cs fr
Estetická chirurgie

Ošetření pleti laserem 

Pro koho je zákrok vhodný:

 • Laser je vhodný k ošetření jizev (poúrazových, pooperačních i jizviček po akné) a na korekci vrásek obličeje, obzvláště kolem úst a očí

Zákrok z pohledu medicíny:

 • Laserový paprsek řízeně „popálí“ vrchní vrstvu pokožky, až dojde k tzv.“odpaření“ tkáně v místě dopadu.
 • Výsledkem zákroku je vyhlazení ošetřené kůže a její „vypnutí“ nebo úprava reliéfu jizvy.
 • Laserové ošetření stimuluje elastická vlákna v hlubších vrstvách pokožky, tím ji omlazuje.

Forma zákroku:

 • Dle rozsahu ošetření laserem je používána anestézie místní či celková.
 • Ošetření větších ploch za krátkodobé hospitalizace.
 • Ošetření menšího rozsahu provádíme ambulantně.
 • Délka zákroku se odvíjí od rozsahu ošetřované plochy.

Způsob a průběh operace:

 • Operatér odstraní paprskem tenkou vrstvu z povrchu kůže ve zvolené oblasti. Tím odstraní drobné vrásky a zároveň zvýší elasticitu kůže stimulací elastických vláken v hlubších vrstvách.

Pooperační průběh a doporučení:

 • Po operaci je ošetřená plocha většinou kryta obvazem.
 • Po sejmutí obvazu je třeba ošetřená místa promašťovat, chránit před UV zářením zakrytím nebo použitím ochranných krémů s vysokým UV faktorem po dobu několika týdnů až měsíců
 • Po ošetření je vysoké riziko zánětu ošetřené plochy, proto výkon není možno provádět při oparech a dalších infekčních chorobách.
 • ošetřená plocha je několik týdnů až měsíců zarudlá či světle růžová, což může být nápadné.
 • Někdy je výkon je pro dosažení maximálního efektu nutno i vícekrát opakovat.

Kalkulace ceny:

 • Operace není hrazena ze zdravotního pojištění.
 • Celková cena zákroku je dána součtem ceny za vlastní výkon, ceny za celkovou/místní anestezii a ceny za hospitalizaci dle její délky.
 • Tento operační výkon provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.