menu
naše obory
menu
Centrum asistované reprodukce CAR Hradec Králové CAR Pardubice CAR Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Centrum prenatální diagnostiky Ultrazvukové vyšetření
Genetika Urologie Ortopedie Anesteziologie
Ordinační doba

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Centrum asistované
reprodukce
cMenu.pageMenu.title
CAR Pardubice

Přednášky a publikace

2016

DRÁBKOVÁ P., ANDRLOVÁ L., HAMPL R. a KANĎÁR R. 2016: Amino Acid Metabolism in Human Embryos. Physiological Research 65: 823-832.

2015

DRÁBKOVÁ P., ANDRLOVÁ L., HAMPL R. a KANĎÁR R. 2015: Změny hladin vybraných metabolitů v kultivačním médiu jako možný nástroj pro selekci embryí v asistované reprodukci. Čes. Gynek. 80: 135–139.

2014

HAMPL R. a ĎURAŠKOVÁ G. 2014: Vliv úzkosti ženy na výsledek jejího prvního IVF/ICSI. Gynekolog 23: 127–130.
ĎURAŠKOVÁ G., HAMPL R., ŠTĚPÁN J. a KUPKA M. 2014: Vliv psychické odolnosti ženy na úspěšnost prvního IVF/ICSI. Čes. Gynek. 79: 115–119.
ŠTRAMOVÁ X., HAMPL R., ŠTĚPÁN J. a KANĎAR R. 2014: Úloha mastných kyselin v membráně spermií. Čes. Gynek. 79: 103–106.

2013

KANĎÁR R., DRÁBKOVÁ P., MYSLÍKOVÁ K. and HAMPL R. (2013), Determination of retinol and α-tocopherol in human seminal plasma using an HPLC with UV detection. Andrologia. doi: 10.1111/and.12103 (článek ke stažení dole)
HAMPL R. a ŠTĚPÁN M. 2013: Variabilita v načasování dělení lidských embryí monitorovaných systémem time-lapse v závislosti na věku pacientky. Čes. Gynek. 78: 531–536.(článek ke stažení dole)
BARTOŠ M. 2013: PrimoVision – monitoring vývoje embryí. Setkání gynekologů Východních Čech, 19.12.2013, Hradec Králové.
ĎURAŠKOVÁ G., HAMPL R., BARTOŠ M., HEJHALOVÁ L., NOVOTNÁ Š., VODIČKA H., PROVAZNÍK C. a ŠTĚPÁN J. 2013: Vliv psychické odolnosti ženy na úspěšnost prvního IVF/ICSI. 23. Sympozium asistované reprodukce, Brno, 12.-13.11. 2013. Sborník abstrakt: 33.
SLEHA R., BOSTIK P.,BOSTIKOVA V., MOSIO P., KUSAKOVA E., KUKLA R., HAMPL R., SALAVEC M., NOVOTNA S., DOBRA E., SOLEROVA L., STEPAN J. Mycoplasma hominis and Ureaplasma urealyticum in the urogenital tract of infertile couples from the Centre of Assisted reproduction in Pardubice. 5th International IVI Congress Program and Abstracts, 2013, P-34.

2012

HAMPL R. a NOVOTNÁ Š. 2012: Optimalizace výběru zárodečných buněk v procesu IVF a dopady do klinické praxe. Setkání gynekologů Východních Čech, 20.12.2012, Hradec Králové.
HAMPL R., DRÁBKOVÁ P., KANĎÁR R. a ŠTĚPÁN J. 2012: Vliv oxidačního stresu na mužskou plodnost. Čes. Gynek. 77: 241–245. (článek ke stažení dole)
ŠTRAMOVÁ X., ČERMÁK T., LAŤOVIČKA P., ČEGAN A., HAMPL R. and KANĎÁR R. 2012: Sperm fatty acid composition in men, 12th international nutrition and diagnostics conference, 27.-30.8.2012, Carolinum, Prague, ISBN 978–80–7395–456–7: str.160.
VRBOVÁ M., HÁJKOVÁ N., HAMPL R. and KANĎÁR R. 2012: Determination of total glutathion disulfide in human seminal plasma, 12th international nutrition and diagnostics conference, 27.-30.8.2012, Carolinum, Prague, ISBN 978–80–7395–456–7: str.97.
DRÁBKOVÁ P., HAMPL R. and KANĎÁR R. 2012: Determination of alpha-tocopherol and retinol in human seminal plasma, 12th international nutrition and diagnostics conference, 27.-30.8.2012, Carolinum, Prague, ISBN 978–80–7395–456–7: str.98.
ŠTRAMOVÁ X., SVOBODOVÁ L., HAMPL R. a KANĎÁR R. 2012: Stanoveni MDA v seminalni plazme metodou kapalinove chromatografie, Sympozium klinické biochemie Pardubice 23.-25.9.2012, ISBN 978–80–87436–01–1: str. 106.
VRBOVÁ M., HÁJKOVÁ N., HAMPL R. a KANĎÁR R. 2012: Stanoveni celkového glutathionu a glutathiondisulfidu v seminální plazmě, Sympozium klinické biochemie Pardubice 23.-25.9.2012, ISBN 978–80–87436–01–1: str.110.
DRÁBKOVÁ P., HAMPL R. a KANĎÁR R. 2012: Stanoveni retinolu a alfa-tokoferolu v seminální plazmě mužů s poruchami plodnosti, Sympozium klinické biochemie Pardubice 23.-25.9.2012, ISBN 978–80–87436–01–1:str.104.
SLEHA R., MOSIO P., BOŠTÍKOVÁ V., KUSÁKOVÁ E., UŘIČÁŘOVÁ Z., HAMPL R., NOVOTNÁ Š., VODIČKA H., MAZUROVÁ J., ŠTĚPÁN J. Výskyt Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum v urogenitálním traktu pacientů z Centra asistované reprodukce v Pardubicích, 25. Pečenkovy epidemiologické dny, Harrachov, 2012: s. 96.
HAMPL R. 2012: Příčiny neplodnosti a jejich léčba v centrech asistované reprodukce. Sborník odborné konference Od fyziologie k medicíně, Olomouc, 31.5.2012:6–7.
SLEHA R., MOSIO P., BOŠTÍKOVÁ V., KUSÁKOVÁ E., UŘIČÁŘOVÁ Z., HAMPL R., NOVOTNÁ Š., VODIČKA H., MAZUROVÁ J. & ŠTĚPÁN J. 2012: Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum v urogenitálním traktu mužů a žen z Centra asistované reprodukce Pardubice. Sborník abstrakt, TICHÁČKOVY DNY VOJENSKÝCH EPIDEMIOLOGŮ 2012, Hradec Králové, 17.5. 2012: 28.
SLEHA R., MOSIO P., HAMPL R., BARTOŠ M., UŘIČÁŘOVÁ Z., LALÁKOVÁ L., MAZUROVÁ J. & ŠTĚPÁN J. 2012: Výskyt Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum v urogenitálním traktu mužů a žen z Centra asistované reprodukce SANUS Pardubice. Sborník 8. ročníku odborné konference Rutinní analýza nukleových kyselin molekulárně biologickými technikami RANK 2012, Pardubice, 1. – 2. února 2012: 29.

2011

SLEHA R., LYSKOVÁ P., HAMPL R., BARTOŠ M., VYDRŽALOVÁ M., ONDROUCH J., BARLATOVOVÁ M., KUSÁKOVÁ E., MAZUROVÁ J. & ŠTĚPÁN J. 2011: Výskyt mikroorganismů v ejakulátech mužů z Centra asistované reprodukce Pardubice. 21. Sympozium asistované reprodukce, Brno, 8.-9.11. 2011. Sborník abstrakt: 34.
LYSKOVÁ P., SLEHA R., HAMPL R., BARTOŠ M., VYDRŽALOVÁ M., ONDROUCH J., KUSÁKOVÁ E., ŠTĚPÁN J. & MAZUROVÁ J. 2011: Výskyt Mycoplasma hominis a Ureaplasma urealyticum u mužů z Centra asistované reprodukce Pardubice, Sborník abstraktů přednášek – Kongres klinické mikrobiologie a infekčních nemocí, s. 90, ISBN 978–80–7177–997–1.
KANĎAR R., DRÁBKOVÁ P. & HAMPL R. 2011: The determination of ascorbic acid and uric acid in human seminal plasma using an HPLC with UV detection. J.Chromatogr. B 879: 2834–2839. (článek ke stažení dole)

2010

HAMPL, R. 2010: Vliv uroinfekce na mužskou plodnost. Setkání gynekologů Východních Čech, Hradec Králové.
BARTOŠ, M. & FALTUSOVÁ, K. 2010: Nové metody selekce spermií DFI, PICSI, IMSI. Setkání gynekologů Východních Čech, Hradec Králové.
HAMPL R., MAZUROVÁ J., LYSKOVÁ P., BARLATOVOVÁ M., BARTOŠ M. & ŠTĚPÁN J. 2010: Bakteriální kontaminace ejakulátu mužů v asistované reprodukci. 20. Sympozium asistované reprodukce, Brno, 9.-10.11. 2010. Praktická gynekologie – Sborník abstrakt: 186.

2009

HAMPL, R. 2009: Prevence zachování fertility po onkologické léčbě. Setkání gynekologů Východních Čech, Hradec Králové.

2008

HAMPL R., BARTOŠ M., NOVOTNÁ Š., PROVAZNÍK C. & ŠTĚPÁN J. 2008: Kultivace pod olejem pozitivně koreluje s nižší fragmentací embryí. 18. Symposium asistované reprodukce, Brno, 19. –20. 11. 2008. Praktická gynekologie – Sborník abstrakt: 290.
HAMPL R. 2008: Teorie a praxe kryokonzervace. Fakultní nemocnice, Hradec Králové.
HAMPL R. & ŠTĚPÁN J. 2008: Význam andrologického faktoru v léčbě neplodnosti. XXXV. Doškolovací seminář Sdružení soukromých gynekologů ČR a Sekcí ambulantních gynekologů ČGPS ČLS JEP, Milovy 3. – 5. 10. 2008.
HAMPL R. 2008: Vliv potravy na mužskou plodnost. Setkání gynekologů Východních Čech, Hradec Králové.

2007

HAMPL R. et al. 2007: Intrauterinní inseminace – (ne)známé faktory úspěšnosti známé metody. Setkání gynekologů Východních Čech, Hradec Králové.
HAMPL R. et al. 2007: Výchozí kvalita spermií jako indikátor úspěšnosti intrauterinní inseminace při léčbě neplodnosti. 17. Symposium asistované reprodukce, Brno, 21. –22. 11. 2006. Praktická gynekologie – Sborník abstrakt: 277.

nahrávám...