menu
naše obory
menu
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Centrum asistované reprodukce CAR Hradec Králové CAR Pardubice CAR Jihlava
Gynekologie Centrum prenatální diagnostiky Ultrazvukové vyšetření
Genetika Urologie Anesteziologie Ortopedie Všechny obory

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Genetické vyšetřování embryí

Pátý článek ze série nazvané ,,Ptáme se lékařů Sanatoria SANUS", který byl vydán v Hradeckém deníku, se zabývá genetickým vyšetřováním embryí. Autorem článku je MUDr. Iva Zadrobílková, vedoucí embryolog Centra asistované reprodukce Sanus HK.

Až 15 procent párů trpí neplodností. Jednou z metod léčby neplodnosti je in vitro fertilizace. Jedná se o oplodnění vajíček spermiemi partnera v embryologické laboratoři mimo organismus ženy. Spojením vajíčka a spermie vznikne embryo. Abychom zajistili optimální vývoj vzniklých embryí, jsou embrya uchovávána ve speciálních boxech udržujících vhodné prostředí, zejména teplotu. Nejvyšší vývojové stadium embrya, kterého jsem schopni v laboratorních podmínkách dosáhnout, je stadium takzvané blastocysty. Tohoto stadia dosáhne embryo pátý den po oplození vajíčka.  Kultivace do blastocysty je standardní postup, který prokáže vývojový potenciál jednotlivých embryí. Embryo v tomto stadiu pak vkládáme do dělohy ženy a tento výkon nazýváme embryotransfer.  Zbylá embrya jsou zamražena a uložena v kryobance pro pozdější potřeby.

Přestože embryo prokáže svou životaschopnost tím, že se vyvine do blastocysty, není jisté, zda je v pořádku i po genetické stránce. Právě genetická informace embrya, takzvaná DNA, je důležitá pro jeho další úspěšný vývoj a zahnízdění v děloze matky. Předpokládá se, že až u poloviny embryí se skrývá nějaká genetická porucha. Chybná genetická informace embrya pak může být příčinou, proč žena po embryotransferu blastocysty neotěhotní nebo při dosažení těhotenství následně potratí. Většina potratů je následkem patologických změn v DNA embryí.

Současná moderní technika nám umožňuje provést genetické vyšetření embrya ještě před jeho zavedením do dělohy. V průběhu genetického vyšetřování pátráme buď cíleně po chorobách, které se v rodině již vyskytují, nebo po náhodně nově vzniklých genetických změnách. Genetické vyšetření časných embryí je vhodné zejména v případě, kdy se u léčeného páru nebo v jeho rodině vyskytuje genetická vada. Vyšetření nám tak poskytne informaci, které embryo nenese genetické postižení svých rodičů či jiných rodinných příslušníků a je tudíž vhodné k provedení embryotransferu. Metoda je doporučována i ženám, které v minulosti opakovaně potratily nebo které absolvovaly již několik neúspěšných cyklů mimotělního oplodnění. Je známo, že počet geneticky abnormálních embryí narůstá se zvyšujícím se věkem, a proto je vhodné provádět genetické vyšetření embryí u žen nad 35 let.

Buňky, které jsou zaslány k vyšetření do genetické laboratoře, jsou odebírány z embrya ve stadiu blastocysty. V tomto vývojovém stadiu již počet buněk dosahuje několik desítek. Některé z těchto buněk jsou organizované do specializovaného buněčného shluku, budoucího zárodku. Na místě vzdáleném od tohoto útvaru je pomocí laseru vytvořen drobný otvor v obalu embrya a mikromanipulační technikou je odebráno 3-10 nespecializovaných buněk, takže další vývoj zárodku není ohrožen.

Toto vyšetření nám poskytuje velice důležité informace, které nám při pouhém pozorování embryí pod mikroskopem zůstávají skryté. Získané informace pomohou lékaři odhalit případnou příčinu neplodnosti a pracovníkům laboratoře umožní vybrat perspektivní embryo, jehož transfer do dělohy povede k narození zdravého dítěte.

Autor: MUDr. Iva Zadrobílková, vedoucí embryolog Centra asistované reprodukce Sanus Hradec Králové

Změna provozní doby ambulancí během letních prázdnin

Vážení klienti, upozorňujeme Vás na zkrácení provozní doby některých ambulancí v období letních prázdnin. Bližší informace naleznete zde: https://www.sanus.cz/kontakty-a-ordinacni-doba. Děkujeme za pochopení.

Onemocnění děložního čípku - nejdůležitější je prevence

Čtvrtý ze série článků ,,Ptáme se lékařů Sanatoria SANUS", který vyšel v Hradeckém deníku, se zabývá onemocněním děložního čípku s důrazem na důležitost prevence. Autorem článku je MUDr. Vojtěch Matula

V posledních letech pozoruje odborná veřejnost postupný nárůst počtu nádorových onemocnění v populaci. I přes stále dokonalejší a nákladnější diagnostické a léčebné metody nejsme zatím tomuto trendu schopni zabránit. Po celou dobu našeho potýkání s nádorovými onemocněními platilo a platí, že nejlepší je vzniku nádoru předejít, případně alespoň jej zjistit a začít léčit v počátečním stádiu. V takovém případě řadu onkologických onemocnění dokážeme vyléčit s mnohem vyšší pravděpodobností úspěchu než v pozdních stádiích. Z tohoto důvodu většina zdravotnických systémů investuje nemalé prostředky do systému prevence a včasné detekce nádorů, neboli screeningu.

V našem oboru ženských nádorů se organizovaný screening zaměřuje na včasnou detekci rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku. Zatímco onemocnění prsu je v České republice doménou mammologie, onemocnění čípku děložního je poté doménou gynekologie. 

Screening karcinomu čípku je organizován v rámci každoročních prohlídek gynekologem s cílem včasného objevení nálezu ještě v přednádorovém stádiu (tzv. prekancerózy). Jeho základem je odběr cytologie z čípku v rámci rutinního vyšetření a následné zhodnocení vzorku ve specializované laboratoři. Toto vyšetření může být doprovázeno vizuálním vyšetřením čípku (tzv. kolposkopie). Bohužel, ač je screening v rámci Evropy víceméně podobně organizován, v našem státě je četnost rakoviny děložního čípku znatelně vyšší než v Západní Evropě. Jednou z nejdůležitějších příčin tohoto jevu je bohužel podstatně nižší návštěvnost preventivních prohlídek než u našich západních sousedů. Při pravidelném provádění takovýchto kontrol dokážeme většinu onemocnění odhalit včas bez nutnosti většího chirurgického zásahu.

V případě abnormálního nálezu na čípku při rutinní gynekologické prohlídce je pacientka odeslána do specializované (kolposkopické) poradny, kde nález dále hodnotíme ve vztahu k dalším aspektům života ženy (plánování potomstva, další gynekologická onemocnění apod.) Nález z preventivní prohlídky pak bývá doplněn odběrem malého vzorku z postižené tkáně čípku (tzv.biopsie). Tento vzorek je pak vyšetřen patologem a dle jeho závěru specialista po domluvě s ženou stanoví další postup. Mezi možné postupy patří (mimo jiné) další sledování bez nutnosti chirurgického zákroku, chirurgické ošetření čípku (,,plastika čípku", konizace) nebo rozsáhlejší chirurgický zákrok. V našem centru se na gynekologickém oddělení této problematice dlouhodobě věnujeme a v případě zájmu klientky jsme schopni zajistit komplexní diagnostickou i terapeutickou péči včetně kompletního spektra chirurgických zákroků prováděných zkušenými specialisty. Veškerá výše zmíněná vyšetření i s případnou následnou léčbou jsou plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Touto cestou bychom rádi apelovali na všechny ženy, aby se nebály a pravidelně navštěvovaly preventivní prohlídky u svého gynekologa a v případě potřeby neváhaly kontaktovat naši specializovanou kolposkopickou poradnu. Vážené čtenářky, kdy jste naposledy byly na preventivní prohlídce u svého gynekologa?

Autor: MUDr. Vojtěch Matula, Gynekologie a Centrum asistované reprodukce Sanus Hradec Králové

nahrávám...