menu
Logo Sanus naše obory
menu
Centrum asistované reprodukce Sanus Hradec Králové Sanus Pardubice Sanus Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Centrum vybraných
chirurgických zákroků
Menu

Neinvazivní prenatální testování (NIPT)

Tato vysoce přesná screeningová metoda záchytu aneuploidií je schopna ​z​achytit 99% plodů s Downovým syndromem.
Dále je tento test schopen zachytit další aneuploidie jako Edwardsův a Pata​uův syndrom, aneuploidie pohlavních chromosomů a určí i pohlaví plodu. Je možno jej provádět již od 10​. týdne gravidity. Tento test je neinvazivní a nepředstavuje pro plod žádné riziko. 
Výsledek vyšetření je laboratoří dodán obvykle do týdne po odběru krve. Naše pracovište v současné dob​ě nabízí testy Harmony (Ariosa ) a PRENASCAN. Test není hrazen zdravotní pojišťovnou.

Neinvazivní prenatální testování je možné zvážit zejména:

v případě pozitivního screeningu vrozených vad, při normálním UZ nálezu u plodu, pokud se těhotná žena obává možných komplikací v souvislosti s amniocentézou a jiných invazivních výkonů.

v případě hraničního výsledku prvotrimestrálního screeningu

u těhotných s věkem nad 35 let

nahrávám...