cs fr

Novinky

Rozhovor s ředitelem kliniky Sanus

Klinika slaví 23. výročí od svého založení. Jaké byly začátky kliniky, co se změnilo v léčbě neplodnosti a jaké jsou další plány?

Naše klinika v Hradci Králové v květnu slaví třiadvacáté narozeniny. Po celou dobu její existence týmy specialistů Sanusu pečují o pacienty v oblasti asistované reprodukce, estetické a plastické chirurgie, gynekologie, urologie a anesteziologie.

Centra asistované reprodukce Sanus dnes fungují dokonce na třech pracovištích, a to v Hradci Králové, v Pardubicích a Jihlavě. Za více více než dvě dekády pomohla práce kolektivů těchto center k narození více než 10 tisícům dětí. 

O historii center, rozvoji kliniky a dalších plánech se rozhovořil ředitel kliniky, MUDr. Jiří Štěpán, CSc.

Můžete popsat začátky kliniky Sanus?

Začínali jsme v roce 1995 s obory urologie, plastická chirurgie a gynekologie. Centrum asistované reprodukce Sanus bylo v té době první ve východních Čechách a páté v rámci republiky a po rozdělení krajů od roku 2000 jsme jediným centrem asistované reprodukce v Pardubickém kraji. Péči o neplodné páry v Jihlavě a Kraji Vysočina pak zajišťujeme od roku 2005.

Co se za dobu existence Vašich pracovišť změnilo v léčbě neplodnosti?

Měl jsem to štěstí, že jsem mohl sledovat zrod nové vědní disciplíny reprodukční gynekologie založené na metodách umělého oplodnění od samého začátku, kdy byla tato metoda ve světě realizována. Mohl jsem se stát tím, kdo tuto revoluční metodu léčby zavedl pro neplodné páry v části České republiky. Naše dnešní léčebné možnosti jsou úplně jiné než v době, kdy jsme začínali a tomu odpovídají i výsledky léčby.Toto sebou samozřejmě nese nároky na trvalé vzdělávání mých spolupracovníků a stálou obnovu zařízení, se kterými pracujeme. Na našich pracovištích tak využíváme všechny nejmodernější metody a pracujeme na špičkových zařízeních. 

Kolik neplodných párů využívá Vaší léčby?

Ročně realizujeme více než dva tisíce léčebných cyklů a našich služeb využívá i zahraniční klientela. Příkladem může být Francie, ze které nás ročně navštěvuje až 300 léčených párů. 

Jaký vidíte další rozvoj v tomto oboru medicíny?

S rozvojem našich diagnostických a terapeutických možností dochází ke vzájmenému propojování našeho oboru s ostatními medicínskými disciplínami. Jde zejména o genetiku. Metoda mimotělního oplodnění dnes umožňuje zajistit genetické vyšetření u embryí ještě před jejich zavedením do dělohy. Proto jsme do našeho týmu začleili i lékaře genetiky a emryologické laboratoře využíváme i pro genetická laboratorní vyšetření.

Centra asistované reprodukce se takto transformují do center prenatální diagnostiky. Mimo Hradec Králové a Jihlavu takové pracoviště působí od začátku roku 2017 i v pardubickém Sanusu.

Jaké jsou další plány? Chystáte se kliniku Sanus rozšiřovat?

V Hradci Králové jsme na konci roku 2017 zahájili provoz v novém objektu - institutu reprodukční medicíny. Vybudovali jsme tam sál, laboratoře, ambulance a potřebné zázemí. Slibujeme si od toho výrazné zkvalitnění péče. Původní prostory andrologické laboratoře momentálně rekonstruujeme a budujeme v něm nové oddělení ortopedie. Plně v provozu by mělo od června letošního roku. V Pardubicích a Jihlavě se chystáme na prostorové rozšíření pracovišť s ohledem na rozvoj genetického poradenství. Věřím, že se nám do budoucna podaří, aby značka Sanus byla zárukou té nejlepší péče o naše pacienty.

 

 


Rozhovor s ředitelem kliniky Sanus