cs fr
Plastická chirurgie

Operace zhoubného nádoru prsu

Diagnóza

  • Diagnózu zhoubného nádoru prsu stanovuje lékař, některé změny na prsou může rozpoznat žena sama, nejedná se pouze o nahmatání bulky, ale i např. krvácení z bradavky, zarudnutí kůže prsu nebo vtahování kůže. Bohužel v počátečních stadiích, kdy je největší šance na vyléčení, není možné nádor vyhmatat a i pro lékaře mammologa není vůbec jednoduché nádor objevit. Proto je nesmírně důležité od určitého věku docházet na pravidelné preventivní vyšetření prsů mammografem a ultrazvukem.
  • Více informací o preventivních vyšetřeních a seznam diagnostických center zde

Indikace operace nebo procedury

  • Operace je prováděná u žen, u kterých byl zjištěn (a histologicky ověřen) zhoubný nádor prsu. Před operací musí být každá pacientka vyšetřena v mammologické ambulanci a na léčbě se musí podílet tým odborníků (mammolog, onkolog, plastický chirurg)

Forma zákroku

  • Operace se provádí v celkové anestezii během několikadenní hospitalizace.

Způsob a průběh operace či zákroku

  • S každou pacientkou prohovoříme individuální diagnózu a seznámíme ji s rozsahem zákroku vždy před operací. Pokud je odstraněna pouze část prsu (obvykle jeden kvadrant) prs je poněkud menší, jeho tvar může být do jisté míry změněn a na prsu je dlouhá jizva. Pokud je odstraněn celý prs, výkon zanechá příčnou či šikmou jizvu na hrudníku.
  • Nádor, karcinom, musí být odstraněn s dostatečným lemem zdravé tkáně v jeho okolí, v některých případech musí být odstraněn celý prs. Při operaci je též nutné odstranit některé (případně všechny) lymfatické uzliny v podpaží.
  • Stehy se odstraňují cca za 2 týdny po operaci. Po výkonu (obvykle s odstupem několika týdnů) je nutná následná onkologická léčba (chemoterapie, případně hormonální léčba a ozařování).
  • Rekonstrukci prsu, který byl celý nebo zčásti odstraněn, je možno provést se souhlasem onkologa nejdříve minimálně půl roku po skončení onkologické léčby. Typy rekonstrukcí jsou různé, v některých případech jsou hrazeny pojišťovnou.

Způsob úhrady

  • Operace je plně hrazena ze zdravotního pojištění
  • Tento operační výkon provádějí v našem sanatoriu všichni plastičtí chirurgové.

Jak bych měla tyto informace využít?

Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.