cs fr
Plastická chirurgie

 Rekonstrukční operace šlach

Diagnóza

  • K poškození šlach může dojít nejčastěji následkem úrazu nebo při některých onemocněních. Pokud nedojde k efektivní poúrazové léčbě šlachy, je nutno v druhé době postižené šlachy na ruce rekonstruovat. I tento zákrok patří do chirurgie ruky.

Indikace operace nebo procedury

  • Každé poškození šlachy by mělo být vyšetřeno a případně i rekonstruováno pokud je naděje na zlepšení funkčního stavu. Plastický chirurg je schopen po konzultaci rozhodnout, zda je možno právě Vaše potíže řešit operací. Nejčastěji se jedná o operační zákrok, při které je nutno provést některý z následujících výkonů: sešití poškozené šlachy, uvolnění šlachy (tenolýzu), náhradu šlachy šlachovým štěpem nebo silikonovou protézou, náhradu funkce poškozené šlachy jiným nepoškozeným svalem případně posunutí, překlopení nebo jiný druh rekonstrukce.

Forma zákroku

  • Některé výkony lze provést ambulantně, většinou je však vyžadována krátkodobá hospitalizace. Lékař, který Vás objednává k operaci rozhodne, zda bude Vaše operace provedena v místním umrtvení, nebo v celkové anestézii.

Způsob a průběh operace či zákroku

  • Tvar a umístění řezů na ruce určuje operatér s přihlédnutím k typu prováděného zákroku. Pokud je nutno použít šlachového nebo kostního štěpu tak počítejte ještě s operačním výkonem a následnou jizvou v odběrovém místě. Po dokončení vlastní rekonstrukce je provedeno sešití ran a většinou i přiložení dlahy. Někdy se v rámci složitějších rekonstrukcí provádí výkon v několika operacích s časovým odstupem mezi nimi.

Pooperační průběh a doporučení

  • Následná rehabilitace po rekonstrukci je specifická a je dána povahou rekonstrukčního výkonu. Může vyžadovat i několikatýdenní nošení dlahy spojené s nemožností operovanou ruku používat. Doba pracovní neschopnosti je určena typem prováděného výkonu a může dosahovat i několika měsíců. S ohledem na charakter operace nemusí být tento operační zákrok zákrokem posledním a nelze vyloučit nutnost další operace v budoucnu.

Forma úhrady

  • Operace bývají plně hrazeny ze zdravotního pojištění
  • Tyto operační výkony provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.