menu
naše obory
menu
Plastická chirurgie Péče o zdraví - hradí pojišťovna Péče o krásu - hradí pacient
Centrum asistované reprodukce CAR Hradec Králové CAR Pardubice CAR Jihlava
Gynekologie Centrum prenatální diagnostiky Ultrazvukové vyšetření
Genetika Urologie Anesteziologie Ortopedie Všechny obory
Ordinační doba

Nevíte si rady? Kontaktujte nás
prostřednictvím našeho formuláře zde.

Centrum vybraných
chirurgických zákroků
Hlavní informace

Ultrazvukové vyšetření

Ultrazvukový screening ve 21. až 22. týdnu gravidity

Zůstává hlavním diagnostickým nástrojem zjišťování anatomických vrozených vývojových vad (VVV) u plodů (jedná se o 2D zobrazení).

Ultrazvukové vyšetření ve 28. až 32. týdnu gravidity

Během tohoto vyšetření vedle ultrazvukové kontroly správného anatomického vývoje plodu je také určena jeho poloha v děloze a provedena biometrie plodu (odhad hmotnosti plodu).

3D/4D zobrazení plodu

Tato metoda umožňuje trojrozměrné zobrazení obličeje (babyfacing) i jiných částí plodu. 4D zobrazení je 3D zobrazení v čase (plod se na záznamu pohybuje). Nejkvalitnější zobrazení vznikají od 25. do 30. týdne těhotenství, nicméně k vyšetření je možno se objednat již od 20. týdne do 33. týdne gravidity. Toto vyšetření nemá zatím klinické uplatnění a není hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Certifikace

Naši specialisté, kteří provád​ějí utrazvuková vyš​e​tření jsou dlouhodobými držiteli certifikátů FMF (Fetal Medicine Foundation).
https://fetalmedicine.org/lists/map/certified/NT-specialist
 
Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
http://www.gynultrazvuk.cz/registr-drzitelu-certifikatu.html

nahrávám...