cs fr

Screening vrozených vad v těhotenství

Screening je jednoduché a dostupné vyšetření, které v určité skupině zdravých lidí zjišťuje možnost (riziko) choroby ještě před výskytem příznaků.
Screening vrozených vad v těhotenství (Prenatální screening) je zaměřen na zjištění rizika závažných vad plodu, které většinou vznikají náhodně jako “genetická nehoda” při početí nebo v prvních týdnech těhotenství. Na základě výsledků vědeckých studií a našich dlouholetých zkušeností doporučujeme.

Sekvenční prenatální screeningový test:
Protokol sekvenčního screeningu Downova syndromu a dalších vad v pěti krocích:

  1. Při první návštěvě prenatální poradny je matka informována o možnosti screeningu vrozených vad. Ultrazvukem je zjištěna délka těhotenství. Matky nad 35 let v termínu porodu jsou doporučeny ke genetické konzultaci.
  2. V 10. týdnu je odebrána krev matky k vyšetření hodnot těhotenského plasmatického proteinu A (PAPP-A) a volné beta podjednotky choriového gonadotropinu (FB-hCG).
  3. Ve 12. týdnu je ultrazvukem změřeno šíjové projasnění (nuchální translucence — NT) a zjištěna přítomnost nosní kosti (NB) plodu. V případě potřeby jsou vyšetřeny další ultrazvukové znaky plodu (například průtoky v cévách matky a plodu).