cs fr

Anesteziologie

MUDr. David CICHÝ

Primář

Vážení klienti,
naše oddělení zajišťuje veškerý anesteziologický servis u operačních, diagnostických a bolestivých léčebných výkonů pro všechna oddělení nemocnice. Počet anestézií se pohybuje okolo 5 000 ročně. Anesteziologická péče je poskytována všem věkovým skupinám pacientů včetně dětí. Před operací či výkonem vyžadujícím anestézii seznámíme nemocného s plánem přípravy před anestézií i s anestézií samotnou. Pacient dále vyplní anesteziologický dotazník a podepíše informovaný souhlas. Operační sály jsou vybaveny špičkovými přístroji, s jejichž pomocí jsou naši lékaři schopni provádět kromě běžných operačních výkonů i náročné operace. K bezpečnému zotavení pacienta po anestézii slouží dospávací jednotka a intenzivní péče, kde se každému pacientovi pečlivě věnuje kvalifikovaný a vlídný personál. Obě oddělení jsou - stejně jako operační sály - vybaveny moderním monitorovacím zařízením pro kontinuální sledování životních funkcí pacienta. Tlumení bolesti po výkonu či případnou pooperační nevolnost řešíme pomocí účinných léků. Běžně provádíme i operace v anestézii bez následné hospitalizace, dnes známé pod pojmem „jednodenní chirurgie“. Po anestézii stráví pacient přibližně 2–3 hodiny na dospávací jednotce. Pokud se potom cítí dobře a je z lékařského hlediska bez komplikací, může být propuštěn do domácí péče. Tyto pacienty propouštíme pouze v doprovodu další dospělé osoby.

 

Novinky

 

FAQ - často kladené otázky

 • Mám řadu interních chorob, budete mne operovat?
  V naší nemocnici není díky moderním postupům, anestetikům, erudici a praxi našich anesteziologů řada komplikujících onemocnění překážkou k operaci. Na podkladě předoperačního vyšetření váš konkrétní případ a aktuální stav zkonzultujete s lékařem během vyšetření na naší ambulanci. I když se snažíme pacientům vyjít maximálně vstříc, je někdy nezbytné vyhledat pracoviště vyššího typu, zejména s ohledem na nutnost delší pooperační péče. V takovém případě Vám rádi poskytneme další informace.
 • Jaká potřebuji předoperační vyšetření?
  Formulář s obsahem požadovaných předoperačních vyšetření dostanete v naší ambulanci  v době, kdy se rozhodne o vašem výkonu. Tato vyšetření pak provede váš praktický lékař nebo internista podle typu případných přidružených chorob. Platnost výsledků je většinou 1 měsíc, u dětí 2 týdny.
 • Jaká budu mít omezení po ambulantní anestézii?
  Naši pacienti odcházejí do domácí péče v doprovodu dospělé osoby. Její přítomnost doporučujeme nejméně na dalších 24 hodin. V této době také neřiďte motorové vozidlo, nepijte alkoholické nápoje, neprovádějte činnost vyžadující koordinaci (péče o dítě, práce se stroji, s nožem, vaření apod.), dále nečiňte žádná důležitá rozhodnutí, nepodepisujte právní dokumenty. Asi týden po výkonu můžete pociťovat mírné bolesti hlavy, bolesti v krku, emoční labilitu, krátkodobou závrať po změně polohy, můžete také hůře snášet alkohol.
 • Mám mít z anestézie obavy?
  Určité obavy a strach před jakýmkoliv operačním výkonem či vyšetřením jsou u pacientů běžné a naprosto přirozené. Pacient buď podstupuje zákrok v anestézii poprvé, takže v podstatě dělá pro něj „krok do neznáma“, nebo již má jisté zkušenosti z předchozích anestézií. Za posledních dvacet let se v tomto oboru medicíny udělal obrovský pokrok. Na našem oddělení pracují erudovaní specialisté - anesteziologové. Po celou dobu anestézie pacienta velice podrobně sleduje kromě anesteziologa další kvalifikovaný personál a špičková monitorovací technika. Vynakládáme maximální úsilí s cílem bezpečnosti a komfortu nemocného.
 • Budu trpět po probuzení z anestézie nevolností?
  Obavy z nevolnosti po anestézii jsou u pacientů časté. Bohužel faktorů, které se na případných nevolnostech po probuzení podílí, je více. Velkou roli v tom hraje také typ a délka operačního výkonu, dále také pohlaví nebo věk nemocného. Díky moderním lékům tyto problémy umíme minimalizovat a řešit. Je třeba zmínit, že ev. nevolnosti nepostihnou každého.
 • V celkové anestézii se provádí i některé ambulantní zákroky. Za jak dlouho pak může pacient odejít domů?
  Dnešní trend je, aby nemocní pobývali v nemocnici co nejkratší dobu. Po kratších a nenáročných ambulantně prováděných výkonech může jít pacient přibližně za dvě hodiny po anestézii s doprovodem domů, pokud se cítí dobře a je z lékařského hlediska bez komplikací.
 • Někteří pacienti se domnívají, že za lepší anestetika si musí zaplatit navíc.
  Většina výkonů, které provádíme, má zdravotní indikaci, a u nich je anestézie hrazena pojišťovnou. Pojem „lepší anestetika“ bych úplně vyloučil, neboť používáme výhradně moderní anestetika, která jsou bezpečná, maximálně šetrná k lidskému organismu a mají minimum nežádoucích účinků. V našem zařízení si pacient platí pouze anestézii v rámci výkonů, které nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou, a to se týká např. zákroků na vlastní žádost z estetických důvodů.