menu
Logo Sanus kontaktujte nás
menu
Centra asistované reprodukce SANUS Hradec Králové SANUS Pardubice SANUS Jihlava
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Gynekologie Prenatální diagnostika
Lékařská genetika Urologie Ortopedie RTG Rehabilitace
Ordinační doba Kariéra Restaurace Blog

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Blog

Léčba rakoviny prsu

05.05.2020

Rakovina prsu dříve patřila mezi onemocnění často končící úmrtím. Dnes se zdá, že už takovou hrozbou není. Díky pokrokům v diagnostice se dnes s pokročilými formami této nemoci setkáváme jen zřídka a díky pokrokům v léčbě se daří tuto chorobu ve většině případů zastavit či úplně vyléčit. Přesto se však v České republice stále ještě jedná o nejčastější nádorové onemocnění žen. Nebezpečné bývá hlavně v případech, kdy z nějakého důvodu dojde k prodlení v diagnóze a následně i v léčbě. Proto se zásadně nesmí zanedbat již první příznaky onemocnění. Ty však mohou být někdy velmi nenápadné a ženy je mohou i při pravidelném samovyšetření přehlédnout nebo bagatelizovat. Pokud se však v prsu objeví bulka nebo zatvrdnutí, které tam dříve nebyly, je to jednoznačný důvod k neodkladné návštěvě specializované mamologické ambulance.

Bulka v prsu nemusí být vždy nebezpečná, ale také se může jednat o první příznak nádoru prsu. Dalšími varujícími příznaky by mělo být vtažení bradavky nebo kůže prsu, výskyt tzv. pomerančové kůže nebo zarudnutí na prsu, bolest, výtok z bradavky nebo šupinatění bradavky. Ve všech těchto případech je nutné rentgenové vyšetření prsu, případně doplněné ultrazvukovým vyšetřením. Pokud se v prsu při těchto vyšetřeních zobrazí podezřelé ložisko, je nutné jej histologicky vyšetřit. Odběr tkáně pro histologické vyšetření se dnes většinou provádí punkční jehlou. Je to výkon v místním umrtvení, minimálně invazivní a minimálně bolestivý. Pokud histologické vyšetření potvrdí, že se jedná o nádor prsu, pak je nutné neodkladně začít s léčbou. Léčba rakoviny prsu má dvě fáze - chirurgickou a onkologickou. Pokud nádor není prokročilý, tak se chirurgickou léčbou obvykle začíná. Již dlouho se ve většině případů neprovádějí radikální operace, které ženy dříve těžce poškozovaly. Nyní většinou stačí jen odstranit vlastní nádor a několik lymfatických uzlin z jeho okolí.  To je zákrok, který zanechává dvě krátké jizvy a někdy mírné zmenšení postiženého prsu. Následná onkologická léčba, většinou spojená s ozářením prsu, zajistí, aby se nádor dále nešířil. Ani onkologická léčba dnes již není nijak drastická. Používá se hormonální léčba, biologická léčba, někdy chemoterapie, případně jejich kombinace. Razantní onkologická terapie spojená s obávanou ztrátou vlasů dnes už většinou není ve včas zachycených případech nutná. Díky významným pokrokům v oblasti genové analýzy je dnes běžně dostupné genetické vyšetření, které může odhalit rizikovou genovou mutaci i u zdravých žen. Potom je možné, v indikovaných případech a po pečlivém zvážení, prsní žlázy preventivně odstranit a odebranou tkáň nahradit.

Na oddělení plastické chirurgie se chirurgickou léčbou karcinomu prsu zabýváme již déle než dvacet let. Ročně odoperujeme kolem stovky pacientek s benigními (nezhoubnými) nádory prsu. Spolupracujeme s mamologickou ambulancí, která provádí diagnostiku, s onkologickou ambulancí, která zajišťuje následnou onkologickou péči, a s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, kde se provádí ozařování. Společně tak vytváříme tým, který má s léčbou rakoviny prsu již velké zkušenosti. Naší výhodou jako plastických chirurgů je to, že zvládáme i rekonstrukční chirurgii, umíme nahradit tkáně, které je nutno odstranit společně s nádorem tak, aby jejich ztráta byla co nejméně nápadná. Jsme zvyklí operovat tak, aby jizvy po výkonu nebyly nápadně znatelné a celý výsledek operace byl z estetického hlediska co nejlepší. Při léčení zhoubného nádoru je samozřejmě prioritou vyléčení pacientky a ve srovnání s tím se může zdát, že kosmetický výsledek operace je poněkud vedlejší. Avšak vzhledem k tomu, že nádorové onemocnění prsu může postihnout i ženy velmi mladé a u velké veštiny žen je chirurgická léčba s následnou onkologickou péčí velmi účinná, nabývá i tento faktor na důležitosti, což je úkol právě pro plastického chirurga.

Autor: MUDr. Jan Doskočil, Oddělení plastické a estetické chirurgie 

nahrávám...