cs fr

Genetika

Genetika nabízí široké spektrum služeb a činností v sounáležitosti s řešením umělého těhotenství a následného života jedince. Nejčastěji se jedná o prekoncepční vyšetření, prenatální diagnostiku anebo screening vrozených vad v těhotenství. V programu obecné genetiky se zaměřujeme na choroby s genetickou složkou, které se mohou objevit v průběhu života. Na naší klinice máte také možnost zhotovení testů otcovství v těhotenství z krve matky.

Nejprve je lékařem posouzen důvod k vyšetření a následně stanovena osobní anamnéza pacienta. Naše klinika zprostředkovává jak invazivní, tak neinvazivní metody v rámci genetických vyšetřeních. U každého zákroku je samozřejmostí individuální konzultace klientů se zkušenými lékaři a odborníky.

MUDr. David Stejskal

vedoucí lékař

V sanatoriu Sanus zajišťujeme kompletní služby v oboru lékařská genetiky. Genetické služby  pokrývají celé spektrum činností v sounáležitosti s řešením umělého těhotenství. Prekoncepční genetická vyšetření pomáhají při odhalování příčin a strategii léčby poruch plodnosti. Genetické testy v těhotenství (prenatální diagnostika) mohou odhalit závažné vrozené vady plodu. V programu obecné genetiky se zaměřujeme na choroby s genetickou složkou, které se manifestují v průběhu života – například onkologická onemocnění, metabolické vady či neurologické choroby.