cs fr
Plastická chirurgie

Ušní boltec - rekonstrukce

Indikace operace

  • Při chybění nebo deformitě ušního boltce (vrozená vada, poúrazový stav) je možno tvar a velikost boltce do určité míry rekonstruovat. Konkrétní postup je třeba konzultovat s plastickým chirurgem.

Forma zákroku

  • Menší rekonstrukce je možno provést ambulantně, většinou je však nutná několikadenní hospitalizace.

Způsob a průběh operace či zákroku

  • Menší rekonstrukce, při chybění nebo deformitě pouze části boltce, lze provést v místním nebo celkovém znecitlivění. Defekt boltce je nahrazen posunem zbylé části boltce, případně použitím kožního laloku nebo transplantátu. Větší rekonstrukce, při chybění velké části nebo celého boltce, jsou prováděny nejčastěji v celkové anestezii. Existuje více různých modifikací rekonstrukce podle rozsahu defektu nebo vady boltce. Při kompletních rekonstrukcích je jako opora rekonstruovaného boltce nejčastěji použita vlastní chrupavka, odebraná ze žebra, případně biosyntetický materiál.
  • Operace u větší rekonstrukce je vždy víceetapová. Při rekonstrukci boltce chrupavčitým štěpem v první etapě modelujeme zbytky měkkých tkání boltce jako přípravu na další fázi. Ve druhé fázi vytvoříme chrupavčitou část boltce z tkáně žeberní chrupavky a vsuneme ji do vytvořené podkožní kapsy v oblasti budoucího ušního boltce. Za několik měsíců přistupujeme k třetí etapě, kdy vytvoříme záušní prostor boltce. V této fázi používáme kožní transplantát, který se odebírá většinou z tříselné oblasti. Při rekonstrukci boltce implantátem se jedná o jednodobý výkon, při kterém je implantát z biosyntetického materiálu umístěn do příjmové oblasti, kryje se speciálním lalokem, jehož povrch je následně překryt kožními transplantáty.

Způsob a průběh operace či zákroku

  • Pooperační průběh je variabilní dle hojení a zvoleného způsobu rekonstrukce. Při nekomplikovaném průběhu operace trvá hojení a rekonvalescence 2–6 týdnů, u vícedobých operací několik měsíců. U obou postupů není vyloučena možnost dalších výkonů, kterými se upravují zbytkové deformity a jizvy.

Forma úhrady

  • Operace je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
  • Tyto operační výkony provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.