cs fr

Centrum asistované reprodukce a genetiky

Každá doba s sebou přináší nové výzvy. Evropská populace se již několik desetiletí potýká s prudkým poklesem plodnosti, jehož důsledkem je stárnutí populace. Tato nová nešt'astná situace se projevuje v prenatální péči menším počtem těhotných a jejich vyšším věkem, který je jednou z příčin vyšší frekvence vrozených vývojových vad u plodů.  Naštěstí vědecký pokrok a lidská touha po poznání nám dávají nové, dosud netušené možnosti nejen v oblasti diagnostiky, ale i léčby vrozených vývojových vad u plodů. Nikdy v historii medicíny nebyly vědecké poznatky uváděny do klinické praxe takovou rychlostí jako v současné době a v málokterém oboru lidské činnosti bylo dosaženo během posledních let takového pokroku jako v prenatální diagnostice (screeningu vrozených vývojových vad u plodů). To nám dává do budoucnosti určitou naději. Tým našich specialistů se snaží nabízet těhotným ženám tu nejlepší péči, lidský přístup kombinovaný s nejmodernějšími technologiemi.

Kontakt

Centrum asistované reprodukce a gynekologie

Hradec Králové

Ambulance: +420 495 757  114
Laboratoř: +420 495 757 116
Lůžkové oddělení: +420 495 757 211
Email: ivf-hradec@sanus.cz

Centrum asistované reprodukce

Pardubice

Rokycanova 2798, 530 02 Pardubice

Ambulance: +420 464 007 700

Laboratoř: +420 464 007 704

email:ivf-pardubice@sanus.cz

Centrum asistované reprodukce

Jihlava

Nemocnice Jihlava, Vrchlického 59
gynekologický pavilon
Ambulance: +420 567 157 401

Laboratoř: +420 567 157 402

Email: ivf-jihlava@sanus.cz

Fakturační adresa

První privátní chirurgické centrum, s.r.o.

Sanatorium Sanus

Sídlo:
Labská kotlina I/1220,
500 02 Hradec Králové, Czech Republic
IČO: 49813692
DIČ: CZ699004108
Tel.: +420 495 757 111


Podněty a pochvaly zasílejte na email: zdenka.kolenikova@sanus.cz