cs fr
Estetická chirurgie

Zmenšení kožních valů paží a stehen

Pro koho je zákrok vhodný:

 • Zákrok doporučujeme k odstranění nevzhledných kožních nadbytků.
 • Kožní nadbytek vzniká s věkem, když kůže ztrácí přirozenou elasticitu kůže nejčastěji v oblasti paží a vnitřních ploch stehen.
 • Kožní valy vznikají i po výrazném zhubnutí.

Zákrok z pohledu medicíny:

 • Odstranění kožních valů se provádí chirurgicky, vždy vznikají menší či větší jizvy

Forma zákroku:

 • Doba hospitalizace se pohybuje kolem 1–4 dnů, menší výkony je možno provést ambulantně.

Způsob a průběh operace:

 • Operace je obvykle prováděna v celkové anestézii a trvá 1–2 hodiny.
 • Menší zákrok je možné provést jen při místním umrtvení.
 • Existuje více různých modifikací, ale princip operace je podobný.
 • Z různě situovaných a orientovaných řezů (v podpaží, na vnitřní ploše paže, v třísle apod.) se pronikne až na svalově-vazivový podklad a poté se v této vrstvě odděluje vrstva kůže a podkoží od spodiny.
 • Uvolněná kůže s podkožím se natáhne, odstraní se její přebytek a všechny rány se zašijí.

Pooperační průběh a doporučení:

 • V pooperačním období jsou při bolesti podávána léky proti bolesti (analgetika).
 • Drény, pokud jsou použity, se odstraňují nejčastěji 1.-2. pooperační den.
 • Po operaci je nutné nosit speciální elastické prádlo.
 • Elastické prádlo je nutné nosit minimálně 4–8 týdnů.
 • Stehy jsou odstraňovány přibližně 10.-14. pooperační den.
 • Po zhojení ran je třeba pečovat o jizvy, které je nutno minimálně 3 měsíce chránit před slunečním zářením (detaily proberete s vaším lékařem).
 • Asi 4–6 týdnů se nedoporučuje sportovat, další dva měsíce pouze s elastickým prádlem.
 • Po celé pooperační období je vám k dispozici Váš ošetřující lékař a je připraven vás tímto obdobím bezpečně provést.

Kalkulace ceny:

 • Operace není hrazena ze zdravotního pojištění.
 • Celková cena zákroku je dána součtem ceny za vlastní výkon, ceny za elastické prádlo, ceny za celkovou/místní anestezii a ceny za hospitalizaci dle její délky.
 • Tento operační výkon provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měla tyto informace využít?
Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu