cs fr
Estetická chirurgie

Rekonstrukce prsu

Kdy rekonstruovat prsa

  • Po ablaci/ztrátě prsu (většinou po operaci pro karcinom prsu), nebo při vrozeně nevyvinutém prsu, je možné chirurgicky provést rekonstrukci prsu a vytvořit tak prs nový.

Indikace operace

  • Rekonstrukce prsu je nejčastěji prováděna u žen po odstranění prsu. Je možné jej provádět obvykle 1–2 roky po původní operaci nádoru prsu. Podmínkou je, že nejsou žádné známky původní nádorové choroby, je ukončená onkologická léčba a onkolog s provedením operace souhlasí. U vrozených vad je nezbytnou podmínkou ukončení fyzického růstu.

Forma zákroku

  • Operace je prováděna v celkové anestézii během několikadenní hospitalizace. Některé typy rekonstrukcí se provádějí víceetapově, tedy že je nutná více než jedna operace k dosažení esteticky uspokojivého výsledku.

Způsob a průběh operace či zákroku

  • Při operaci se používá silikový implantát, nebo vlastní tuková a svalová tkáň z břicha. Těmito technikami je možné vytvořit prs přiměřeného tvaru a velikosti, na kterém jsou sice viditelné jizvy, ale jinak vypadá tvarově přirozeně. Pokud je druhý prs výrazně velký, nebo pokleslý, je někdy nutná úprava tvaru a velikosti druhého prsu. Nakonec je nutno rekonstruovat prsní dvorec a bradavku pokud chybí.

Podrobněji o zákroku

  • Při rekonstrukci prsu se používá silikonový implantát, který se vloží do vytvořené kapsy na hrudníku v místě po předchozím odstraněném prsu. Předpokladem je dostatek kožního krytu nad implantátem. Pokud tento dostatek není, je nutno nejdříve vložit do příjmového místa expandér, což je silikonový vak s plnící chlopní, který se i s touto chlopní zabuduje pod kůži a který po zhojení operační rány začneme v několikadenních intervalech naplňovat. Kůže nad implantátem během této doby „vyroste“ a umožní vložení většího implantátu při následné operaci, cca 1–2 měsíce po dosažení požadované náplně expandéru. V některých případech je možné si prostor pro vložení implantátu připravit operativním přesunem tkání na stejnostranném boku. Poté se do tohoto prostoru vloží buď expandér, nebo rovnou implantát. Při rekonstrukci prsu vlastní tkání je nejdříve vytvořen vlastní lalok eliptického tvaru v podbřišku, který je živený cévami jednoho nebo obou přímých břišních svalů a je tvořen kůží a podkožím podbřišku. Pak je lalok na svalové stopce uvolněn a protažen podkožním tunelem na hrudník. Defekt břišní stěny v podbřišku je vyztužen umělohmotnou síťkou a sešit. Je tedy vlastně provedena kosmetická úprava převislého břicha (abdominoplastika). Na příjmovém místě na hrudníku se lalok zmodeluje do požadovaného tvaru a fixuje.
  • Protože je velmi obtížné vytvořit nový prs symetricky s druhým, zdravým prsem, je často nutno upravit při další operaci velikost zdravého prsu na velikost prsu rekonstruovaného. Nemusí se tedy jednat o jedinou a poslední operaci. Je třeba počítat s nutností jednoho nebo i více následných výkonů. Následně je také možno rekonstruovat bradavku.
  • Váš ošetřující lékař s vámi prohovoří postup, který je vhodný právě pro vás.

Způsob a průběh operace:

  • V pooperačním období, a pokud nenastanou žádné komplikace, se doporučuje 3–4 týdny klidový režim, 6–8 týdnů je nutno nosit elastické prádlo, větší fyzická zátěž nebo sport je možný dle stavu nejdříve za 2–3 měsíce.

Forma úhrady:

  • Základní operace je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Některé následné operační výkony podléhají schválení zdravotní pojišťovny. Ceník
  • Tyto operační výkony provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měla tyto informace využít?
Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu