menu
naše obory
menu
Centrum asistované reprodukce CAR Hradec Králové CAR Pardubice CAR Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Centrum prenatální diagnostiky Ultrazvukové vyšetření
Genetika Urologie Ortopedie Anesteziologie
Ordinační doba

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Centrum vybraných
chirurgických zákroků
Hlavní informace

Informace pro zájemce

Krok za krokem: konzultace – operace – pooperační péče

Před zákrokem je provedeno základní urologické vyšetření s posouzením možnosti provedení zákroku po medicínsko-chirurgické stránce. Při tomto vyšetření a pohovoru jsou zodpovězeny eventuální dotazy klienta a probrány i podrobnosti týkající se samotného zákroku, včetně dohody termínu operace. Dle typu výkonu je vydán požadavek na předoperační vyšetření – pouze laboratorní pro výkon v místním umrtvení; vyšetření praktickým lékařem/internistou pro výkon v celkové anestezii. Klient při této návštěvě předá lékaři podepsanou „Žádost o provedení vazektomie“ a obdrží „Informovaný souhlas s výkonem – vazektomie“, který podepsaný odevzdá až před samotným výkonem. Vstupní vyšetření je možné provést minimálně 14 dnů před zákrokem a je třeba se na ně objednat telefonicky (ambulance – 495 757 118, recepce – 495 757 111) či osobně na urologické ambulanci Sanus.

Tento výkon není hrazen ze zdravotního pojištění – celková standardní cena za provedení vazektomie činí 11.000 Kč a klient ji uhradí v recepci Sanatoria Sanus (hotově nebo kartou) v den zákroku.

V této ceně je zahrnuta:

  • operace včetně místního umrtvení (včetně použitého zdravotního materiálu)
  • pooperační kontrola včetně kontrolního spermiogramu po 3 měsících od zákroku

Samostatná doplňková platba je za (pokud je pro provedení zákroku nezbytné):

Žádost o provedení vazektomie

Vazektomie - Informovaný souhlas 

nahrávám...