menu
Logo Sanus kontaktujte nás
menu
Centra asistované reprodukce SANUS Hradec Králové SANUS Pardubice SANUS Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie RTG Rehabilitace
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Blog

Onemocnění děložního čípku - nejdůležitější je prevence

02.06.2020

Po celou dobu našeho potýkání s nádorovými onemocněními platilo a platí, že nejlepší je vzniku nádoru předejít, případně alespoň jej zjistit a začít léčit v počátečním stádiu. V takovém případě řadu onkologických onemocnění dokážeme vyléčit s mnohem vyšší pravděpodobností úspěchu než v pozdních stádiích. Z tohoto důvodu většina zdravotnických systémů investuje nemalé prostředky do systému prevence a včasné detekce nádorů, neboli screeningu.

V našem oboru ženských nádorů se organizovaný screening zaměřuje na včasnou detekci rakoviny prsu a rakoviny děložního čípku. Zatímco onemocnění prsu je v České republice doménou mammologie, onemocnění čípku děložního je poté doménou gynekologie. 

Screening karcinomu čípku je organizován v rámci každoročních prohlídek gynekologem s cílem včasného objevení nálezu ještě v přednádorovém stádiu (tzv. prekancerózy). Jeho základem je odběr cytologie z čípku v rámci rutinního vyšetření a následné zhodnocení vzorku ve specializované laboratoři. Toto vyšetření může být doprovázeno vizuálním vyšetřením čípku (tzv. kolposkopie). Bohužel, ač je screening v rámci Evropy víceméně podobně organizován, v našem státě je četnost rakoviny děložního čípku znatelně vyšší než v Západní Evropě. Jednou z nejdůležitějších příčin tohoto jevu je bohužel podstatně nižší návštěvnost preventivních prohlídek než u našich západních sousedů. Při pravidelném provádění takovýchto kontrol dokážeme většinu onemocnění odhalit včas bez nutnosti většího chirurgického zásahu.

V případě abnormálního nálezu na čípku při rutinní gynekologické prohlídce je pacientka odeslána do specializované (kolposkopické) poradny, kde nález dále hodnotíme ve vztahu k dalším aspektům života ženy (plánování potomstva, další gynekologická onemocnění apod.) Nález z preventivní prohlídky pak bývá doplněn odběrem malého vzorku z postižené tkáně čípku (tzv.biopsie). Tento vzorek je pak vyšetřen patologem a dle jeho závěru specialista po domluvě s ženou stanoví další postup. Mezi možné postupy patří (mimo jiné) další sledování bez nutnosti chirurgického zákroku, chirurgické ošetření čípku (,,plastika čípku", konizace) nebo rozsáhlejší chirurgický zákrok. V našem centru se na gynekologickém oddělení této problematice dlouhodobě věnujeme a v případě zájmu klientky jsme schopni zajistit komplexní diagnostickou i terapeutickou péči včetně kompletního spektra chirurgických zákroků prováděných zkušenými specialisty. Veškerá výše zmíněná vyšetření i s případnou následnou léčbou jsou plně hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. 

Touto cestou bychom rádi apelovali na všechny ženy, aby se nebály a pravidelně navštěvovaly preventivní prohlídky u svého gynekologa a v případě potřeby neváhaly kontaktovat naši specializovanou kolposkopickou poradnu. Vážené čtenářky, kdy jste naposledy byly na preventivní prohlídce u svého gynekologa?

Autor: MUDr. Vojtěch Matula, Gynekologie a Centrum asistované reprodukce Sanus Hradec Králové

nahrávám...