cs fr
Estetická chirurgie

Plastika břicha 

Pro koho je zákrok vhodný:

 • Následkem váhových výkyvů, s přibývajícím věkem a u žen po proběhlých těhotenstvích může dojít k tomu, že kůže a podkoží břišní stěny je v nadbytku a dochází k většímu či menšímu převisu.
 • Břicho po porodu se někdy vyžádá tento zákrok.
 • Tento zákrok je vhodný pro každého, u koho se vytvořila převislá kůže na břiše
 • Je-li nadbytek podkoží spojen s nadbytkem kůže, tak už není možné vzhled břicha upravovat například liposukcí, ale je nutno tento nadbytek rovnou chirurgicky odstranit.

Zákrok z pohledu medicíny:

 • Nevýhodou tohoto typu operace jsou jizvy vzniklé v podbřišku a kolem pupku, ale odměnou je výrazná estetická změna.
 • Při operaci je odstraněna nadbytečná kůže a podkoží „převislého břicha“. Při tomto výkonu je možné provést i úpravu rozestupu přímých břišních svalů, který se často vyskytuje.

Forma zákroku:

 • Výkon je prováděn pouze za hospitalizace.
 • Doba hospitalizace se pohybuje kolem 3–4 dnů.

Způsob a průběh operace:

 • Abdominoplastika je prováděna v celkové anestézii.
 • Celkem trvá operace asi 1–2 hodiny.
 • Řez se vede vodorovně v oblasti horní linie pubického ochlupení a poté další okolo pupku (i jiné řezy jsou možné).
 • Následně se odděluje vrstva kůže a podkoží od vlastní břišní stěny až po dolní okraj žeber, přičemž pupek zůstává spojen s břišní stěnou.
 • V případě rozestupu přímých svalů břišních se jejich sešitím ve střední čáře obnovuje pevnost břišní stěny a zároveň se tímto zákrokem i mírně zúží pas.
 • Poté se uvolněná kůže s podkožím stáhne dolů a odstraní se její přebytek. Prořízne se nový otvor pro pupek, kudy se pupek provlékne, a všechny rány se zašijí.
 • Výsledné jizvy jsou pak situovány kolem pupku a obloukovitě v podbřišku (tzv. bikinový řez).

Pooperační průběh a doporučení:

 • V pooperačním období jsou při bolesti podávána analgetika.
 • Drény, pokud jsou použity, se odstraňují nejčastěji 1.-2. pooperační den.
 • Od prvních pooperačních dnů začíná pacient oblékat elastické prádlo, které snižuje tvorbu krevních podlitin a hromadění tekutiny v podkoží a má zásadní vliv na celkový výsledek operace.
 • Stehy se odstraňují 10.-14. pooperační den.
 • Elastické prádlo je nutné nosit celkově minimálně 6–8 týdnů.
 • Po zhojení ran je třeba pečovat o jizvy, které je nutno minimálně 3 měsíce chránit před slunečním zářením (detaily proberete s Vaším lékařem)
 • Průměrná doba rekonvalescence se pohybuje řádově v týdnech.
 • Asi 1 měsíc po operaci se nedoporučuje sportovat. U operací, kde bylo provedeno i sblížení břišních svalů je sportování třeba vyloučit i o něco déle.

Kalkulace ceny:

 • Operace není hrazena ze zdravotního pojištění
 • Celková cena zákroku je dána součtem ceny za vlastní výkon, ceny za elastické prádlo, ceny za celkovou anestezii a ceny za hospitalizaci dle její délky.
 • Tento operační výkon provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měl tyto informace využít?
Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu