menu
naše obory
menu
Centrum asistované reprodukce CAR Hradec Králové CAR Pardubice CAR Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Centrum prenatální diagnostiky Ultrazvukové vyšetření
Genetika Urologie Ortopedie Anesteziologie
Ordinační doba

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Nová metoda pro selekci spermií Fertile Plus

Centrum asistované reprodukce Sanus Pardubice od dubna zavedlo novou metodu na třídení spermií formou čipů.

Fertile Plus - čipy pro selekci spermií nabízí alternativní šetrnější metodu zpracování spermií pro jejich další použití v metodách asistované reprodukce IUI, IVF a ICSI. Takto vybrané spermie vykazují lepší pohyblivost, morfologii a jsou vystaveny menšímu působení negativních volných radikálů. Především ale díky této metodě dokážeme vybrat spermie s nejméně narušenou DNA. Při použití takto zpracovaných spermií pro oplození vajíčka vzrůstá šance na vznik zdravého embrya bez genetických abnormalit.

Fertile Plus z našich pracovišť nabízí zatím pouze Centrum asistované reprodukce Sanus Pardubice. Pro více informací prosím volejte +420 464 007 700 nebo pište na ivf-pardubice@sanus.cz

Monitorování průběhu celkové anestezie

Článek ze série nazvané ,,Ptáme se lékařů Sanatoria SANUS", který vyšel v Hradeckém deníku, se zabývá celkovou anestezií a jejím monitorováním. Autorem článku je MUDr. David Cichý, primář ARO.

S anestezií má dnes zkušenost mnoho lidí, ať už se jedná o léčebné nebo diagnostické zákroky. Ne každý již ví, jakým způsobem se zajišťuje sledování hloubky celkové anestezie. To je důležité pro přizpůsobování anestezie aktuálnímu stavu nemocného a potřebám výkonu. 

Základem monitorace během anestezie je přímé sledování nemocného a monitorace pomocí přístrojů. Celková anestezie se dnes navozuje kombinací léků ze skupiny anestetik (zajišťující útlum vědomí), analgetik (ovlivňujících vnímání bolesti) a svalových relaxancií (sloužících k uvolnění svalů). Klinické (přímé) sledování nemocného je nejdůležitější. Spočívá ve sledování parametrů krevního oběhu, dýchání, centrální nervové soustavy a reakcí vegetativního systému. Moderní přístrojové vybavení nám umožňuje sledovat jak stupeň útlumu vědomí, tak i velikost ovlivnění vnímání bolesti a parametry svalového uvolnění.

Stupeň útlumu vědomí, tj. snížení bdělosti, posuzujeme podle počítačového zpracování EEG s následnou úpravou zjištěných změn různými postupy do jediného čísla v lineárním intervalu 0-100. Hodnota 0 na této stupnici představuje izoelektrickou linii EEG čili hluboké bezvědomí, kdežto při hodnotě 100 je pacient naopak plně při vědomí.

Svalová relaxace umožňuje vytvořit chirurgovi optimální podmínky k přístupu do velkých  tělesných dutin. Vyvolává se podáním svalových relaxancií, které cíleně ovlivňují přenos nervového vzruchu na nervosvalové ploténce. Při celkové anestezii nám to také umožňuje snížit dávky anestetik, a to zřetelně zlepšuje jejich toleranci. Podání relaxancií však vždy znamená zajistit průchodnost dýchacích cest a umělou plicní ventilaci. Velikost svalového uvolnění a po operaci pak její odeznění, které je nutné, aby byl pacient schopen sám udržet průchodné dýchací cesty a dostatečně spontánně ventilovat, se posuzuje podle klinických známek a přesněji podle přístroje zvaného relaxometr. Relaxometrie dokáže spolehlivě hodnotit úroveň svalové relaxace a hlavně vyloučit nežádoucí přetrvávání svalové relaxace po operaci. Jejím základem je sledování svalové odpovědi na elektrickou simulaci některého motorického nervu. Velikost této odpovědi se pak hodnotí různými metodami, nejčastěji akcelerometrií, jejímž principem je měření napětí, které vzniká deformací piezoelektrického krystalu vyvolanou pohybem.

Nepostradatelnou složkou anestezie je utlumení vnímání bolestivých podnětů. Adekvátnost útlumu bolesti hodnotíme klinicky jen nepřímo podle vegetativních projevů včetně slzení či pocení. Přesnější hodnocení nám nabízí metody, jako jsou analýza variability srdeční frevence nebo změny prokrvení kůže a svalů způsobené aktivací sympatického nervového systému a zjišťované pletyzmograficky.

K dokonalému posouzení adekvátnosti celkové anestezie je nezbytné využívat  a zpracovat množství informací získaných z analýz mnoha parametrů. Stále ovšem platí, že nejspolehlivěji monitoruje anestezii erudovaný a soustředěný anesteziolog, který musí hlavně neustále klinicky kontrolovat stav pacienta, ale i všechny přístroje a monitory.

Autor: MUDr. David Cichý, primář ARO 

Změna ordinační doby ortopedické ambulance

Vážení klienti, dovolujeme si Vás upozornit na dočasnou změnu ordinační doby ortopedické ambulance.

Péči o pacienty momentálně zajišťuje pouze MUDr. Jaroslav Pavlata, Ph.D. každé ÚT, ČT, PÁ  8:00 - 14:00.  MUDr. Egon Procházka bude opět ordinovat od 1.5.2019.  

Do ambulance je nutné se předem objednat. Telefon +420 495 757 150, e-mail ortopedie@sanus.cz

 

 

nahrávám...