cs fr
Plastická chirurgie

 Rekonstrukce prsu po jeho odstranění

Diagnóza

 • Po ablaci/ztrátě prsu (většinou po operaci pro karcinom prsu), je možné chirurgicky provést rekonstrukci prsu, vytvořit tak prs nový.

Indikace operace nebo procedury

 • Výkon je vhodný pro ženy po ablaci prsu. Je možné jej provádět obvykle 1–2 roky po původní operaci nádoru prsu. Podmínkou je, že nejsou žádné známky původní nádorové choroby, je ukončená onkologická léčba a onkolog s provedením operace souhlasí.

Forma zákroku

 • Operace je prováděna v celkové anestézii během několikadenní hospitalizace.

Způsob a průběh operace či zákroku

 • Při operaci se používá silikový implantát, nebo vlastní tuková a svalová tkáň z břicha. Těmito technikami je možné vytvořit prs přiměřeného tvaru a velikosti, na kterém jsou sice viditelné jizvy, ale jinak vypadá přirozeně (včetně prsního dvorce a bradavky). Pokud je druhý prs výrazně velký, nebo pokleslý, je někdy nutná úprava tvaru a velikosti druhého prsu.

Podrobněji

 • Při rekonstrukci prsu se používá silikonový implantát, který se vloží do vytvořené kapsy na hrudníku v místě po předchozím odstraněném prsu. Předpokladem je dostatek kožního krytu nad implantátem. Pokud tento dostatek není, je nutno nejdříve vložit do příjmového místa expandér, což je silikonový vak s plnící chlopní, který se i s touto chlopní zabuduje pod kůži a který po zhojení operační rány začneme v několikadenních intervalech naplňovat. Kůže nad implantátem během této doby „vyroste“ a umožní vložení implantátu při následné operaci, cca 1–2 měsíce po dosažení požadované náplně expandéru. V některých případech je možné si prostor pro vložení implantátu připravit operativním přesunem tkání na stejnostranném boku. Poté se do tohoto prostoru vloží buď expandér, nebo rovnou implantát.
 • Při rekonstrukci prsu vlastní tkání je nejdříve vytvořen vlastní lalok eliptického tvaru v podbřišku, který je živený cévami jednoho nebo obou přímých břišních svalů a je tvořen kůží a podkožím podbřišku. Pak je lalok na svalové stopce uvolněn a protažen podkožním tunelem na hrudník. Defekt břišní stěny v podbřišku je vyztužen umělohmotnou síťkou a sešit. Je tedy vlastně provedena kosmetická úprava převislého břicha (abdominoplastika). Na příjmovém místě na hrudníku se lalok zmodeluje do požadovaného tvaru a fixuje.
 • Protože je velmi obtížné vytvořit nový prs symetricky s druhým, zdravým prsem, je často nutno upravit při další operaci velikost zdravého prsu na velikost prsu rekonstruovaného. Nemusí se tedy jednat o jedinou a poslední operaci. Je třeba počítat s nutností jednoho nebo i více následných výkonů. Následně je také možno rekonstruovat bradavku.
 • Váš ošetřující lékař s vámi prohovoří postup, který je vhodný právě pro vás.

Způsob a průběh operace či zákroku:

 • V pooperačním období, a pokud nenastanou žádné komplikace, se doporučuje 3–4 týdny klidový režim, 6–8 týdnů je nutno nosit elastické prádlo, větší fyzická zátěž nebo sport je možný dle stavu nejdříve za 2–3 měsíce.
 • Forma úhrady:
 • Operace je plně hrazena ze zdravotního pojištění.
 • Tyto operační výkony provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.