cs fr
Estetická chirurgie

Zmenšení prsů

Pro koho je zákrok zmenšení prsou vhodný

 • Zmenšovací operace prsou je chirurgický zákrok, který má za cíl kromě zmenšení objemu prsů navrátit prsům i esteticky žádoucí tvar a odstranit jejich pokles.
 • Zmenšení prsou je vhodné pro každou pacientku s bolestmi zad, způsobenými přetížením páteře příliš velkými prsy, nebo při jejich výrazné asymetrii.

Zákrok z pohledu medicíny

 • Ideální velikost ženského prsu je často spíše věcí osobního vkusu, ale pokud jsou prsy opravdu velké, přináší to s sebou i zdravotní komplikace jako je postižení páteře následkem značného přetěžování.
 • Nevýhodou této operace je tvorba jizev, jejichž rozsah je dán operační technikou.

Forma zákroku

 • Operační výkon se provádí za hospitalizace a v celkové anestézii.
 • Celkem trvá operace asi 2 - 3 hodiny.
 • Doba hospitalizace se pohybuje kolem 3 - 5 dnů.
 • Před výkonem je nutno podstoupit vyšetření prsů.

Způsob a průběh operace

 • Při vlastní operaci se prsní dvorec s bradavkou po obvodu oddělí od okolní kůže a ponechá na části prsní žlázy, tzv. stopce.
 • Odstraní se nadbytečná prsní žláza a kůže.
 • Dvorec s bradavkou se posunuje o několik centimetrů směrem nahoru a ponechané tkáně se modelují do požadovaného tvaru.
 • Výsledná jizva na prsu má různý tvar a velikost, dle způsobu provedené operace.

Pooperační průběh a doporučení

 • V pooperačním období jsou při bolesti podávána léky proti bolesti (analgetika).
 • Drény, pokud jsou použity, se odstraňují nejčastěji 1 až 2 pooperační den.
 • Po zmenšovací operaci prsů je nutné nosit speciální elastické prádlo, které je důležité pro celkový výsledek operace.
 • Elastické prádlo je nutné nosit minimálně 4 - 8 týdnů.
 • Stehy jsou odstraňovány přibližně 10 - 14 pooperační den.
 • Po zhojení ran je třeba pečovat o jizvy, které je nutno minimálně 3 měsíce po operaci chránit před slunečním zářením (detaily proberete s vaším lékařem).
 • Průměrná doba rekonvalescence po tomto zákroku je asi 4–8 týdnů.
 • Asi 4 - 6 týdnů se nedoporučuje sportovat, další měsíc pouze s elastickým prádlem.

Kalkulace ceny:

 • Operace je plně hrazena ze zdravotního pojištění pouze v případě, kdy je doporučena ortopedem nebo neurologem. I tak je to nakonec vždy zdravotní pojišťovna, která rozhodne, zda operaci proplatí či nikoliv. Pokud pojišťovna oprávněnost nároku neuzná, tak si vše hradí klientka sama.
 • Celková cena zákroku, pokud není operace hrazena zdravotní pojišťovnou, je dána součtem ceny za vlastní výkon, za celkovou anestézii, za elastické prádlo, za elstické prádlo a  za hospitalizaci dle její délky.
 • Tento operační výkon provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měla tyto informace využít?
Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu