menu
menu
W jaki sposób wybierani są dawcy oocytów w Czechach?

Przekazywanie oocytów w Czechach jest legalne a prawo gwarantuje, że obie strony (dawca i biorca) muszą pozostać anonimowe. W związku z tym nie można ujawniać tożsamości dawcy oocytów. Jednakże proces dobierania dawcy uwzględnia fenotyp biorcy, włącznie z kolorem włosów, skóry i oczu. Wszyscy dawcy muszą ukończyć co najmniej szkołę średnią. Preferujemy dawców oocytów, którzy mają już swoje własne dziecko. Nie korzystamy z oocytów pacjentów leczonych na bezpłodność.

W jaki sposób badani są dawcy oocytów?

Cały proces badania jest określony przepisami prawa. Przestrzegany przepisów wydanych przez Amerykańskie Towarzystwo Medycyny Reprodukcyjnej.  Dawcami oocytów mogą zostać wyłącznie osoby do 35 roku życia. Przechodzą one wywiad psychologiczny, badanie genetyczne i hormonalne oraz są kompleksowo badane pod kątem chorób zakaźnych, włącznie z HIV.

Jaki jest czas oczekiwania na przekazanie oocytów przez dawcę w centrum SANUS?

Obecnie w centrum SANUS czas oczekiwania na leczenie przy użyciu oocytów dawcy jest bardzo krótki. W celu utrzymania tej sytuacji, zalecane jest zarejestrowanie się w jednej z naszych 3 filii IVF. Posiadamy bazę danych sprawdzonych kandydatów rasy białej na dawców, dostępną dla celów szybkiego procesu dopasowania dawcy do biorcy.

Ile oocytów dawcy dostanie biorca?

Oocyty uzyskane od jednego dawcy są przekazywane wyłącznie dopasowanemu biorcy. Jeżeli dojdzie do zapłodnienia, zarodki są hodowane przed transferem do trzeciego dnia, a czasami świadomie do fazy blastocysty, czyli do piątego dnia. W ramach tego przedłużonego rozwoju wadliwe zarodki zazwyczaj przestają się rozwijać, a więc do potencjalnego transferu pozostają wyłącznie zarodki o większej szansie na dalszy rozwój. Do transferu zarodka preferujemy 2 zarodki o najwyższej jakości.

Jaki jest odsetek skuteczności w ramach programu przekazywania oocytów przez dawców?

Dzięki oocytom  pozyskanym od zdrowych młodych kobiet, odsetek skuteczności tej procedury przewyższa odsetek skuteczności leczenia bezpłodności za pomocą świeżych oocytów. Jakość plemników partnera jest czynnikiem determinującym współczynnik zapłodnienia i ogólne powodzenie procedury. Przy transferze 2 zarodków, odsetek skuteczności wynosi zazwyczaj około 50%.

Jakie przygotowanie medyczne jest niezbędne dla biorcy w ramach programu przekazania oocytów przez dawcę?

Macica i błona śluzowa macicy biorcy są ogólnie przygotowywane do implantacji zarodka za pomocą estrogenu i progesteronu. Biorca nie wymaga zazwyczaj żadnej innej stymulacji. Przygotowujemy protokół leczenia, a biorca nabywa lek w swojej lokalnej aptece. Na życzenie pacjentki  możemy zapewnić wymagany lek/leki na jej koszt. Zalecamy monitorowanie leczenia przez ginekologa pacjentki i pozostajemy w kontakcie.

Jak wygląda faza przygotowawcza do przekazania oocytów przez dawcę?

Wybrany dawca poddawany jest stymulacji jajników, a koszt tej stymulacji uwzględniany jest w łącznych kosztach terapii. Cykl dawcy jest synchronizowany z cyklem biorcy. Wszystkie dojrzałe oocyty pozyskane od dawcy przekazywane są jednemu biorcy. Oocyty są zapładniane w laboratorium za pomocą plemników partnera biorcy lub plemników dawcy, jeżeli takie były wymagania i tak zostało to uzgodnione. Po 5 dniach hodowania przeprowadza się transfer zarodków – blastocyst – do macicy biorcy, miejmy nadzieję przyszłej matki.

W jaki sposób tworzone są zarodki z oocytów przekazanych przez dawcę?

Oocyty przekazane przez dawcę zapładniane są plemnikami partnera lub dawcy w dniu punkcji pęcherzyków jajnikowych dawcy. Partner może nawet przekazać swoje plemniki wcześniej i będą one przechowywane w naszym banku spermy, a później nie będzie musiał pojawić się w naszym centrum w dniu punkcji dawcy. Uprzednio zamrożone komórki spermy wykorzystywane są następnie do zapłodnienia oocytów, a para może później przyjechać do centrum SANUS bezpośrednio na transfer zarodków. W celu stworzenia najlepszych szans na skuteczne zapłodnienie, dla każdego pozyskanego dojrzałego oocytu stosuje się metodę ICSI.

Czy również zarodki mogą być przekazywane?

Tak, dysponujemy dużym bankiem obejmującym szeroką gamę zamrożonych zarodków. Opcja ta jest do omówienia, głównie w przypadku niskiej jakości spermiogramu partnera. Kiedy przeprowadzany jest transfer zarodka? Nasz biolog określa najlepszy dzień transferu zarodka, jednakże dążymy do wybierania najlepszych zarodków w piątym dniu ich hodowania, rozwiniętych do fazy blastocysty. Optymalne wyniki w ramach tej metody są rejestrowane.

Ile zarodków używanych jest do transferu?

Omawiamy tą kwestię z każdą parą, która następnie podejmuje ostateczną decyzję dotyczącą liczby zarodków używanych do transferu. W większości przypadków zalecamy transfer 2 zarodków. Pary są informowane o ryzyku ciąży wielopłodowej.

Czy zarodki pochodzące z oocytów dawcy mogą zostać zamrożone?

Tak, oczywiście. Zapasowe zarodki mogą zostać zamrożone w ciekłym azocie, zazwyczaj w drugim dniu ich hodowania.  Po ich rozmrożeniu para może zostać poddana drugiemu transferowi zarodków i może urodzić się drugie dziecko z tego samego cyklu terapii. Odsetek skuteczności w przypadku korzystania z rozmrożonych zarodków jest zwykle niższy niż w przypadku świeżych zarodków i wynosi 25-40%.

Co dzieje się w sytuacji, gdy stymulacja jajników dawcy nie powiedzie się?

W takim nieczęstym przypadku centrum SANUS przyjmuje na siebie to ryzyko. W przypadku rezygnacji ze stymulacji dawcy i braku odpowiedniego dawcy zastępczego wysyłamy zawiadomienie na ten temat, biorca nie płaci, a my niezwłocznie rozpoczynamy proces poszukiwania innego dawcy oraz planowania terminu nowego cyklu terapii.

Jakie są ramy finansowe całego programu przekazywania oocytów przez dawcę w centrum SANUS?

Podstawowy cennik dostępny jest na naszej stronie. Zawsze informujemy Państwa o wstępnej cenie wraz z oferowanym terminem punkcji dawcy. Państwa terapia zostanie potwierdzona w momencie otrzymania przez nas kaucji wynoszącej 1000 EUR na nasz rachunek bankowy. Pozostała część łącznej należności jest płatna w dniu transferu zarodka. Akceptujemy wszystkie główne karty międzynarodowe oraz gotówkę w walucie EUR, USD i koronach czeskich

Jak długo centrum SANUS zajmuje się przekazywaniem oocytów przez dawców?

Centrum SANUS rozpoczęło działalność jako centrum zapłodnienia in vitro w  1995 roku i od tego czasu urodziło się ponad 2500 dzieci pochodzących z zapłodnienia in vitro.  Program przekazywania oocytów przez dawców został wprowadzony w 2000 roku. Dysponujemy własną bazą danych dawców, aktualnie obejmującą dziesiątki w pełni sprawdzonych kobiet, które zgłosiły się na ochotnika. Czechy stały się jednym z liderów w międzynarodowej opiece w zakresie prokreacji, a przekazywanie oocytów przez dawców jest jedną z najważniejszych i najbardziej wymagających usług dla klientów zagranicznych. Centrum SANUS, członek europejskiej grupy centrów IVF, posiadające 3 filie w Hradec Kralove (główna siedziba), Pardubicach (od 2005 roku) i Jihlavie (od 2006 roku), plasuje się wśród najbardziej doświadczonych klinik medycznego wspomagania prokreacji w kraju.

Co powinniśmy zrobić w przypadku, kiedy chcemy skorzystać z przekazania oocytów przez dawcę w centrum SANUS?

Proszę się skontaktować z nami za pomocą e-mailowego formularza prośby o informacje. Nasi koordynatorzy mówiący w języku angielskim/francuskim będą z Państwem w kontakcie do momentu ustalenia ostatecznego trybu leczenia.

Kto pomoże nam w przygotowaniu podróży i pobytu w centrum SANUS?

Czechy i wszystkie filie centrum SANUS są łatwo dostępne za pomocą wszystkich środków transportu. Istnieją autostrady z Pragi do wszystkich trzech miast, w których mieszczą się filie centrum SANUS, a Czechy posiadają również rozległą sieć kolejową i połączenia lotnicze z całego świata. Jeżeli potrzebujecie Państwo pomocy w przygotowaniu podróży, proszę wejść na stronę: www.ivfeurope.eu. Informacje na temat możliwości transportowych dostępne są na innych stronach internetowych. Wschodnia Bohemia to przepiękna część kraju z bogatą historią, szeregiem historycznych miejsc, ale również z pięknem natury, wodami mineralnymi, górami, itp. Możemy pomóc Państwu w przygotowaniu całego planu Państwa „podróży prokreacyjnej“ do naszego kraju.

nahrávám...