cs fr

Ultrazvukové vyšetření

Ultrazvukový screening ve 21. až 22. týdnu gravidity

Zůstává hlavním diagnostickým nástrojem zjišťování anatomických vrozených vývojových vad (VVV) u plodů (jedná se o 2D zobrazení).

Ultrazvukové vyšetření ve 28. až 32. týdnu gravidity

Během tohoto vyšetření vedle ultrazvukové kontroly správného anatomického vývoje plodu je také určena jeho poloha v děloze  a provedena biometrie plodu (odhad hmotnosti plodu).    

3D/4D zobrazení plodu

Tato metoda umožňuje trojrozměrné zobrazení obličeje ( babyfacing) i jiných částí plodu. 4D zobrazení je 3D zobrazení v čase (plod se na záznamu pohybuje). Toto  vyšetření nemá zatím klinické  uplatnění a není hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Certifikace

Naši specialisté, kteří provád​ějí utrazvuková vyš​e​tření jsou dlouhodobými držiteli certifikátů FMF ( Fetal Medicine Foundation )
https://fetalmedicine.org/lists/map/certified/NT-specialist
 
Sekce ultrazvukové diagnostiky ČGPS ČLS JEP
http://www.gynultrazvuk.cz/registr-drzitelu-certifikatu.html