menu
Logo Sanus kontaktujte nás
menu
Centra asistované reprodukce SANUS Hradec Králové SANUS Pardubice SANUS Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie RTG Rehabilitace
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Rekonstrukční operace šlach

K poškození šlach může dojít nejčastěji následkem úrazu nebo při některých onemocněních. Pokud nedojde k efektivní poúrazové léčbě šlachy, je nutno v druhé době postižené šlachy na ruce rekonstruovat. I tento zákrok patří do chirurgie ruky.

Indikace operace nebo procedury

Každé poškození šlachy by mělo být vyšetřeno a případně i rekonstruováno, pokud je naděje na zlepšení funkčního stavu. Plastický chirurg je schopen po konzultaci rozhodnout, zda je možno právě Vaše potíže řešit operací. Nejčastěji se jedná o operační zákrok, při kterém je nutno provést některý z následujících výkonů: sešití poškozené šlachy, uvolnění šlachy (tenolýzu), náhradu šlachy šlachovým štěpem nebo silikonovou protézou, náhradu funkce poškozené šlachy jiným nepoškozeným svalem, případně posunutí, překlopení nebo jiný druh rekonstrukce.

Forma zákroku

Některé výkony lze provést ambulantně, většinou je však vyžadována krátkodobá hospitalizace. Lékař, který Vás objednává k operaci, rozhodne, zda bude Vaše operace provedena v místním umrtvení, nebo v celkové anestezii.

Způsob a průběh operace či zákroku

Tvar a umístění řezů na ruce určuje operatér s přihlédnutím k typu prováděného zákroku. Pokud je nutno použít šlachového nebo kostního štěpu, tak počítejte ještě s operačním výkonem a následnou jizvou v odběrovém místě. Po dokončení vlastní rekonstrukce je provedeno sešití ran a většinou i přiložení dlahy. Někdy se v rámci složitějších rekonstrukcí provádí výkon v několika operacích s časovým odstupem mezi nimi.

Pooperační průběh a doporučení

Následná rehabilitace po rekonstrukci je specifická a je dána povahou rekonstrukčního výkonu. Může vyžadovat i několikatýdenní nošení dlahy spojené s nemožností operovanou ruku používat. Doba pracovní neschopnosti je určena typem prováděného výkonu a může dosahovat i několika měsíců. S ohledem na charakter operace nemusí být tento operační zákrok zákrokem posledním a nelze vyloučit nutnost další operace v budoucnu.

Forma úhrady

Operace bývají plně hrazeny ze zdravotního pojištění.

Tyto operační výkony provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

nahrávám...