cs fr

Určení otcovství v těhotenství z krve matky

Průkaz otcovství a jiných příbuzenských vztahů se provádí porovnáním genových znaků uložených v DNA matky, domnělého otce a potomka. Používají se metody běžné v kriminalistice.

Pokud se u potomka prokáže genový znak, který nemá ani matka, ani domnělý otec, je možno otcovství stoprocentně vyloučit. Naopak potvrdit otcovství je možné s více než 99 % pravděpodobností.

Vyšetření otcovství se provádí jednak po osobní dohodě matky a domnělého otce a jednak z nařízení soudu jako znalecký úkon.

Kromě obvyklých testů otcovství jsme začali provádět novou vyšetření otcovství v průběhu těhotenství novou metodou bez nutnosti odběru plodové vody – postačí pouze odběr krve matky a domnělého otce.

Vyšetření touto metodou se provádí od 11. týdne těhotenství. 

Informace:

 • Postačí pouze odběr krve matky a pravděpodobného otce
 • Otcovství je prokázáno s přesností více než 99.9 %
 • Otcovství je vyloučeno se 100% pravděpodobností (jistotou)
 • Cena testu je 1500 USD a náklady na transport

K průkazu otcovství se používá srovnání známých genových znaků (markerů) uložených v neměnné struktuře kyseliny deoxyribonukleová (DNA) pravděpodobného otce — označovaných jako nukleotidové polymorfismy (SNP) — s markery, které nese DNA plodu, kolujícím volně v krevním oběhu matky.

Ke srovnání je použita metoda SNP mikroarraye zjišťující podobnost v celkem 317 000 SNP markerech. Originální vyhodnocovací metoda (Parental Support ™) firmyNATERA umožňuje porovnání SNP markerů matky, plodu a pravděpodobného otce.

Lze očekávat čtyři typy výsledků:

 1. Pravděpodobný otec není vyloučen jako možný otec plodu. Pravděpodobnost, že je otcem plodu je ale více než 99.9 % jak vyplývá z rozboru výsledků 317 000 SNPmarkerů. Vzor Potvrzení otcovství
 2. Otcovství pravděpodobného otce je vyloučeno. U pravděpodobného otce nebyly zjištěny znaky, které plod s jistotou získal od svého biologického otce. Tento závěr vyplývá z rozboru výsledků 317 000 SNP markerů. Vzor Vyloučení otcovství
 3. Test není možno uzavřít pro malé množství DNA plodu kolujícího v oběhu matky. Tato situace může nastat a vyžaduje opakovaný odběr krve matky
 4. Otcovství není možno ani prokázat ani vyloučit. Tento případ může nastat z různých důvodů — nejčastěji pro vyšší míru genetické příbuznosti mezi matkou a pravděpodobným a skutečným otcem plodu. Vzor Určení otcovství nebylo možné

Vyšetření mnohočetných těhotenství: Tento test otcovství byl vyzkoušen pouze u jednočetných těhotenství.

Tento test se provádí v USA a za dodržení všech nezbytných podmínek při:

 • identifikaci matky a potenciálního otce (otců)
 • řádného označení vzorků
 • sledování vzorků v průběhu vyšetření
 • publikaci výsledků vyšetření

Je přijatelný pro místní (americké) soudy.

Principy tohoto testu jsou nám známy a v GENNETu máme s metodou SNP mikroarrayí zkušenosti při vyšetřování pacientů s vrozenými vadami.

Test je proveden v laboratořích firmy NATERA, 2686 Middlefield Rd, Suite C, Redwood City, CA 94063, která je pro toto vyšetření certifikována podle US normy (CLIA– Clinical Laboratory Improvement Amendments).