cs fr

Péče hrazená ze zdravotního pojištění

Provádíme téměř celé spektrum diagnostických i léčebných výkonů, které jsou hrazeny plně ze zdravotního pojištění.

V ambulantním režimu kromě základního urologického vyšetření (včetně vyšetření moči a ultrazvuku) provádíme endoskopické diagnostické a menší léčebné výkony, včetně výkonů v celkové anestezii. V rámci ambulance zajišťujeme rovněž kompletní urodynamická vyšetření včetně PQ-studií, a to jak pro naše klienty, tak pro klienty z jiných pracovišť. Vzhledem k zaměření našeho pracoviště na problematiku poruch dolních močových cest (močení / úniky moči) máme v této oblasti bohaté a dlouholeté zkušenosti (jsme držiteli prestižního certifikátu Urologického institutu v Bristolu).

Na lůžkovém oddělení hospitalizujeme nemocné především k operační léčbě. Jsme vybaveni technicky i perzonálně pro operace klasické, endoskopické (včetně laparoskopických) i mikrochirurgické. Klasická operativa řeší především nádorová onemocnění ledvin, močovodu a prostaty, pokud nelze využít jiné, méně invazivní metody. S pomocí mikroskopu operujeme žilní městky šourku(varikokéla) a provádíme s jeho pomocí i odběry spermií z nadvarlete /varlete (MESA/TESE) pro potřeby Centra asistované reprodukce SANUS. Dlouholeté bohaté zkušenosti máme s dnes již klasickou urologickou endoskopickou operativou močové trubice, prostaty, nádorů močového měchýře a močovodu. Časté jsou rovněž endoskopické operace pro kámen močovodu a ledviny.

Zvláštní specializací našeho oddělení je operační léčba úniků moči u žen, se kterou začínalo naše pracoviště v roce 1999 jako jedno z prvních v republice. Metodou TVT („tahuprostá poševní páska“) jsme již odoperovali cca 1500 žen.