cs fr

Novinky

Primář oddělení plastické chirurgie hostem Českého rozhlasu Pardubice

Primář MUDr. Robert Čáp, Ph.D. poskytl rohovor o operačních zákrocích prsou

V úterý 13. února 2018 byl primář oddělení plastické chirurgie MUDr. Robert Čáp, Ph.D. pozván do Radioporadny Českého rozhlasu Pardubice. 

Tématem rozhovoru byly operační zákroky prsou, ať už z kosmetického nebo zdravotního hlediska. Primář vyvrátil nejčastější mýty o implantátech a v neposlední řadě zmínil i některé další zákroky, které se na jeho oddělení poskytují. Celý rozhovor je možné si poslechnout zde.

 

Nový pavilon plně v provozu od prosince 2017

Od půlky prosince loňského roku je již plně v provozu nový pavilon v areálu kliniky.  Jedná se o Institut reprodukční medicíny a jak již jeho název napovídá, vyhrazen je především na léčbu neplodnosti (asistovanou reprodukci). 

Pavilon disponuje vlastní recepcí, nachází se zde tři vyšetřovny, lůžková část, zákrokový sál a do budovy byla zcela přemístěna i andrologická a embryologická laboratoř.

V současné době probíhají dokončovací práce v exteriéru pavilonu a předpokládá se, že hotovy by měly být na jaře tohoto roku.

Provozní doba Institutu reprodukční medicíny je každý den od 7:30 do 15:00.

Telefonní kontakt:
recepce: +420 495 757 199
ambulance: +420 495 757 165
laboratoř: +420 495 757 116
 
Email: ivf-hradec@sanus.cz
 
 

 

 

Setkání s veřejností ve Francii

Zástupci CAR HK a Pardubice prezentovali možnosti léčby na naší klinice.

O víkendu 25.-26.11.2017 se ve Francii setkali zástupci našich center asistované reprodukce (dále CAR) Hradec Králové a Pardubice s tamní veřejností zajímající se o léčbu neplodnosti. Na setkání jsme byli pozváni agenturou ,,Les Cigognes de l’Espoir“, která celou událost pořádala a jejíž jsou naše centra dlouholetým partnerem.

Konkrétně pak v sobotu v Paříži a v neděli v Lyonu koordinátorky společně se zdravotními sestrami prezentovaly možnosti léčby v našich CAR a ochotně odpovídaly na dotazy příchozích neplodných párů.

Francouzská legislativa a zdravotnictví doposud jen málo podporuje léčbu neplodnosti, proto lidé často vyhledávají pomoc asistované reprodukce v zahraničí - ve státech s liberálnější legislativou a rozvinutějšími metodami léčby, k nimž patří i Česká republika.

Služby CAR HK a Pardubice jsou již několik let hojně vyhledávány francouzskou klientelou. Jsme rádi, že podobná událost jako ta právě proběhlá ve Francii pomáhá k navázání nových kontaktů a k naději mnoha neplodných párů na vysvěného potomka.