cs fr

Novinky

Omezení provozní doby ambulancí v období Vánoc

Vážení klienti, 

v období Vánoc bude provoz našich ambulancí omezen.

- o vánočních svátcích 25. a 26. prosince budou ambulance uzavřeny,

- od středy 27. prosince do pátku 29. prosince bude jejich provoz zkrácen od 7 do 12 hodin.

Děkujeme za pochopení a přejeme Vám pohodové Vánoce, pevné zdraví a úspěšné vykročení do nového roku 2018!

Setkání s veřejností ve Francii

Zástupci CAR HK a Pardubice prezentovali možnosti léčby na naší klinice.

O víkendu 25.-26.11.2017 se ve Francii setkali zástupci našich center asistované reprodukce (dále CAR) Hradec Králové a Pardubice s tamní veřejností zajímající se o léčbu neplodnosti. Na setkání jsme byli pozváni agenturou ,,Les Cigognes de l’Espoir“, která celou událost pořádala a jejíž jsou naše centra dlouholetým partnerem.

Konkrétně pak v sobotu v Paříži a v neděli v Lyonu koordinátorky společně se zdravotními sestrami prezentovaly možnosti léčby v našich CAR a ochotně odpovídaly na dotazy příchozích neplodných párů.

Francouzská legislativa a zdravotnictví doposud jen málo podporuje léčbu neplodnosti, proto lidé často vyhledávají pomoc asistované reprodukce v zahraničí - ve státech s liberálnější legislativou a rozvinutějšími metodami léčby, k nimž patří i Česká republika.

Služby CAR HK a Pardubice jsou již několik let hojně vyhledávány francouzskou klientelou. Jsme rádi, že podobná událost jako ta právě proběhlá ve Francii pomáhá k navázání nových kontaktů a k naději mnoha neplodných párů na vysvěného potomka.

Máme vítěznou publikaci z oblasti asistované reprodukce za rok 2016

Dlouholetá spolupráce Sanusu Pardubice a Univerzity Pardubice přinesla své ovoce.

Ve dnech 14.-15. listopadu se v brněnském Hotelu International konalo již 27. sympozium Asistované reprodukce a 16. česko-slovenská konference Reprodukční gynekologie.  Této tradiční a významné akce věnované problematice reprodukční medicíny a novinkám v asistované reprodukci se letos účastnilo okolo 300 odborníků z řad embryologů, gynekologů, genetiků, urologů a andrologů, sexuologů, psychologů a dalších odborností.

Součástí bohatého programu bylo jako každý rok vyhlašování nejlepší publikace z oblasti asistované reprodukce za rok uplynulý. Tou nejlepší za rok 2016 byla vědeckou radou vybrána publikace s názvem ,,Amino Acid Metabolism in Human Embryos", která vznikla ve spolupráci Centra asistované reprodukce Sanus Pardubice s Katedrou biologických a biochemických věd Univerzity Pardubice. 

Z úspěchu, na kterém se za Sanatorium Sanus  podílel především pan doktor Hampl, máme velkou radost, všem autorům publikace moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů a šíření dobrého jména.