cs fr
Plastická chirurgie

Pihy, fibromy, keratozy, hemangiomy, molluska, verruky apod. 

Diagnóza

  • Na kůži se může vyskytovat celá řada různě vypadajících kožních ložisek, která však nehrozí zvratem ve zhoubný nádor. Jsou to většinou prosté plošné nebo vystupující pihy, růžové nárůstky (fibromy), virové bradavice a jiné. Jedná-li se o kožní nádory, melanom, mateřské znaménko, pigmentový névus, je vhodné rozhodnout o způsobu odstranění.

Indikace operace

  • Kožní ložiska je možno různým způsobem odstranit. Záleží na vzhledu, velikosti a typu ložiska. Je možno provést excochleaci (seškrábnutí), excizi (vyříznutí) nebo vaporizaci (odstranění laserem). O nejvhodnějším způsobu odstranění je nutno se domluvit s lékařem.

Forma zákroku a jeho formy

  • Výkon se provádí většinou ambulantně a v místním umrtvení, výjimečně při velkých ložiscích v celkové anestezii a za krátkodobé hospitalizace.

Způsob a průběh operace

  • Většinou zákrok probíhá v místním umrtvení, výjimečně v celkové anestezii při velkém ložisku. Pokud je ložisko vyříznuto, tak se rána sešívá několika stehy, v ostatních případech se ranka kryje obvazem a ponechává ke spontánnímu hojení.

Pooperační průběh a doporučení

  • Převazy po operaci jsou nutné dle zvážení lékaře, stehy se odstraňují za 7–14 dnů. Spontánní hojení trvá několik dnů až týdnů.

Forma úhrady

  • Operace je plně hrazena ze zdravotního pojištění, pokud je doporučena kožním lékařem. Pokud je výkon proveden na přání klienta, tak výkon hradí v plné výši klient. Viz ceník. (chybí PDF)
  • Tyto operační výkony provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měl tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.