cs fr
Estetická chirurgie

Zmenšení mužských prsů

Diagnóza gynekomastie

  • Jedná se o onemocnění, kdy z různých důvodů dochází u mužů k jednostrannému nebo oboustrannému zvětšení prsních žláz. Vzniká nejčastěji u dospívajících chlapců a u starších mužů. Příčinu onemocnění většinou nenajdeme, vždy je však nutno vyšetřit, zda se nejedná o vedlejší projev jiného onemocnění.

Indikace pro odstranění projevů gynekomastie

  • Mužská prsa vykazují u některých mužů neočekávané zvětšení, pak je nutno navštívit lékaře a je vhodné provést také endokrinologické a urologické vyšetření k vyloučení jiné příčiny gynekomastie. Operaci pak doporučí specialista nebo se výkon provede na přání pacienta.

Forma zákroku odstranění projevů gynekomastie

  • Vlastní operace se provádí zpravidla v celkové anestézii a za krátkodobé hospitalizace. Operace gynekomastie trvá cca 30–60 minut.

Způsob a průběh odstranění projevů gynekomastie

  • Kožní řez se obvykle vede při dolním nebo zevním okraji prsního dvorce, u větší gynekomastie je někdy nutné vést kožní řez i mimo okraj prsního dvorce. Při operaci se odstraňuje prsní žláza na postižené straně. Prsní bradavky a dvorce zůstávají. Pokud je v okolí větší množství tukové tkáně, výkon je někdy nutno doplnit liposukcí.

Pooperační průběh a doporučení

  • Po odstranění žlázy je obvykle nutné několikatýdenní nošení elastické kompresivní bandáže.

Forma úhrady

  • Operace většinou není hrazena ze zdravotního pojištění. Výkon je hrazen zdravotní pojišťovnou pouze v případě, kdy je operace doporučena endokrinologem, tedy specialistou na onemocnění žláz s vnitřní sekrecí. Cena operace na přání pacienta se skládá z vlastní ceny výkonu, ceny za anestézii (celková/místní) a ceny za případnou hospitalizaci dle její délky. 
  • Odstranění projevů gynekomastie provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

 Jak bych měla tyto informace využít?
Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu