cs fr
Plastická chirurgie

 Vrozené vady ruky – operace

Diagnóza

  • Vrozené vady končetiny jsou definovány jako odchylky od normálního stavu končetiny přítomné v okamžiku narození. Nejčastěji se vyskytuje nález více nebo méně než pěti prstů, prsty jsou příliš krátké, pokřivené či srostlé nebo nalézáme zaškrcující pruhy na prstech nebo končetině, počítáme sem i například nesprávné zakřivení dlouhých kostí, nesprávně vyvinuté kosti a klouby i chybění celé končetiny nebo její části. Některé vady jsou navíc sdruženy s postižením ostatních částí těla či orgánů.

Indikace operace nebo procedury

  • Nejčastěji jsou prováděny tyto výkony: oddělení srostlých prstů, odstranění nadpočetného prstu, Z-plastiky zaškrcujících pruhů případně další rekonstrukční výkony. Aby bylo možno přesněji určit, zda je konkrétní vadu možno operací odstranit, je osobní konzultace na naší ambulanci nezbytná.

Forma zákroku

  • Dle rozsahu zákroku se jedná o zákrok ambulantní nebo o zákrok s krátkodobou hospitalizací. Podrobnosti projednejte s ošetřujícím lékařem.

Způsob a průběh operace či zákroku

  • Lékař, který Vás objednává k operaci rozhodne, zda bude Vaše operace provedena v místním umrtvení nebo v celkové anestezii. Často se při vlastní operaci používá zaškrcení končetiny jako prevence krvácení do operační rány.
  • Tvar a umístění řezů určuje operatér s přihlédnutím k typu prováděného zákroku. Pokud je nutno použít šlachového nebo kostního štěpu tak počítejte ještě s operačním výkonem a následnou jizvou v odběrovém místě. Při rekonstrukčním výkonu na kosti je někdy nutno kost fixovat dráty, dlahami nebo šrouby. Ty je někdy nutno v průběhu rekonvalescence nebo po zhojení odstranit. Po dokončení vlastní rekonstrukce je provedeno sešití ran a většinou i přiložení dlahy.

Pooperační průběh a doporučení

  • Následná rehabilitace po operaci je specifická a je dána povahou vlastního výkonu. Může vyžadovat i několikatýdenní nošení dlahy spojené s nemožností operovanou ruku používat. Doba pracovní neschopnosti je určena typem prováděného výkonu a může dosahovat i několika měsíců. S ohledem na charakter operace nemusí být tento operační zákrok zákrokem posledním a nelze vyloučit nutnost další operace v budoucnu.

Forma úhrady

  • Operace bývají plně hrazeny ze zdravotního pojištění
  • Tyto operační výkony provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.