menu
Logo Sanus kontaktujte nás
menu
Centra asistované reprodukce SANUS Hradec Králové SANUS Pardubice SANUS Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie RTG Rehabilitace
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Blog

Vazektomie - mužská sterilizace

20.04.2021

Co je vazektomie?

Je to metoda trvalé sterilizace muže, kdy v ejakulátu nejsou přítomné žádné spermie. Jedná se o miniinvazivní chirurgický zákrok, který spočívá v přerušení a zaslepení chámovodů v oblasti šourku.

Existují i jiné metody mužské kontracepce kromě kondomu a vazektomie?

Již dlouho se odborníci snaží vyvinout spolehlivou metodu hormonální kontracepce pro muže, bohužel dosud s neuspokojivými výsledky.

Jak dlouho je tato metoda sterilizace muže známá? 

První studie, která hodnotila výsledek podvázání chámovodu, byla publikována v Londýně v roce 1830. Zajímavým faktem je, že se v počátku nejednalo o metodu plánovaného rodičovství, ale byla aplikována u sociálně patologických jedinců. V rámci plánovaného rodičovství se vazektomie začala používat v USA kolem roku 1940, v Evropě se rozšířila koncem 60. let 20. století.

V ČR podmínky pro provedení vazektomie z nezdravotních důvodů upravuje až Zákon č. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách. Sterilizaci z nezdravotních důvodů tak může podstoupit muž starší 21 let na základě písemné žádosti a po podrobné informaci o charakteru požadovaného zákroku lékařem.

Vazektomie z nezdravotních důvodů není hrazena ze zdravotního pojištění.

Jak je vazektomie ,,populární"?

Míra obliby této metody sterilizace se v každé populaci/zemi liší. Např. na Novém Zélandu tento zákrok podstoupilo téměř 23 % mužů, USA a západní Evropa je s cca 11 % na druhém místě. Nejméně je tato metoda sterilizace vyhledávána v Číně a Indii (zhruba 8 % mužů). Dotazníkové šetření prováděné v nedávné době v USA vedlo ke zjištění, že 12 % ženatých mužů ve věku mezi 20 a 39 lety již vazektomii podstoupilo. Celosvětově se jedná zhruba o 50 milionu mužů, kteří se pro tuto metodu sterilizace rozhodli. 

Jaké jsou metody vazektomie?

Nejčastěji se užívá velmi drobný řez (10 mm) oboustranně při bázi, nebo 1 řez uprostřed šourku. Nově se velmi rozšířila metoda No Scalpel Vasecotmy (bez užití skalpelu), kdy je kožní kryt šourku protnut speciálním nástrojem. Na popularitě získává tzv. open ended technique, kdy se jeden konec chámovodu uzavře, zatímco druhý konec se ponechá otevřený (prevence ,,postvazektomické bolesti").

Jaká je spolehlivost ve srovnání s jinými metodami antikoncepce?

Důležitou roli hraje jak operační metoda, tak zkušenost operatéra. Při porovnání s ostatními metodami antikoncepce se jeví mužská sterilizace jako nejefektivnější - lze dosáhnout míry selhání až pouhých 0,04 % (např. mužský kondom = 12% selhání).

Jak je to s bolestí po zákroku?

Pacienti, kteří zákrok již absolvovali, se shodují, že nepociťovali bolest, ale spíše dyskomfort. Všeobecně udávají jako nejnepříjemnější část zákroku aplikaci znecitlivující látky do oblasti šourku - komfortnější se proto jeví provedení zákroku v krátkodobé anestezii, nebo analgosedaci.

Litují někdy muži, že vazektomii podstoupili?

Míra spokojenosti je celosvětově velmi vysoká. Mezi hlavní příčiny nespokojenosti patří rozhodnutí na základě nedostatečného poučení, často dělané pod tlakem okolí, či následně se měnící partnerská situace (rozvod, úmrtí) apod.

Z tohoto důvodu je na zváženou kryoprezervace (mražení) spermií před zákrokem.

MUDr. Jan Hiblbauer, urologické oddělení

 

nahrávám...