno, aby se alespoň týden vyhýbali zvýšené fyzické námaze
•    Asi 14 dní, nebo dokud nezmizí jakékoli problémy, byste se měli vyhýbat sexuálnímu styku


Na co ještě bych si měl dávat pozor?


Pokud se vyskytují četnější problémy, horečka, zarudnutí, pulzace či sekrece z rány navštivte svého ošetřujícího lékaře.


Je potřeba něco zdůraznit?

Jak poznám, že byl zákrok úspěšný?


Pacientům doporučujeme do třech měsíců od operace používat bariérovou či jinou relativně spolehlivou metodu antikoncepce, optimálně kombinovanou. Po 8 a 12 týdnech po operaci je zkontrolován ejakulát pod mikroskopem, a pokud v něm již nejsou přítomny žádné spermie, je potvrzen žádoucí efekt operace.


Jaké jsou výhody vazektomie?


Již dále nemusíte myslet na další antikoncepční metody.  Mimo jiné, sterilizace ženy je zákrok mnohem náročnější, s vyšším výskytem závažnějších komplikací.


Jaké jsou nevýhody vazektomie?


Především se jedná o dobu zhruba 3 měsíců, kdy nelze zcela vyloučit přítomnost spermií v ejakulátu.    
Výjimečně se z největší přednosti vazektomie může stát největší problém. Například při změně životního partnera či životní situace. Po zákroku též nelze zcela vyloučit přítomnost nepříjemných pocitů v šourku. V dotazníkových šetřeních (takto získané údaje bývají velmi zkreslené) uvedlo občasný nepříjemný pocit v šourku 12-52% mužů, kteří vazektomii v minulosti podstoupili, u 97 % těchto mužů uváděné symptomy neměly vliv na kvalitu života.


Bude mít vazektomie vliv na mé libido a můj sexuální život?


V žádném případě. Pohlavní hormon testosteron, který je ve varlatech tvořen proniká do krve jako před operací v nezměněném množství. (Některé odborné publikace výjimečně uvádějí pomalé jizvení tkáně varlat, což by teoreticky k poklesu produkce testosteronu vést mohlo. Tato hypotéza nebyla dosud potvrzena.) Množství ejakulátu se též významně nezmění, ovšem jsou známy případy, kdy muži po zákroku udávali až 30% pokles objemu ejakulátu. (Je nutné si uvědomit, že množství ejakulátu kolísá v závislosti frekvence styku, či dle intenzity sexuálního vyvrcholení, vliv má i strava a další faktory.) Podobné je to i s kolísáním intenzity sexuálního prožitku, který může být ovlivněn v podstatě čímkoliv, co styku předchází, či se při něm odehraje.


Kam se spermie ztratí?


Spermie jsou velmi citlivé na okolní podmínky a v zaslepeném chámovodu rychle odumírají, rozpadají se a jsou následně vstřebány.


Co bych měl ještě o vazektomii vědět?


Především si musíte uvědomit, že se jedná o metodu trvalé a nevratné (resp. vratné s velmi chabými výsledky) sterilizace.  I přesto, že legislativně není nutný souhlas partnera, je vhodné, či přímo etické, aby byl k vašemu postupu vstřícný. Jelikož nemožnost mít další potomky ovlivní vás oba, měl (měli) byste k rozhodnutí dojít společně, po dostatečném zvážení všech pro i proti.

 

Spolupracujeme s pojišťovnami

pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
pojišťovna pojišťovna
nahrávám...